Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2022 september Nederland 9.273.598 5.338 2.653 1.162 1.358 -194 5.277 9.278.875
Woning en niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Nederland 9.257.589 20.470 7.783 3.175 3.785 -7 21.286 9.278.875
Woning en niet-woning totaal 2022 oktober Nederland 9.278.875 8.292 2.616 1.145 1.509 142 8.396 9.287.271
Woning en niet-woning totaal 2022 november Nederland 9.287.271 9.471 3.231 1.498 1.415 -20 9.769 9.297.040
Woning en niet-woning totaal 2022 december Nederland 9.297.040 9.200 3.270 1.452 1.704 -51 9.263 9.306.303
Woning en niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Nederland 9.278.875 26.963 9.117 4.095 4.628 71 27.428 9.306.303
Woning en niet-woning totaal 2022 Nederland 9.213.833 90.214 34.323 15.275 17.793 1.000 92.469 9.306.303
Woning en niet-woning totaal 2023 januari Nederland 9.306.303 7.877 2.675 1.109 1.250 236 8.429 9.314.732
Woning en niet-woning totaal 2023 februari Nederland 9.314.732 6.144 2.731 985 942 34 6.982 9.321.714
Woning en niet-woning totaal 2023 maart Nederland 9.321.714 7.936 3.064 1.085 1.222 -33 8.660 9.330.374
Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Nederland 9.306.303 21.957 8.470 3.179 3.414 237 24.071 9.330.374
Woning en niet-woning totaal 2023 april Nederland 9.330.374 6.284 2.213 941 1.017 -245 6.294 9.336.668
Woning en niet-woning totaal 2023 mei Nederland 9.336.668 6.227 2.737 1.907 1.148 223 6.132 9.342.800
Woning en niet-woning totaal 2023 juni Nederland 9.342.800 7.568 2.067 1.989 1.016 57 6.687 9.349.487
Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Nederland 9.330.374 20.079 7.017 4.837 3.181 35 19.113 9.349.487
Woning en niet-woning totaal 2023 juli Nederland 9.349.487 9.599 2.738 840 1.500 178 10.175 9.359.662
Woning en niet-woning totaal 2023 augustus Nederland 9.359.662 6.733 2.862 1.282 1.144 47 7.216 9.366.878
Woning en niet-woning totaal 2023 september Nederland 9.366.878 6.924 2.198 824 855 90 7.533 9.374.411
Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Nederland 9.349.487 23.256 7.798 2.946 3.499 315 24.924 9.374.411
Woning en niet-woning totaal 2022 september Amsterdam 523.728 369 523 6 122 -1 763 524.491
Woning en niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Amsterdam 521.333 2.746 954 247 296 1 3.158 524.491
Woning en niet-woning totaal 2022 oktober Amsterdam 524.491 393 165 41 118 -6 393 524.884
Woning en niet-woning totaal 2022 november Amsterdam 524.884 201 233 18 103 -1 312 525.196
Woning en niet-woning totaal 2022 december Amsterdam 525.196 387 188 86 179 0 310 525.506
Woning en niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Amsterdam 524.491 981 586 145 400 -7 1.015 525.506
Woning en niet-woning totaal 2022 Amsterdam 507.344 7.251 2.693 1.588 1.282 35 7.109 525.506
Woning en niet-woning totaal 2023 januari Amsterdam 525.506 827 232 5 135 78 997 526.503
Woning en niet-woning totaal 2023 februari Amsterdam 526.503 551 616 21 99 11 1.058 527.561
Woning en niet-woning totaal 2023 maart Amsterdam 527.561 271 231 54 119 16 345 527.906
Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Amsterdam 525.506 1.649 1.079 80 353 105 2.400 527.906
Woning en niet-woning totaal 2023 april Amsterdam 527.906 470 231 5 105 -6 585 528.491
Woning en niet-woning totaal 2023 mei Amsterdam 528.491 135 726 2 104 0 755 529.246
Woning en niet-woning totaal 2023 juni Amsterdam 529.246 546 190 86 131 10 529 529.775
Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Amsterdam 527.906 1.151 1.147 93 340 4 1.869 529.775
Woning en niet-woning totaal 2023 juli Amsterdam 529.775 47 258 2 238 57 122 529.897
