Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2020 februari** 415.080
Totaal personen 2020 maart** 421.300
Totaal personen 2020 april** 427.220
Totaal personen 2020 mei** 429.500
Totaal personen 2020 juni** 429.860
Totaal personen 2020 juli** 429.960
Totaal personen 2020 augustus** 426.580
Totaal personen 2020 september** 424.410
Totaal personen 2020 oktober** 424.900
Totaal personen 2020 november* 425.000
Totaal personen 2020 december * 429.000
Totaal personen 2021 januari* 431.000
Geslacht: Mannen 2020 februari** 175.510
Geslacht: Mannen 2020 maart** 178.910
Geslacht: Mannen 2020 april** 182.180
Geslacht: Mannen 2020 mei** 183.570
Geslacht: Mannen 2020 juni** 183.980
Geslacht: Mannen 2020 juli** 184.150
Geslacht: Mannen 2020 augustus** 182.620
Geslacht: Mannen 2020 september** 181.690
Geslacht: Mannen 2020 oktober** 182.130
Geslacht: Mannen 2020 november* 182.000
Geslacht: Mannen 2020 december * 185.000
Geslacht: Mannen 2021 januari* 186.000
Geslacht: Vrouwen 2020 februari** 239.570
Geslacht: Vrouwen 2020 maart** 242.390
Geslacht: Vrouwen 2020 april** 245.040
Geslacht: Vrouwen 2020 mei** 245.930
Geslacht: Vrouwen 2020 juni** 245.880
Geslacht: Vrouwen 2020 juli** 245.820
Geslacht: Vrouwen 2020 augustus** 243.960
Geslacht: Vrouwen 2020 september** 242.730
Geslacht: Vrouwen 2020 oktober** 242.770
Geslacht: Vrouwen 2020 november* 242.000
Geslacht: Vrouwen 2020 december * 244.000
Geslacht: Vrouwen 2021 januari* 245.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 februari** 35.880
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 maart** 38.120
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 april** 40.380
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 mei** 41.220
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 juni** 41.350
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 juli** 41.210
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 augustus** 39.220
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 september** 38.030
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 oktober** 38.330
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 november* 38.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2020 december * 40.000
Leeftijd: jonger dan 27 jaar 2021 januari* 40.500
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 februari** 147.470
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 maart** 150.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 april** 152.500
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 mei** 153.560
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 juni** 153.700
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 juli** 153.450
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 augustus** 152.330
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 september** 151.640
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 oktober** 151.830
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 november* 152.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2020 december * 154.000
Leeftijd: 27 tot 45 jaar 2021 januari* 155.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 februari** 231.730
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 maart** 233.180
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 april** 234.340
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 mei** 234.720
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juni** 234.810
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 juli** 235.300
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 augustus** 235.030
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 september** 234.740
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 oktober** 234.750
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 november* 235.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2020 december * 235.000
Leeftijd: 45 jaar tot AOW-leeftijd 2021 januari* 236.000
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 februari**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 maart**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 april**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 mei**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 juni**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 juli**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 augustus**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 september**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 oktober**
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 november*
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2020 december *
Leeftijd: AOW-leeftijd of ouder 2021 januari*
Migratieachtergrond: Nederland 2020 februari** 163.180
Migratieachtergrond: Nederland 2020 maart** 165.690
Migratieachtergrond: Nederland 2020 april** 168.080
Migratieachtergrond: Nederland 2020 mei** 168.760
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juni** 168.500
Migratieachtergrond: Nederland 2020 juli** 168.440
Migratieachtergrond: Nederland 2020 augustus** 167.130
Migratieachtergrond: Nederland 2020 september** 166.110
Migratieachtergrond: Nederland 2020 oktober** 165.880
Migratieachtergrond: Nederland 2020 november* 166.000
Migratieachtergrond: Nederland 2020 december * 167.000
Migratieachtergrond: Nederland 2021 januari* 167.000
Migratieachtergrond: westers 2020 februari** 39.450
Migratieachtergrond: westers 2020 maart** 40.200
Migratieachtergrond: westers 2020 april** 40.860
Migratieachtergrond: westers 2020 mei** 41.080
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Personen met een uitkering die verblijven in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met bijstand zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2007.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van januari tot en met oktober 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt met de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat tabellen op verschillende momenten samengesteld kunnen worden, kan het zijn dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP is gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan tussen tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn het meest accuraat.

Wijzigingen per 31 maart 2021
- Aangepast zijn de cijfers van oktober 2020;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van februari 2021 komen in april 2021.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2024 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar.
Na 2024 zal de AOW-leeftijd niet met 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar met 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.