Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2021 oktober 409.870
Totaal personen 2021 november 408.180
Totaal personen 2021 december 408.140
Totaal personen 2022 januari** 407.440
Totaal personen 2022 februari** 406.560
Totaal personen 2022 maart** 405.860
Totaal personen 2022 april** 404.680
Totaal personen 2022 mei** 403.050
Totaal personen 2022 juni** 401.710
Totaal personen 2022 juli* 400.000
Totaal personen 2022 augustus* 398.000
Totaal personen 2022 september* 396.000
Geslacht: Mannen 2021 oktober 175.460
Geslacht: Mannen 2021 november 174.780
Geslacht: Mannen 2021 december 174.940
Geslacht: Mannen 2022 januari** 174.580
Geslacht: Mannen 2022 februari** 174.090
Geslacht: Mannen 2022 maart** 173.660
Geslacht: Mannen 2022 april** 173.040
Geslacht: Mannen 2022 mei** 172.260
Geslacht: Mannen 2022 juni** 171.610
Geslacht: Mannen 2022 juli* 171.000
Geslacht: Mannen 2022 augustus* 170.000
Geslacht: Mannen 2022 september* 169.000
Geslacht: Vrouwen 2021 oktober 234.410
Geslacht: Vrouwen 2021 november 233.390
Geslacht: Vrouwen 2021 december 233.200
Geslacht: Vrouwen 2022 januari** 232.860
Geslacht: Vrouwen 2022 februari** 232.480
Geslacht: Vrouwen 2022 maart** 232.200
Geslacht: Vrouwen 2022 april** 231.650
Geslacht: Vrouwen 2022 mei** 230.790
Geslacht: Vrouwen 2022 juni** 230.100
Geslacht: Vrouwen 2022 juli* 229.000
Geslacht: Vrouwen 2022 augustus* 228.000
Geslacht: Vrouwen 2022 september* 227.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 oktober 34.880
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 november 34.960
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 december 35.280
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 januari** 34.780
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 februari** 34.530
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 maart** 34.470
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 april** 34.670
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 mei** 34.480
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 juni** 34.470
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 juli* 34.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 augustus* 33.500
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 september* 33.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 oktober 144.140
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 november 143.370
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 december 143.290
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 januari** 142.660
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 februari** 141.680
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 maart** 140.700
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 april** 139.760
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 mei** 138.780
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 juni** 137.900
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 juli* 137.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 augustus* 136.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 september* 135.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 oktober 230.850
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 november 229.840
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 december 229.570
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 januari** 230.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 februari** 230.360
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 maart** 230.700
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 april** 230.250
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 mei** 229.790
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 juni** 229.340
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 juli* 229.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 augustus* 228.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 september* 228.000
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 oktober
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 november
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 december
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 januari**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 februari**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 maart**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 april**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 mei**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 juni**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 juli*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 augustus*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 september*
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober 155.960
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november 155.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december 154.490
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 153.840
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari** 153.410
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart** 152.810
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april** 152.020
Migratieachtergrond: Nederland 2022 mei** 151.010
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juni** 150.080
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juli* 149.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 augustus* 148.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 september* 147.000
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober 38.330
Migratieachtergrond: westers 2021 november 38.090
Migratieachtergrond: westers 2021 december 38.010
Migratieachtergrond: westers 2022 januari** 37.930
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van januari t/m juni 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2022
- Aangepast zijn de cijfers van juni 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van september 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van oktober 2022 komen in december 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.