Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal Nederland 2021 januari* 497.950
Totaal Nederland 2021 februari* 497.720
Totaal Nederland 2021 maart* 497.680
Totaal Nederland 2021 april* 493.850
Totaal Nederland 2021 mei* 492.550
Totaal Nederland 2021 juni* 495.770
Totaal Nederland 2021 juli* 497.510
Totaal Nederland 2021 augustus* 495.370
Totaal Nederland 2021 september* 497.160
Totaal Nederland 2021 oktober* 499.070
Totaal Nederland 2021 november* 499.020
Totaal Nederland 2021 december* 499.510
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 januari* 39.080
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 februari* 39.150
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 maart* 39.030
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 april* 38.640
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 mei* 38.500
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 juni* 38.630
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 juli* 38.290
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 augustus* 38.020
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 september* 38.240
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 oktober* 38.140
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 november* 38.040
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 december* 38.010
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 januari* 88.500
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 februari* 89.500
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 maart* 89.820
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 april* 89.330
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 mei* 88.500
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 juni* 88.430
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 juli* 87.640
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 augustus* 87.030
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 september* 87.210
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 oktober* 87.170
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 november* 87.090
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 december* 87.040
Totaal West-Nederland (LD) 2021 januari* 300.640
Totaal West-Nederland (LD) 2021 februari* 297.900
Totaal West-Nederland (LD) 2021 maart* 297.230
Totaal West-Nederland (LD) 2021 april* 294.760
Totaal West-Nederland (LD) 2021 mei* 294.820
Totaal West-Nederland (LD) 2021 juni* 297.670
Totaal West-Nederland (LD) 2021 juli* 300.850
Totaal West-Nederland (LD) 2021 augustus* 300.410
Totaal West-Nederland (LD) 2021 september* 301.790
Totaal West-Nederland (LD) 2021 oktober* 303.830
Totaal West-Nederland (LD) 2021 november* 303.710
Totaal West-Nederland (LD) 2021 december* 304.810
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 januari* 69.730
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 februari* 71.170
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 maart* 71.610
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 april* 71.120
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 mei* 70.720
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 juni* 71.040
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 juli* 70.730
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus* 69.910
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 september* 69.920
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober* 69.930
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 november* 70.180
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 69.650
Totaal Groningen (PV) 2021 januari* 14.990
Totaal Groningen (PV) 2021 februari* 14.780
Totaal Groningen (PV) 2021 maart* 14.490
Totaal Groningen (PV) 2021 april* 14.310
Totaal Groningen (PV) 2021 mei* 14.240
Totaal Groningen (PV) 2021 juni* 14.250
Totaal Groningen (PV) 2021 juli* 14.130
Totaal Groningen (PV) 2021 augustus* 13.940
Totaal Groningen (PV) 2021 september* 13.940
Totaal Groningen (PV) 2021 oktober* 13.860
Totaal Groningen (PV) 2021 november* 13.720
Totaal Groningen (PV) 2021 december* 13.610
Totaal Fryslân (PV) 2021 januari* 17.250
Totaal Fryslân (PV) 2021 februari* 17.420
Totaal Fryslân (PV) 2021 maart* 17.470
Totaal Fryslân (PV) 2021 april* 17.270
Totaal Fryslân (PV) 2021 mei* 17.220
Totaal Fryslân (PV) 2021 juni* 17.340
Totaal Fryslân (PV) 2021 juli* 17.300
Totaal Fryslân (PV) 2021 augustus* 17.270
Totaal Fryslân (PV) 2021 september* 17.480
Totaal Fryslân (PV) 2021 oktober* 17.450
Totaal Fryslân (PV) 2021 november* 17.530
Totaal Fryslân (PV) 2021 december* 17.560
Totaal Drenthe (PV) 2021 januari* 6.840
Totaal Drenthe (PV) 2021 februari* 6.960
Totaal Drenthe (PV) 2021 maart* 7.070
Totaal Drenthe (PV) 2021 april* 7.060
Totaal Drenthe (PV) 2021 mei* 7.040
Totaal Drenthe (PV) 2021 juni* 7.040
Totaal Drenthe (PV) 2021 juli* 6.860
Totaal Drenthe (PV) 2021 augustus* 6.810
Totaal Drenthe (PV) 2021 september* 6.820
Totaal Drenthe (PV) 2021 oktober* 6.840
Totaal Drenthe (PV) 2021 november* 6.790
Totaal Drenthe (PV) 2021 december* 6.830
Totaal Overijssel (PV) 2021 januari* 28.450
Totaal Overijssel (PV) 2021 februari* 28.710
Totaal Overijssel (PV) 2021 maart* 28.870
Totaal Overijssel (PV) 2021 april* 28.620
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen bij geldleningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 12 maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 29 april 2022
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van oktober tot en met december 2021.

Met ingang van januari 2021 tot en met september 2021 zijn er geen gegevens over gemeente Hof van Twente (provincie Overijssel) beschikbaar, omdat deze gemeente geen gegevens kon aanleveren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juli 2022.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.
Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die een schuld bij de gemeente hebben in het kader van
- de Participatiewet die in de plaats is gekomen van de Wet werk en bijstand (WWB);
- de oude Algemene bijstandswet (Abw);
- de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
- de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
- het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.