Woning en niet-woning totaal 2023 augustus Amsterdam 529.897 644 82 13 58 1 656 530.553
Woning en niet-woning totaal 2023 september Amsterdam 530.553 361 85 53 59 3 337 530.890
Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Amsterdam 529.775 1.052 425 68 355 61 1.115 530.890
Woning en niet-woning totaal 2022 september 's-Gravenhage (gemeente) 296.719 68 120 2 35 3 154 296.873
Woning en niet-woning totaal 2022 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 296.593 113 272 16 96 7 280 296.873
Woning en niet-woning totaal 2022 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 296.873 618 356 38 224 50 762 297.635
Woning en niet-woning totaal 2022 november 's-Gravenhage (gemeente) 297.635 141 193 4 90 -21 219 297.854
Woning en niet-woning totaal 2022 december 's-Gravenhage (gemeente) 297.854 127 252 239 105 41 76 297.930
Woning en niet-woning totaal 2022 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 296.873 886 801 281 419 70 1.057 297.930
Woning en niet-woning totaal 2022 's-Gravenhage (gemeente) 295.348 2.552 1.407 461 964 48 2.582 297.930
Woning en niet-woning totaal 2023 januari 's-Gravenhage (gemeente) 297.930 75 64 1 41 1 98 298.027
Woning en niet-woning totaal 2023 februari 's-Gravenhage (gemeente) 298.027 216 151 10 37 -44 276 298.303
Woning en niet-woning totaal 2023 maart 's-Gravenhage (gemeente) 298.303 144 79 1 54 0 168 298.471
Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 297.930 435 294 12 132 -43 542 298.471
Woning en niet-woning totaal 2023 april 's-Gravenhage (gemeente) 298.471 2 60 4 32 0 26 298.497
Woning en niet-woning totaal 2023 mei 's-Gravenhage (gemeente) 298.497 107 57 0 36 6 134 298.631
Woning en niet-woning totaal 2023 juni 's-Gravenhage (gemeente) 298.631 173 97 0 46 0 224 298.855
Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 298.471 282 214 4 114 6 384 298.855
Woning en niet-woning totaal 2023 juli 's-Gravenhage (gemeente) 298.855 10 37 3 19 2 27 298.882
Woning en niet-woning totaal 2023 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 298.882 602 62 0 46 2 620 299.502
Woning en niet-woning totaal 2023 september 's-Gravenhage (gemeente) 299.502 119 57 6 41 2 131 299.633
Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 298.855 731 156 9 106 6 778 299.633
Woning en niet-woning totaal 2022 september Rotterdam 353.931 60 65 13 65 14 61 353.992
Woning en niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Rotterdam 353.055 812 297 24 163 15 937 353.992
Woning en niet-woning totaal 2022 oktober Rotterdam 353.992 3 84 6 50 -28 3 353.995
Woning en niet-woning totaal 2022 november Rotterdam 353.995 32 75 12 34 -6 55 354.050
Woning en niet-woning totaal 2022 december Rotterdam 354.050 129 72 4 55 0 142 354.192
Woning en niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Rotterdam 353.992 164 231 22 139 -34 200 354.192
Woning en niet-woning totaal 2022 Rotterdam 352.286 2.185 1.078 719 622 -17 1.905 354.192
Woning en niet-woning totaal 2023 januari Rotterdam 354.192 1.558 40 53 34 3 1.514 355.706
Woning en niet-woning totaal 2023 februari Rotterdam 355.706 580 54 6 20 1 609 356.315
Woning en niet-woning totaal 2023 maart Rotterdam 356.315 67 67 29 65 1 41 356.356
Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Rotterdam 354.192 2.205 161 88 119 5 2.164 356.356
Woning en niet-woning totaal 2023 april Rotterdam 356.356 232 68 14 52 0 234 356.590
Woning en niet-woning totaal 2023 mei Rotterdam 356.590 66 94 120 61 -1 -22 356.568
Woning en niet-woning totaal 2023 juni Rotterdam 356.568 155 50 8 36 1 162 356.730
Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Rotterdam 356.356 453 212 142 149 0 374 356.730
Woning en niet-woning totaal 2023 juli Rotterdam 356.730 337 41 25 32 2 323 357.053
