Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Geslacht Leeftijd Recidive Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal) Aangehouden verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Aangehouden verdachten Verdachten per 10 000 inwoners (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Totaal verdachten 2021* 139.580 78 . .
Mannen Totaal verdachten Totaal verdachten 2021* 115.970 130 . .
Vrouwen Totaal verdachten Totaal verdachten 2021* 22.990 27 . .
Onbekend Totaal verdachten Totaal verdachten 2021* 620 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en recidive.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 2005 tot en met 2014.


Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2022:
Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2021 zijn toegevoegd.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2019 en 2020 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2023 komen nieuwe cijfers over de geregistreerde verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal verdachten van misdrijven
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Alle geregistreerde verdachten van misdrijven, per 10 000 inwoners van de geselecteerde bevolkingsgroep.
---
Het betreft de verdachte personen per 10 000 inwoners van dezelfde bevolkingsgroep die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.
Aangehouden verdachten
Personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.
Verdachten per 10 000 inwoners
Personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt, per 10 000 inwoners van de geselecteerde bevolkingsgroep.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie en voorkomen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Personen die niet in GBA geregistreerd zijn worden wel meegeteld in de absolute aantallen verdachten maar niet in de relatieve aantallen.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.