Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal Nederland 2020 januari* 453.320
Totaal Nederland 2020 februari* 453.320
Totaal Nederland 2020 maart* 453.390
Totaal Nederland 2020 april* 457.390
Totaal Nederland 2020 mei* 471.380
Totaal Nederland 2020 juni* 483.810
Totaal Nederland 2020 juli* 485.170
Totaal Nederland 2020 augustus* 479.900
Totaal Nederland 2020 september* 481.870
Totaal Nederland 2020 oktober* 482.930
Totaal Nederland 2020 november* 485.030
Totaal Nederland 2020 december* 500.480
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 januari* 37.960
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 februari* 38.330
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 maart* 38.240
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 april* 38.000
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 mei* 38.650
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 juni* 39.200
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 juli* 39.080
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 augustus* 38.860
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 september* 39.110
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 oktober* 39.270
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 november* 39.530
Totaal Noord-Nederland (LD) 2020 december* 39.760
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 januari* 85.950
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 februari* 86.550
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 maart* 86.590
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 april* 86.690
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 mei* 88.180
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 juni* 89.760
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 juli* 89.740
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 augustus* 88.850
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 september* 89.190
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 oktober* 90.080
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 november* 90.370
Totaal Oost-Nederland (LD) 2020 december* 90.420
Totaal West-Nederland (LD) 2020 januari* 264.610
Totaal West-Nederland (LD) 2020 februari* 262.880
Totaal West-Nederland (LD) 2020 maart* 263.150
Totaal West-Nederland (LD) 2020 april* 267.810
Totaal West-Nederland (LD) 2020 mei* 278.290
Totaal West-Nederland (LD) 2020 juni* 286.640
Totaal West-Nederland (LD) 2020 juli* 286.880
Totaal West-Nederland (LD) 2020 augustus* 282.510
Totaal West-Nederland (LD) 2020 september* 283.210
Totaal West-Nederland (LD) 2020 oktober* 282.040
Totaal West-Nederland (LD) 2020 november* 282.470
Totaal West-Nederland (LD) 2020 december* 297.690
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 januari* 64.810
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 februari* 65.550
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 maart* 65.410
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 april* 64.910
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 mei* 66.260
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 juni* 68.210
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 juli* 69.460
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 augustus* 69.700
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 september* 70.360
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 oktober* 71.540
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 november* 72.670
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2020 december* 72.620
Totaal Groningen (PV) 2020 januari* 14.500
Totaal Groningen (PV) 2020 februari* 14.600
Totaal Groningen (PV) 2020 maart* 14.620
Totaal Groningen (PV) 2020 april* 14.480
Totaal Groningen (PV) 2020 mei* 14.570
Totaal Groningen (PV) 2020 juni* 14.510
Totaal Groningen (PV) 2020 juli* 14.510
Totaal Groningen (PV) 2020 augustus* 14.600
Totaal Groningen (PV) 2020 september* 14.710
Totaal Groningen (PV) 2020 oktober* 14.780
Totaal Groningen (PV) 2020 november* 14.900
Totaal Groningen (PV) 2020 december* 15.070
Totaal Fryslân (PV) 2020 januari* 16.960
Totaal Fryslân (PV) 2020 februari* 17.150
Totaal Fryslân (PV) 2020 maart* 17.090
Totaal Fryslân (PV) 2020 april* 16.980
Totaal Fryslân (PV) 2020 mei* 17.330
Totaal Fryslân (PV) 2020 juni* 17.800
Totaal Fryslân (PV) 2020 juli* 17.600
Totaal Fryslân (PV) 2020 augustus* 17.280
Totaal Fryslân (PV) 2020 september* 17.320
Totaal Fryslân (PV) 2020 oktober* 17.420
Totaal Fryslân (PV) 2020 november* 17.650
Totaal Fryslân (PV) 2020 december* 17.730
Totaal Drenthe (PV) 2020 januari* 6.500
Totaal Drenthe (PV) 2020 februari* 6.580
Totaal Drenthe (PV) 2020 maart* 6.530
Totaal Drenthe (PV) 2020 april* 6.540
Totaal Drenthe (PV) 2020 mei* 6.750
Totaal Drenthe (PV) 2020 juni* 6.900
Totaal Drenthe (PV) 2020 juli* 6.970
Totaal Drenthe (PV) 2020 augustus* 6.980
Totaal Drenthe (PV) 2020 september* 7.080
Totaal Drenthe (PV) 2020 oktober* 7.080
Totaal Drenthe (PV) 2020 november* 6.980
Totaal Drenthe (PV) 2020 december* 6.960
Totaal Overijssel (PV) 2020 januari* 27.510
Totaal Overijssel (PV) 2020 februari* 27.730
Totaal Overijssel (PV) 2020 maart* 27.800
Totaal Overijssel (PV) 2020 april* 27.900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).
- vanaf 01-01-2020 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de overige vorderingen.

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen bij geldleningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 30 april 2021
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van oktober tot en met december 2020

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juli 2021

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.
Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die een schuld bij de gemeente hebben in het kader van
- de Participatiewet die in de plaats is gekomen van de Wet werk en bijstand (WWB);
- de oude Algemene bijstandswet (Abw);
- de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
- de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
- het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.