Woning en niet-woning totaal 2023 augustus Rotterdam 357.053 178 38 64 35 -3 114 357.167
Woning en niet-woning totaal 2023 september Rotterdam 357.167 161 219 1 86 -2 291 357.458
Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Rotterdam 356.730 676 298 90 153 -3 728 357.458
Woning en niet-woning totaal 2022 september Utrecht (gemeente) 180.490 6 35 3 18 -1 19 180.509
Woning en niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 179.434 1.062 81 6 61 -1 1.075 180.509
Woning en niet-woning totaal 2022 oktober Utrecht (gemeente) 180.509 86 30 224 16 0 -124 180.385
Woning en niet-woning totaal 2022 november Utrecht (gemeente) 180.385 409 57 7 11 -1 447 180.832
Woning en niet-woning totaal 2022 december Utrecht (gemeente) 180.832 149 46 10 32 -43 110 180.942
Woning en niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 180.509 644 133 241 59 -44 433 180.942
Woning en niet-woning totaal 2022 Utrecht (gemeente) 177.878 3.100 507 280 216 -47 3.064 180.942
Woning en niet-woning totaal 2023 januari Utrecht (gemeente) 180.942 81 57 7 27 -12 92 181.034
Woning en niet-woning totaal 2023 februari Utrecht (gemeente) 181.034 6 47 1 18 1 35 181.069
Woning en niet-woning totaal 2023 maart Utrecht (gemeente) 181.069 4 56 19 21 1 21 181.090
Woning en niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 180.942 91 160 27 66 -10 148 181.090
Woning en niet-woning totaal 2023 april Utrecht (gemeente) 181.090 164 32 0 18 0 178 181.268
Woning en niet-woning totaal 2023 mei Utrecht (gemeente) 181.268 409 53 84 23 -1 354 181.622
Woning en niet-woning totaal 2023 juni Utrecht (gemeente) 181.622 227 8 142 4 -1 88 181.710
Woning en niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 181.090 800 93 226 45 -2 620 181.710
Woning en niet-woning totaal 2023 juli Utrecht (gemeente) 181.710 374 82 18 11 1 428 182.138
Woning en niet-woning totaal 2023 augustus Utrecht (gemeente) 182.138 21 43 49 18 0 -3 182.135
Woning en niet-woning totaal 2023 september Utrecht (gemeente) 182.135 65 28 43 9 -1 40 182.175
Woning en niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 181.710 460 153 110 38 0 465 182.175
Woning 2022 september Nederland 8.097.673 4.290 1.890 895 650 92 4.727 8.102.400
Woning 2022 3e kwartaal Nederland 8.084.140 16.792 5.445 2.190 1.942 155 18.260 8.102.400
Woning 2022 oktober Nederland 8.102.400 6.974 1.952 761 855 54 7.364 8.109.764
Woning 2022 november Nederland 8.109.764 7.545 2.030 918 653 -52 7.952 8.117.716
Woning 2022 december Nederland 8.117.716 7.428 2.054 977 956 -36 7.513 8.125.229
Woning 2022 4e kwartaal Nederland 8.102.400 21.947 6.036 2.656 2.464 -34 22.829 8.125.229
Woning 2022 Nederland 8.045.580 74.560 24.077 10.559 8.835 406 79.649 8.125.229
Woning 2023 januari Nederland 8.125.229 6.337 1.836 785 516 103 6.975 8.132.204
Woning 2023 februari Nederland 8.132.204 4.508 1.934 638 516 -42 5.246 8.137.450
Woning 2023 maart Nederland 8.137.450 6.417 1.989 663 611 -36 7.096 8.144.546
Woning 2023 1e kwartaal Nederland 8.125.229 17.262 5.759 2.086 1.643 25 19.317 8.144.546
Woning 2023 april Nederland 8.144.546 5.409 1.441 666 495 36 5.725 8.150.271
Woning 2023 mei Nederland 8.150.271 5.079 2.065 1.361 529 86 5.340 8.155.611
Woning 2023 juni Nederland 8.155.611 6.272 1.478 1.422 467 47 5.908 8.161.519
Woning 2023 2e kwartaal Nederland 8.144.546 16.760 4.984 3.449 1.491 169 16.973 8.161.519
Woning 2023 juli Nederland 8.161.519 8.155 1.926 364 910 67 8.874 8.170.393
Woning 2023 augustus Nederland 8.170.393 5.251 1.815 884 659 81 5.604 8.175.997
Woning 2023 september Nederland 8.175.997 5.742 1.340 554 370 92 6.250 8.182.247
Woning 2023 3e kwartaal Nederland 8.161.519 19.148 5.081 1.802 1.939 240 20.728 8.182.247
Woning 2022 september Amsterdam 473.130 361 465 0 74 0 752 473.882
Woning 2022 3e kwartaal Amsterdam 470.799 2.635 792 155 186 -3 3.083 473.882
Woning 2022 oktober Amsterdam 473.882 368 117 30 76 -6 373 474.255
Woning 2022 november Amsterdam 474.255 188 172 10 70 1 281 474.536
Woning 2022 december Amsterdam 474.536 358 132 85 75 0 330 474.866
Woning 2022 4e kwartaal Amsterdam 473.882 914 421 125 221 -5 984 474.866
Woning 2022 Amsterdam 458.397 6.914 2.215 1.394 792 -2 6.941 474.866
Woning 2023 januari Amsterdam 474.866 773 122 0 71 1 825 475.691
Woning 2023 februari Amsterdam 475.691 509 545 3 54 10 1.007 476.698
Woning 2023 maart Amsterdam 476.698 228 123 21 75 14 269 476.967
Woning 2023 1e kwartaal Amsterdam 474.866 1.510 790 24 200 25 2.101 476.967
Woning 2023 april Amsterdam 476.967 405 134 4 71 -5 459 477.426
Woning 2023 mei Amsterdam 477.426 116 651 1 72 2 696 478.122
Woning 2023 juni Amsterdam 478.122 494 138 57 74 7 508 478.630
Woning 2023 2e kwartaal Amsterdam 476.967 1.015 923 62 217 4 1.663 478.630
Woning 2023 juli Amsterdam 478.630 40 208 0 175 55 128 478.758
Woning 2023 augustus Amsterdam 478.758 605 65 9 37 1 625 479.383
Woning 2023 september Amsterdam 479.383 332 72 36 43 2 327 479.710
Woning 2023 3e kwartaal Amsterdam 478.630 977 345 45 255 58 1.080 479.710
Woning 2022 september 's-Gravenhage (gemeente) 269.027 66 110 1 19 4 160 269.187
Woning 2022 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 268.920 89 230 4 53 5 267 269.187
Woning 2022 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 269.187 602 333 15 183 52 789 269.976
Woning 2022 november 's-Gravenhage (gemeente) 269.976 135 155 2 40 -23 225 270.201
Woning 2022 december 's-Gravenhage (gemeente) 270.201 116 138 225 51 41 19 270.220
Woning 2022 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 269.187 853 626 242 274 70 1.033 270.220
Woning 2022 's-Gravenhage (gemeente) 267.654 2.452 1.114 388 658 46 2.566 270.220
Woning 2023 januari 's-Gravenhage (gemeente) 270.220 58 60 0 14 1 105 270.325
Woning 2023 februari 's-Gravenhage (gemeente) 270.325 208 139 3 13 -35 296 270.621
Woning 2023 maart 's-Gravenhage (gemeente) 270.621 135 56 0 17 -2 172 270.793
Woning 2023 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 270.220 401 255 3 44 -36 573 270.793
Woning 2023 april 's-Gravenhage (gemeente) 270.793 1 53 1 21 -1 31 270.824
Woning 2023 mei 's-Gravenhage (gemeente) 270.824 98 38 0 8 2 130 270.954
Woning 2023 juni 's-Gravenhage (gemeente) 270.954 170 84 0 11 0 243 271.197
Woning 2023 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 270.793 269 175 1 40 1 404 271.197
Woning 2023 juli 's-Gravenhage (gemeente) 271.197 8 34 0 6 2 38 271.235
Woning 2023 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 271.235 572 50 0 22 2 602 271.837
Woning 2023 september 's-Gravenhage (gemeente) 271.837 112 37 5 30 0 114 271.951
Woning 2023 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 271.197 692 121 5 58 4 754 271.951
Woning 2022 september Rotterdam 320.928 48 57 2 25 18 96 321.024
Woning 2022 3e kwartaal Rotterdam 320.028 779 261 2 66 24 996 321.024
Woning 2022 oktober Rotterdam 321.024 3 66 5 27 -21 16 321.040
Woning 2022 november Rotterdam 321.040 31 71 4 14 -8 76 321.116
Woning 2022 december Rotterdam 321.116 127 58 1 28 10 166 321.282
Woning 2022 4e kwartaal Rotterdam 321.024 161 195 10 69 -19 258 321.282
Woning 2022 Rotterdam 319.210 2.113 876 600 330 13 2.072 321.282
Woning 2023 januari Rotterdam 321.282 1.259 28 46 12 2 1.231 322.513
Woning 2023 februari Rotterdam 322.513 488 43 0 8 0 523 323.036
Woning 2023 maart Rotterdam 323.036 54 47 2 15 4 88 323.124
