Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal) Uiteindelijke zeggenschap buitenland (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021* 2.108.805 35.350
A-U Alle economische activiteiten Nederland 2021* 2.104.540 35.345
A-U Alle economische activiteiten Buitenland 2021* 0 0
A-U Alle economische activiteiten Nederland; niet in te delen 2021* 4.270 5
A-U Alle economische activiteiten Noord-Nederland (LD) 2021* 183.835 2.280
A-U Alle economische activiteiten Oost-Nederland (LD) 2021* 415.070 5.890
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland (LD) 2021* 1.089.565 19.205
A-U Alle economische activiteiten West-Nederland, exclusief G4 (LD) 2021*
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Nederland (LD) 2021* 416.070 7.975
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (LD) 2021*
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (LD) 2021* 0 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (LD) 2021* 4.270 5
A-U Alle economische activiteiten Groningen (PV) 2021* 59.420 835
A-U Alle economische activiteiten Fryslân (PV) 2021* 73.075 755
A-U Alle economische activiteiten Drenthe (PV) 2021* 51.340 690
A-U Alle economische activiteiten Overijssel (PV) 2021* 122.170 1.830
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (PV) 2021* 49.240 760
A-U Alle economische activiteiten Gelderland (PV) 2021* 243.665 3.300
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (PV) 2021* 180.460 2.750
A-U Alle economische activiteiten Noord-Holland (PV) 2021* 426.160 8.850
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Holland (PV) 2021* 440.145 6.880
A-U Alle economische activiteiten Zeeland (PV) 2021* 42.800 720
A-U Alle economische activiteiten Noord-Brabant (PV) 2021* 305.735 5.540
A-U Alle economische activiteiten Limburg (PV) 2021* 110.335 2.435
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (PV) 2021*
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (PV) 2021* 0 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (PV) 2021* 4.270 5
A-U Alle economische activiteiten Oost-Groningen (CR) 2021* 12.090 190
A-U Alle economische activiteiten Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 3.775 60
A-U Alle economische activiteiten Overig Groningen (CR) 2021* 43.550 580
A-U Alle economische activiteiten Noord-Friesland (CR) 2021* 34.405 320
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Friesland (CR) 2021* 18.025 150
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Friesland (CR) 2021* 20.640 285
A-U Alle economische activiteiten Noord-Drenthe (CR) 2021* 19.995 215
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 16.440 265
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 14.905 210
A-U Alle economische activiteiten Noord-Overijssel (CR) 2021* 41.485 600
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 16.575 220
A-U Alle economische activiteiten Twente (CR) 2021* 64.110 1.015
A-U Alle economische activiteiten Veluwe (CR) 2021* 81.320 1.090
A-U Alle economische activiteiten Achterhoek (CR) 2021* 45.495 580
A-U Alle economische activiteiten Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 84.365 1.210
A-U Alle economische activiteiten Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 32.485 420
A-U Alle economische activiteiten Utrecht (CR) 2021* 180.460 2.750
A-U Alle economische activiteiten Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 43.795 400
A-U Alle economische activiteiten Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 30.515 345
A-U Alle economische activiteiten IJmond (CR) 2021* 21.880 255
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 34.070 340
A-U Alle economische activiteiten Zaanstreek (CR) 2021* 19.500 270
A-U Alle economische activiteiten Groot-Amsterdam (CR) 2021* 235.685 6.760
A-U Alle economische activiteiten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 40.715 480
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 49.110 660
A-U Alle economische activiteiten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 113.825 1.460
A-U Alle economische activiteiten Delft en Westland (CR) 2021* 28.905 395
A-U Alle economische activiteiten Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 39.485 415
A-U Alle economische activiteiten Groot-Rijnmond (CR) 2021* 169.145 3.320
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 39.670 635
A-U Alle economische activiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 10.675 310
A-U Alle economische activiteiten Overig Zeeland (CR) 2021* 32.130 415
A-U Alle economische activiteiten West-Noord-Brabant (CR) 2021* 73.965 1.880
A-U Alle economische activiteiten Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 56.875 870
A-U Alle economische activiteiten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 82.685 1.105
A-U Alle economische activiteiten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 92.210 1.685
A-U Alle economische activiteiten Noord-Limburg (CR) 2021* 28.675 640
A-U Alle economische activiteiten Midden-Limburg (CR) 2021* 25.985 565
A-U Alle economische activiteiten Zuid-Limburg (CR) 2021* 55.675 1.225
A-U Alle economische activiteiten Flevoland (CR) 2021* 49.240 760
A-U Alle economische activiteiten Extra-Regio (CR) 2021*
A-U Alle economische activiteiten Buitenland (CR) 2021* 0 0
A-U Alle economische activiteiten Niet in te delen (CR) 2021* 4.270 5
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2021* 77.900 115
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2021* 77.875 115
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland 2021* 0 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland; niet in te delen 2021* 25 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Nederland (LD) 2021* 13.015 5
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Nederland (LD) 2021* 22.900 20
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland (LD) 2021* 24.600 50
A Landbouw, bosbouw en visserij West-Nederland, exclusief G4 (LD) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Nederland (LD) 2021* 17.360 40
A Landbouw, bosbouw en visserij Extra-Regio (LD) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland (LD) 2021* 0 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (LD) 2021* 25 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Groningen (PV) 2021* 3.420 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Fryslân (PV) 2021* 5.900 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Drenthe (PV) 2021* 3.690 5
A Landbouw, bosbouw en visserij Overijssel (PV) 2021* 8.370 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Flevoland (PV) 2021* 2.580 5
A Landbouw, bosbouw en visserij Gelderland (PV) 2021* 11.955 10
A Landbouw, bosbouw en visserij Utrecht (PV) 2021* 3.270 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Holland (PV) 2021* 5.685 20
A Landbouw, bosbouw en visserij Zuid-Holland (PV) 2021* 12.125 20
A Landbouw, bosbouw en visserij Zeeland (PV) 2021* 3.515 10
A Landbouw, bosbouw en visserij Noord-Brabant (PV) 2021* 12.580 20
A Landbouw, bosbouw en visserij Limburg (PV) 2021* 4.780 20
A Landbouw, bosbouw en visserij Extra-Regio (PV) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Buitenland (PV) 2021* 0 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Niet in te delen (PV) 2021* 25 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Oost-Groningen (CR) 2021* 940 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 440 0
A Landbouw, bosbouw en visserij Overig Groningen (CR) 2021* 2.040 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn ingedeeld naar regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar. Daarnaast wordt het aantal vestigingen weergegeven waarvan de uiteindelijke zeggenschap in het buitenland ligt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 26 april 2023:
De voorlopige gegevens over 2021 zijn toegevoegd. De gegevens over 2019 en 2020 zijn definitief. Nagekomen gegevens over de periode 2019-2020 zijn verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 worden in april 2024 definitief gemaakt. Voorlopige gegevens zijn doorgaans 16 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.
Uiteindelijke zeggenschap buitenland
Uiteindelijke zeggenschap in het buitenland (Rest van de wereld, exclusief Nederland)