Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Uitkeringen in relatie met de AOW Regio's Perioden Aantal bijstandsuitkeringen (aantal)
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 februari** 580
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 maart** 580
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 april** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 mei** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 juni** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 juli** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 augustus** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 september** 560
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 oktober** 570
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 november* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2020 december* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Kop van Noord-Holland (CR) 2021 januari* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 februari** 40
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 maart** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 april** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 mei** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 juni** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 juli** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 augustus** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 september** 40
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 oktober** 30
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 november* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2020 december* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Hof van Twente 2021 januari* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 februari**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 maart**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 april**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 mei**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 juni**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 juli**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 augustus**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 september**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 oktober**
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 november*
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2020 december*
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Zeevang 2021 januari*
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 februari** 920
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 maart** 920
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 april** 920
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 mei** 930
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 juni** 930
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 juli** 940
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 augustus** 940
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 september** 940
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 oktober** 940
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 november* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2020 december* .
Aan personen vanaf de AOW-leeftijd Rijk van Nijmegen (AM) 2021 januari* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), uitgesplitst naar uitkeringsgrondslag en regio.
De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en uitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
Bij de regionale indeling is uitgegaan van de gemeente die de bijstand verstrekt.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van januari tot en met oktober 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 maart 2021
- Aangepast zijn de cijfers van oktober 2020;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van februari 2021 komen in april 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal bijstandsuitkeringen
Het totaal aantal uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Een uitkering aan een (echt)paar wordt geteld als één uitkering aan twee personen.