Woning 2023 1e kwartaal Rotterdam 321.282 1.801 118 48 35 6 1.842 323.124
Woning 2023 april Rotterdam 323.124 228 60 3 27 -1 257 323.381
Woning 2023 mei Rotterdam 323.381 61 80 106 27 2 10 323.391
Woning 2023 juni Rotterdam 323.391 134 35 0 16 1 154 323.545
Woning 2023 2e kwartaal Rotterdam 323.124 423 175 109 70 2 421 323.545
Woning 2023 juli Rotterdam 323.545 277 32 20 5 2 286 323.831
Woning 2023 augustus Rotterdam 323.831 175 30 47 12 -4 142 323.973
Woning 2023 september Rotterdam 323.973 148 209 0 37 1 321 324.294
Woning 2023 3e kwartaal Rotterdam 323.545 600 271 67 54 -1 749 324.294
Woning 2022 september Utrecht (gemeente) 164.998 5 26 0 9 0 22 165.020
Woning 2022 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 163.958 1.032 59 1 28 0 1.062 165.020
Woning 2022 oktober Utrecht (gemeente) 165.020 82 19 221 8 1 -127 164.893
Woning 2022 november Utrecht (gemeente) 164.893 370 40 1 4 0 405 165.298
Woning 2022 december Utrecht (gemeente) 165.298 144 21 6 13 -44 102 165.400
Woning 2022 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 165.020 596 80 228 25 -43 380 165.400
Woning 2022 Utrecht (gemeente) 162.451 2.956 381 243 101 -44 2.949 165.400
Woning 2023 januari Utrecht (gemeente) 165.400 73 47 1 20 -12 87 165.487
Woning 2023 februari Utrecht (gemeente) 165.487 3 38 0 15 0 26 165.513
Woning 2023 maart Utrecht (gemeente) 165.513 1 37 0 12 1 27 165.540
Woning 2023 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 165.400 77 122 1 47 -11 140 165.540
Woning 2023 april Utrecht (gemeente) 165.540 157 17 0 11 0 163 165.703
Woning 2023 mei Utrecht (gemeente) 165.703 397 40 80 8 0 349 166.052
Woning 2023 juni Utrecht (gemeente) 166.052 219 8 122 2 -1 102 166.154
Woning 2023 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 165.540 773 65 202 21 -1 614 166.154
Woning 2023 juli Utrecht (gemeente) 166.154 305 76 8 7 0 366 166.520
Woning 2023 augustus Utrecht (gemeente) 166.520 17 40 48 6 0 3 166.523
Woning 2023 september Utrecht (gemeente) 166.523 60 14 32 2 0 40 166.563
Woning 2023 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 166.154 382 130 88 15 0 409 166.563
Niet-woning totaal 2022 september Nederland 1.175.925 1.048 763 267 708 -286 550 1.176.475
Niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Nederland 1.173.449 3.678 2.338 985 1.843 -162 3.026 1.176.475
Niet-woning totaal 2022 oktober Nederland 1.176.475 1.318 664 384 654 88 1.032 1.177.507
Niet-woning totaal 2022 november Nederland 1.177.507 1.926 1.201 580 762 32 1.817 1.179.324
Niet-woning totaal 2022 december Nederland 1.179.324 1.772 1.216 475 748 -15 1.750 1.181.074
Niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Nederland 1.176.475 5.016 3.081 1.439 2.164 105 4.599 1.181.074
Niet-woning totaal 2022 Nederland 1.168.253 15.654 10.246 4.716 8.958 594 12.820 1.181.074
Niet-woning totaal 2023 januari Nederland 1.181.074 1.540 839 324 734 133 1.454 1.182.528
Niet-woning totaal 2023 februari Nederland 1.182.528 1.636 797 347 426 76 1.736 1.184.264
Niet-woning totaal 2023 maart Nederland 1.184.264 1.519 1.075 422 611 3 1.564 1.185.828
Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Nederland 1.181.074 4.695 2.711 1.093 1.771 212 4.754 1.185.828
Niet-woning totaal 2023 april Nederland 1.185.828 875 772 275 522 -281 569 1.186.397
Niet-woning totaal 2023 mei Nederland 1.186.397 1.148 672 546 619 137 792 1.187.189
Niet-woning totaal 2023 juni Nederland 1.187.189 1.296 589 567 549 10 779 1.187.968
Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Nederland 1.185.828 3.319 2.033 1.388 1.690 -134 2.140 1.187.968
Niet-woning totaal 2023 juli Nederland 1.187.968 1.444 812 476 590 111 1.301 1.189.269
