Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 205.968 410 178 165 125 32 330 206.298
Woning en niet-woning totaal Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 17.877 21 16 4 10 0 23 17.900
Woning en niet-woning totaal Zeevang 2021 1e kwartaal*
Woning Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 170.721 238 121 118 28 30 243 170.964
Woning Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 15.278 17 10 3 5 1 20 15.298
Woning Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: bijeenkomst Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 1.578 4 3 3 3 1 2 1.580
Niet-woning met functie: bijeenkomst Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 159 0 1 0 1 -1 -1 158
Niet-woning met functie: bijeenkomst Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: cel (detentie) Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 476 2 1 1 1 0 1 477
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 54 0 0 0 0 0 0 55
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: industrie Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 7.019 129 14 6 7 1 131 7.148
Niet-woning met functie: industrie Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 366 3 1 1 0 0 3 369
Niet-woning met functie: industrie Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: kantoor Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 1.506 1 9 1 16 -1 -8 1.495
Niet-woning met functie: kantoor Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 160 0 0 0 1 0 -1 158
Niet-woning met functie: kantoor Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: logies Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 10.603 25 15 4 57 1 -20 10.585
Niet-woning met functie: logies Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 532 1 0 0 0 0 1 533
Niet-woning met functie: logies Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: onderwijs Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 311 0 0 0 0 0 0 311
Niet-woning met functie: onderwijs Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 24 0 0 0 0 0 0 24
Niet-woning met functie: onderwijs Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: sport Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 251 0 1 0 0 0 1 251
Niet-woning met functie: sport Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 24 0 0 0 0 0 0 24
Niet-woning met functie: sport Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: winkel Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 2.461 5 7 2 9 0 1 2.462
Niet-woning met functie: winkel Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 321 0 0 0 2 0 -2 319
Niet-woning met functie: winkel Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met overig gebruik Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 9.373 1 4 29 3 0 -27 9.345
Niet-woning met overig gebruik Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 925 0 1 0 1 0 0 925
Niet-woning met overig gebruik Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning met meerdere functies Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 1.669 5 3 1 1 0 6 1.680
Niet-woning met meerdere functies Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 34 0 3 0 0 0 3 37
Niet-woning met meerdere functies Zeevang 2021 1e kwartaal*
Niet-woning totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1e kwartaal* 35.247 172 57 47 97 2 87 35.334
Niet-woning totaal Hof van Twente 2021 1e kwartaal* 2.599 4 6 1 5 -1 3 2.602
Niet-woning totaal Zeevang 2021 1e kwartaal*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 april 2021:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.