Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bewerk tabel

Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari tot en met maart 2020.
De cijfers van januari tot en met maart 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in oktober 2020.

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 april* 200
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 mei* 190
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 juni* 190
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 juli* 200
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 augustus* 190
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 september* 200
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 oktober* 210
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 november* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2019 december* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 januari* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 februari* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Kop van Noord-Holland (CR) 2020 maart* 240
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 april* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 mei* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 juni* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 juli* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 augustus* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 september* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 oktober* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 november* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2019 december* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 januari* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 februari* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Hof van Twente 2020 maart* 0
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 april*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 mei*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 juni*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 juli*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 augustus*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 september*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 oktober*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 november*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2019 december*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 januari*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 februari*
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Zeevang 2020 maart*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens