Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 207.781 522 170 35 120 9 546 208.327
Woning en niet-woning totaal Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 17.966 15 7 13 5 1 5 17.971
Woning en niet-woning totaal Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 44.160 20 11 4 8 34 53 44.213
Woning en niet-woning totaal Zeevang 2022 1e kwartaal*
Woning Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 172.047 439 105 5 66 7 480 172.527
Woning Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 15.349 15 5 4 3 1 14 15.363
Woning Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 39.330 19 10 0 5 33 57 39.387
Woning Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: bijeenkomst Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 1.585 2 8 2 7 0 1 1.587
Niet-woning met functie: bijeenkomst Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 157 0 1 0 0 0 1 158
Niet-woning met functie: bijeenkomst Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 345 0 0 0 1 0 -1 345
Niet-woning met functie: bijeenkomst Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: cel (detentie) Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woning met functie: cel (detentie) Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 1 0 0 0 0 0 0 1
Niet-woning met functie: cel (detentie) Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 483 3 0 0 2 0 1 485
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 54 0 0 0 0 0 0 54
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 142 0 0 0 0 0 0 142
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: industrie Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 7.506 24 11 11 7 0 17 7.524
Niet-woning met functie: industrie Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 370 0 1 1 1 0 -1 369
Niet-woning met functie: industrie Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 1.192 0 0 0 0 -1 -1 1.191
Niet-woning met functie: industrie Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: kantoor Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 1.477 1 7 1 6 0 1 1.474
Niet-woning met functie: kantoor Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 158 0 0 0 0 0 0 158
Niet-woning met functie: kantoor Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 225 0 0 0 0 0 0 224
Niet-woning met functie: kantoor Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: logies Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 10.673 29 17 13 11 0 22 10.695
Niet-woning met functie: logies Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 542 0 0 2 0 0 -2 540
Niet-woning met functie: logies Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 491 1 0 0 0 2 3 494
Niet-woning met functie: logies Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: onderwijs Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 300 0 0 0 0 -1 -1 299
Niet-woning met functie: onderwijs Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 24 0 0 0 0 0 0 24
Niet-woning met functie: onderwijs Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 80 0 0 0 0 0 0 80
Niet-woning met functie: onderwijs Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: sport Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 238 1 0 0 0 0 1 240
Niet-woning met functie: sport Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 24 0 0 0 0 0 0 23
Niet-woning met functie: sport Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 98 0 0 0 0 0 0 98
Niet-woning met functie: sport Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met functie: winkel Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 2.425 2 13 1 15 1 0 2.425
Niet-woning met functie: winkel Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 322 0 0 5 0 0 -5 317
Niet-woning met functie: winkel Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 505 0 1 0 0 0 1 506
Niet-woning met functie: winkel Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met overig gebruik Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 9.350 17 4 0 4 1 18 9.367
Niet-woning met overig gebruik Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 927 0 0 1 1 0 -2 925
Niet-woning met overig gebruik Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 1.404 0 0 3 0 0 -3 1.399
Niet-woning met overig gebruik Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning met meerdere functies Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 1.697 4 5 2 2 1 6 1.704
Niet-woning met meerdere functies Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 39 0 0 0 0 0 0 40
Niet-woning met meerdere functies Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 347 0 0 1 2 0 -3 346
Niet-woning met meerdere functies Zeevang 2022 1e kwartaal*
Niet-woning totaal Kop van Noord-Holland (CR) 2022 1e kwartaal* 35.734 83 65 30 54 2 66 35.800
Niet-woning totaal Hof van Twente 2022 1e kwartaal* 2.617 0 2 9 2 0 -9 2.608
Niet-woning totaal Land van Cuijk 2022 1e kwartaal* 4.830 1 1 4 3 1 -4 4.826
Niet-woning totaal Zeevang 2022 1e kwartaal*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf verslagmaand oktober 2021 is het CBS volledig overgegaan op gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2021, en het eerste kwartaal van 2021 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 april 2022:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2022 worden de definitieve cijfers van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.