Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 juli 2020:
De voorlopige cijfers van juni 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Nederland 2020 juni* 9.072.899 7.159 2.653 1.044 1.392 129 7.505 9.080.404
Woning Nederland 2020 juni* 7.921.063 5.875 1.943 635 721 99 6.561 7.927.624
Niet-woning met functie: bijeenkomst Nederland 2020 juni* 62.277 19 36 16 46 2 -5 62.294
Niet-woning met functie: cel (detentie) Nederland 2020 juni* 58 0 0 0 0 0 0 58
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Nederland 2020 juni* 22.943 43 29 1 23 -1 47 22.991
Niet-woning met functie: industrie Nederland 2020 juni* 200.141 512 157 67 113 -7 482 200.588
Niet-woning met functie: kantoor Nederland 2020 juni* 96.247 14 114 23 139 4 -30 96.192
Niet-woning met functie: logies Nederland 2020 juni* 126.503 240 99 26 23 18 308 126.813
Niet-woning met functie: onderwijs Nederland 2020 juni* 13.781 6 2 10 13 0 -15 13.763
Niet-woning met functie: sport Nederland 2020 juni* 9.729 3 2 4 5 0 -4 9.725
Niet-woning met functie: winkel Nederland 2020 juni* 129.025 18 107 18 171 4 -60 128.952
Niet-woning met overig gebruik Nederland 2020 juni* 440.818 302 100 231 107 5 69 440.876
Niet-woning met meerdere functies Nederland 2020 juni* 50.314 127 64 13 31 5 152 50.528
Niet-woning totaal Nederland 2020 juni* 1.151.836 1.284 710 409 671 30 944 1.152.780
Bron: CBS.
Verklaring van tekens