Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal Nederland 2021 juli* 497.510
Totaal Nederland 2021 augustus* 495.370
Totaal Nederland 2021 september* 497.160
Totaal Nederland 2021 oktober* 499.070
Totaal Nederland 2021 november* 499.020
Totaal Nederland 2021 december* 499.510
Totaal Nederland 2022 januari* 491.010
Totaal Nederland 2022 februari* 493.310
Totaal Nederland 2022 maart* 494.390
Totaal Nederland 2022 april* 496.630
Totaal Nederland 2022 mei* 498.450
Totaal Nederland 2022 juni* 485.810
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 juli* 38.290
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 augustus* 38.020
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 september* 38.240
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 oktober* 38.140
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 november* 38.040
Totaal Noord-Nederland (LD) 2021 december* 38.010
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 januari* 37.160
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 37.340
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 37.270
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 april* 37.320
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 37.440
Totaal Noord-Nederland (LD) 2022 juni* 36.760
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 juli* 87.640
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 augustus* 87.030
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 september* 87.210
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 oktober* 87.170
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 november* 87.090
Totaal Oost-Nederland (LD) 2021 december* 87.040
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 januari* 84.920
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 85.570
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 85.470
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 april* 85.590
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 85.780
Totaal Oost-Nederland (LD) 2022 juni* 83.990
Totaal West-Nederland (LD) 2021 juli* 300.850
Totaal West-Nederland (LD) 2021 augustus* 300.410
Totaal West-Nederland (LD) 2021 september* 301.790
Totaal West-Nederland (LD) 2021 oktober* 303.830
Totaal West-Nederland (LD) 2021 november* 303.710
Totaal West-Nederland (LD) 2021 december* 304.810
Totaal West-Nederland (LD) 2022 januari* 301.180
Totaal West-Nederland (LD) 2022 februari* 302.010
Totaal West-Nederland (LD) 2022 maart* 303.250
Totaal West-Nederland (LD) 2022 april* 304.660
Totaal West-Nederland (LD) 2022 mei* 306.050
Totaal West-Nederland (LD) 2022 juni* 297.560
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 juli* 70.730
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 augustus* 69.910
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 september* 69.920
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 oktober* 69.930
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 november* 70.180
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2021 december* 69.650
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 januari* 67.750
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 68.380
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 68.400
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 69.050
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 69.190
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2022 juni* 67.500
Totaal Groningen (PV) 2021 juli* 14.130
Totaal Groningen (PV) 2021 augustus* 13.940
Totaal Groningen (PV) 2021 september* 13.940
Totaal Groningen (PV) 2021 oktober* 13.860
Totaal Groningen (PV) 2021 november* 13.720
Totaal Groningen (PV) 2021 december* 13.610
Totaal Groningen (PV) 2022 januari* 13.400
Totaal Groningen (PV) 2022 februari* 13.420
Totaal Groningen (PV) 2022 maart* 13.370
Totaal Groningen (PV) 2022 april* 13.430
Totaal Groningen (PV) 2022 mei* 13.510
Totaal Groningen (PV) 2022 juni* 13.160
Totaal Fryslân (PV) 2021 juli* 17.300
Totaal Fryslân (PV) 2021 augustus* 17.270
Totaal Fryslân (PV) 2021 september* 17.480
Totaal Fryslân (PV) 2021 oktober* 17.450
Totaal Fryslân (PV) 2021 november* 17.530
Totaal Fryslân (PV) 2021 december* 17.560
Totaal Fryslân (PV) 2022 januari* 17.130
Totaal Fryslân (PV) 2022 februari* 17.310
Totaal Fryslân (PV) 2022 maart* 17.280
Totaal Fryslân (PV) 2022 april* 17.200
Totaal Fryslân (PV) 2022 mei* 17.240
Totaal Fryslân (PV) 2022 juni* 17.080
Totaal Drenthe (PV) 2021 juli* 6.860
Totaal Drenthe (PV) 2021 augustus* 6.810
Totaal Drenthe (PV) 2021 september* 6.820
Totaal Drenthe (PV) 2021 oktober* 6.840
Totaal Drenthe (PV) 2021 november* 6.790
Totaal Drenthe (PV) 2021 december* 6.830
Totaal Drenthe (PV) 2022 januari* 6.630
Totaal Drenthe (PV) 2022 februari* 6.610
Totaal Drenthe (PV) 2022 maart* 6.620
Totaal Drenthe (PV) 2022 april* 6.700
Totaal Drenthe (PV) 2022 mei* 6.690
Totaal Drenthe (PV) 2022 juni* 6.520
Totaal Overijssel (PV) 2021 juli* 28.110
Totaal Overijssel (PV) 2021 augustus* 27.860
Totaal Overijssel (PV) 2021 september* 27.900
Totaal Overijssel (PV) 2021 oktober* 27.940
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart 2020 van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen, met name bij geldleningen en onverschuldigde betalingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 12 maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 31 oktober 2022
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april tot en met juni 2022.
De gemeente Weesp is vanaf verslagmaand 1 januari 2022 toegevoegd aan de gemeente Amsterdam.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in januari 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.

Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die in het kader van de navolgende wetten, een schuld hebben bij de gemeente:
-  de Participatiewet;
- de Wet werk en bijstand (WWB);
-  de Algemene bijstandswet (Abw);
-  de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
-  de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
-  het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.