Niet-woning totaal 2023 augustus Nederland 1.189.269 1.482 1.047 398 485 -34 1.612 1.190.881
Niet-woning totaal 2023 september Nederland 1.190.881 1.182 858 270 485 -2 1.283 1.192.164
Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Nederland 1.187.968 4.108 2.717 1.144 1.560 75 4.196 1.192.164
Niet-woning totaal 2022 september Amsterdam 50.598 8 58 6 48 -1 11 50.609
Niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Amsterdam 50.534 111 162 92 110 4 75 50.609
Niet-woning totaal 2022 oktober Amsterdam 50.609 25 48 11 42 0 20 50.629
Niet-woning totaal 2022 november Amsterdam 50.629 13 61 8 33 -2 31 50.660
Niet-woning totaal 2022 december Amsterdam 50.660 29 56 1 104 0 -20 50.640
Niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Amsterdam 50.609 67 165 20 179 -2 31 50.640
Niet-woning totaal 2022 Amsterdam 48.947 337 478 194 490 37 168 50.640
Niet-woning totaal 2023 januari Amsterdam 50.640 54 110 5 64 77 172 50.812
Niet-woning totaal 2023 februari Amsterdam 50.812 42 71 18 45 1 51 50.863
Niet-woning totaal 2023 maart Amsterdam 50.863 43 108 33 44 2 76 50.939
Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Amsterdam 50.640 139 289 56 153 80 299 50.939
Niet-woning totaal 2023 april Amsterdam 50.939 65 97 1 34 -1 126 51.065
Niet-woning totaal 2023 mei Amsterdam 51.065 19 75 1 32 -2 59 51.124
Niet-woning totaal 2023 juni Amsterdam 51.124 52 52 29 57 3 21 51.145
Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Amsterdam 50.939 136 224 31 123 0 206 51.145
Niet-woning totaal 2023 juli Amsterdam 51.145 7 50 2 63 2 -6 51.139
Niet-woning totaal 2023 augustus Amsterdam 51.139 39 17 4 21 0 31 51.170
Niet-woning totaal 2023 september Amsterdam 51.170 29 13 17 16 1 10 51.180
Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Amsterdam 51.145 75 80 23 100 3 35 51.180
Niet-woning totaal 2022 september 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 2 10 1 16 -1 -6 27.686
Niet-woning totaal 2022 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.673 24 42 12 43 2 13 27.686
Niet-woning totaal 2022 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 27.686 16 23 23 41 -2 -27 27.659
Niet-woning totaal 2022 november 's-Gravenhage (gemeente) 27.659 6 38 2 50 2 -6 27.653
Niet-woning totaal 2022 december 's-Gravenhage (gemeente) 27.653 11 114 14 54 0 57 27.710
Niet-woning totaal 2022 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.686 33 175 39 145 0 24 27.710
Niet-woning totaal 2022 's-Gravenhage (gemeente) 27.694 100 293 73 306 2 16 27.710
Niet-woning totaal 2023 januari 's-Gravenhage (gemeente) 27.710 17 4 1 27 0 -7 27.702
Niet-woning totaal 2023 februari 's-Gravenhage (gemeente) 27.702 8 12 7 24 -9 -20 27.682
Niet-woning totaal 2023 maart 's-Gravenhage (gemeente) 27.682 9 23 1 37 2 -4 27.678
Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.710 34 39 9 88 -7 -31 27.678
Niet-woning totaal 2023 april 's-Gravenhage (gemeente) 27.678 1 7 3 11 1 -5 27.673
Niet-woning totaal 2023 mei 's-Gravenhage (gemeente) 27.673 9 19 0 28 4 4 27.677
Niet-woning totaal 2023 juni 's-Gravenhage (gemeente) 27.677 3 13 0 35 0 -19 27.658
Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.678 13 39 3 74 5 -20 27.658
Niet-woning totaal 2023 juli 's-Gravenhage (gemeente) 27.658 2 3 3 13 0 -11 27.647
Niet-woning totaal 2023 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 27.647 30 12 0 24 0 18 27.665
Niet-woning totaal 2023 september 's-Gravenhage (gemeente) 27.665 7 20 1 11 2 17 27.682
Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.658 39 35 4 48 2 24 27.682
Niet-woning totaal 2022 september Rotterdam 33.003 12 8 11 40 -4 -35 32.968
Niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Rotterdam 33.027 33 36 22 97 -9 -59 32.968
Niet-woning totaal 2022 oktober Rotterdam 32.968 0 18 1 23 -7 -13 32.955
Niet-woning totaal 2022 november Rotterdam 32.955 1 4 8 20 2 -21 32.934
Niet-woning totaal 2022 december Rotterdam 32.934 2 14 3 27 -10 -24 32.910
Niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Rotterdam 32.968 3 36 12 70 -15 -58 32.910
Niet-woning totaal 2022 Rotterdam 33.076 72 202 119 292 -30 -167 32.910
Niet-woning totaal 2023 januari Rotterdam 32.910 299 12 7 22 1 283 33.193
Niet-woning totaal 2023 februari Rotterdam 33.193 92 11 6 12 1 86 33.279
Niet-woning totaal 2023 maart Rotterdam 33.279 13 20 27 50 -3 -47 33.232
Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Rotterdam 32.910 404 43 40 84 -1 322 33.232
Niet-woning totaal 2023 april Rotterdam 33.232 4 8 11 25 1 -23 33.209
Niet-woning totaal 2023 mei Rotterdam 33.209 5 14 14 34 -3 -32 33.177
Niet-woning totaal 2023 juni Rotterdam 33.177 21 15 8 20 0 8 33.185
Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Rotterdam 33.232 30 37 33 79 -2 -47 33.185
Niet-woning totaal 2023 juli Rotterdam 33.185 60 9 5 27 0 37 33.222
Niet-woning totaal 2023 augustus Rotterdam 33.222 3 8 17 23 1 -28 33.194
Niet-woning totaal 2023 september Rotterdam 33.194 13 10 1 49 -3 -30 33.164
Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Rotterdam 33.185 76 27 23 99 -2 -21 33.164
Niet-woning totaal 2022 september Utrecht (gemeente) 15.492 1 9 3 9 -1 -3 15.489
Niet-woning totaal 2022 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.476 30 22 5 33 -1 13 15.489
Niet-woning totaal 2022 oktober Utrecht (gemeente) 15.489 4 11 3 8 -1 3 15.492
Niet-woning totaal 2022 november Utrecht (gemeente) 15.492 39 17 6 7 -1 42 15.534
Niet-woning totaal 2022 december Utrecht (gemeente) 15.534 5 25 4 19 1 8 15.542
Niet-woning totaal 2022 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.489 48 53 13 34 -1 53 15.542
Niet-woning totaal 2022 Utrecht (gemeente) 15.427 144 126 37 115 -3 115 15.542
Niet-woning totaal 2023 januari Utrecht (gemeente) 15.542 8 10 6 7 0 5 15.547
Niet-woning totaal 2023 februari Utrecht (gemeente) 15.547 3 9 1 3 1 9 15.556
Niet-woning totaal 2023 maart Utrecht (gemeente) 15.556 3 19 19 9 0 -6 15.550
Niet-woning totaal 2023 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.542 14 38 26 19 1 8 15.550
Niet-woning totaal 2023 april Utrecht (gemeente) 15.550 7 15 0 7 0 15 15.565
Niet-woning totaal 2023 mei Utrecht (gemeente) 15.565 12 13 4 15 -1 5 15.570
Niet-woning totaal 2023 juni Utrecht (gemeente) 15.570 8 0 20 2 0 -14 15.556
Niet-woning totaal 2023 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.550 27 28 24 24 -1 6 15.556
Niet-woning totaal 2023 juli Utrecht (gemeente) 15.556 69 6 10 4 1 62 15.618
Niet-woning totaal 2023 augustus Utrecht (gemeente) 15.618 4 3 1 12 0 -6 15.612
Niet-woning totaal 2023 september Utrecht (gemeente) 15.612 5 14 11 7 -1 0 15.612
Niet-woning totaal 2023 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.556 78 23 22 23 0 56 15.612
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuken in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2023 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2024, en het eerste kwartaal van 2024 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf mei 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De cijfers van 2023 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van januari tot en met maart 2024 en het eerste kwartaal van 2024 zijn nader voorlopig gemaakt.
De voorlopige cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2025 worden de definitieve cijfers van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.