Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

Geslacht Leeftijd Recidive Perioden Geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Aangehouden verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Totaal verdachten 2020* 147.540 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Totaal verdachten 2020* 430 .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 12 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Totaal verdachten 2020* 1.190 .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 13 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Totaal verdachten 2020* 2.270 .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 14 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Totaal verdachten 2020* 3.360 .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 15 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Totaal verdachten 2020* 3.890 .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 16 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Totaal verdachten 2020* 4.270 .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 17 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Totaal verdachten 2020* 4.970 .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 18 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Totaal verdachten 2020* 5.150 .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Totaal verdachten 2020* 5.270 .
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 20 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Totaal verdachten 2020* 4.970 .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 21 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Totaal verdachten 2020* 4.680 .
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 22 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Totaal verdachten 2020* 4.300 .
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 23 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Totaal verdachten 2020* 4.050 .
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 24 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Totaal verdachten 2020* 4.050 .
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Totaal verdachten 2020* 4.100 .
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 26 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Totaal verdachten 2020* 3.970 .
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 27 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Totaal verdachten 2020* 3.850 .
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 28 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Totaal verdachten 2020* 3.930 .
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 29 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Totaal verdachten 2020* 3.750 .
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 30 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar Totaal verdachten 2020* 3.680 .
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 31 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar Totaal verdachten 2020* 3.640 .
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 32 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar Totaal verdachten 2020* 3.440 .
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 33 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar Totaal verdachten 2020* 3.460 .
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 34 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Totaal verdachten 2020* 3.320 .
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Totaal verdachten 2020* 3.120 .
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 36 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Totaal verdachten 2020* 2.960 .
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 37 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Totaal verdachten 2020* 2.830 .
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 38 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Totaal verdachten 2020* 2.770 .
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 39 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Totaal verdachten 2020* 2.610 .
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 40 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Totaal verdachten 2020* 2.400 .
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 41 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Totaal verdachten 2020* 2.330 .
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 42 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Totaal verdachten 2020* 2.170 .
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar First offender 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 43 jaar Meer- of veelpleger 2020* . .
Totaal mannen en vrouwen 44 jaar Totaal verdachten 2020* 2.040 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar leeftijd, geslacht en recidive.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die geen inwoner zijn van Nederland ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 2005 tot en met 2014.


Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2021:
De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog. Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2018 en 2019 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2022 komen nieuwe cijfers over de geregistreerde verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
Totaal verdachten van misdrijven
Een persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.
Aangehouden verdachten
Personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt.
Totaal verdachten van misdrijven
Alle personen tegen wie als verdachte van een misdrijf proces verbaal is opgemaakt.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten.