Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 oktober* 210
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 november* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 december* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 januari* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 februari* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 maart* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 april* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 mei* 230
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 juni* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 juli* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 augustus* 230
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 september* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 oktober* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 november* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 december* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 januari* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 februari* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 maart* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 april* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 mei* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 juni* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 juli* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 augustus* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 september* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 oktober*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 november*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 december*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 januari*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 februari*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 maart*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 april*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 mei*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 juni*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 juli*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 augustus*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 september*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen bij geldleningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 26 februari 2021:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juli tot en met september 2020.
Gewijzigd zijn de voorlopige cijfers van april tot en met juni 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in april 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.
Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die een schuld bij de gemeente hebben in het kader van
- de Participatiewet die in de plaats is gekomen van de Wet werk en bijstand (WWB);
- de oude Algemene bijstandswet (Abw);
- de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
- de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
- het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.