Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2021 juli** 420.090
Totaal personen 2021 augustus** 415.620
Totaal personen 2021 september** 411.800
Totaal personen 2021 oktober** 409.870
Totaal personen 2021 november** 408.180
Totaal personen 2021 december** 408.140
Totaal personen 2022 januari** 407.440
Totaal personen 2022 februari** 406.560
Totaal personen 2022 maart** 405.860
Totaal personen 2022 april* 404.000
Totaal personen 2022 mei* 402.000
Totaal personen 2022 juni* 401.000
Geslacht: Mannen 2021 juli** 180.510
Geslacht: Mannen 2021 augustus** 178.360
Geslacht: Mannen 2021 september** 176.380
Geslacht: Mannen 2021 oktober** 175.460
Geslacht: Mannen 2021 november** 174.780
Geslacht: Mannen 2021 december** 174.940
Geslacht: Mannen 2022 januari** 174.580
Geslacht: Mannen 2022 februari** 174.090
Geslacht: Mannen 2022 maart** 173.660
Geslacht: Mannen 2022 april* 173.000
Geslacht: Mannen 2022 mei* 172.000
Geslacht: Mannen 2022 juni* 171.000
Geslacht: Vrouwen 2021 juli** 239.580
Geslacht: Vrouwen 2021 augustus** 237.260
Geslacht: Vrouwen 2021 september** 235.410
Geslacht: Vrouwen 2021 oktober** 234.410
Geslacht: Vrouwen 2021 november** 233.390
Geslacht: Vrouwen 2021 december** 233.200
Geslacht: Vrouwen 2022 januari** 232.860
Geslacht: Vrouwen 2022 februari** 232.480
Geslacht: Vrouwen 2022 maart** 232.200
Geslacht: Vrouwen 2022 april* 231.000
Geslacht: Vrouwen 2022 mei* 230.000
Geslacht: Vrouwen 2022 juni* 230.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 juli** 38.090
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 augustus** 36.260
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 september** 35.040
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 oktober** 34.880
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 november** 34.960
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 december** 35.280
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 januari** 34.780
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 februari** 34.530
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 maart** 34.470
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 april* 34.500
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 mei* 34.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2022 juni* 34.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 juli** 148.990
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 augustus** 147.200
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 september** 145.300
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 oktober** 144.140
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 november** 143.370
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 december** 143.290
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 januari** 142.660
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 februari** 141.680
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 maart** 140.700
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 april* 140.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 mei* 139.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2022 juni* 138.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 juli** 233.020
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 augustus** 232.160
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 september** 231.460
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 oktober** 230.850
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 november** 229.840
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 december** 229.570
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 januari** 230.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 februari** 230.360
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 maart** 230.700
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 april* 230.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 mei* 230.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2022 juni* 229.000
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 juli**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 augustus**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 september**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 oktober**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 november**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 december**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 januari**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 februari**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 maart**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 april*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 mei*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2022 juni*
Migratieachtergrond: Nederland 2021 juli** 160.630
Migratieachtergrond: Nederland 2021 augustus** 158.820
Migratieachtergrond: Nederland 2021 september** 157.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 oktober** 155.960
Migratieachtergrond: Nederland 2021 november** 155.070
Migratieachtergrond: Nederland 2021 december** 154.490
Migratieachtergrond: Nederland 2022 januari** 153.840
Migratieachtergrond: Nederland 2022 februari** 153.410
Migratieachtergrond: Nederland 2022 maart** 152.810
Migratieachtergrond: Nederland 2022 april* 152.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 mei* 151.000
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juni* 150.000
Migratieachtergrond: westers 2021 juli** 39.470
Migratieachtergrond: westers 2021 augustus** 39.010
Migratieachtergrond: westers 2021 september** 38.580
Migratieachtergrond: westers 2021 oktober** 38.330
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Personen met een uitkering die verblijven in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met bijstand zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van 2021 t/m maart 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2022:
- Aangepast zijn de cijfers van maart 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juni 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van juli 2022 komen in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.