Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van januari tot en met maart 2020 en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.
De voorlopige cijfers van april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Nederland 2020 april* 9.059.497 6.576 2.528 1.155 1.162 32 6.819 9.066.316
Woning Nederland 2020 april* 7.909.089 5.951 1.638 905 630 -12 6.042 7.915.131
Niet-woning met functie: bijeenkomst Nederland 2020 april* 62.217 21 52 15 26 -6 26 62.260
Niet-woning met functie: cel (detentie) Nederland 2020 april* 58 0 0 0 0 0 0 58
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Nederland 2020 april* 22.925 3 38 6 16 3 22 22.948
Niet-woning met functie: industrie Nederland 2020 april* 199.713 261 167 63 88 36 313 200.009
Niet-woning met functie: kantoor Nederland 2020 april* 96.166 45 143 15 143 4 34 96.191
Niet-woning met functie: logies Nederland 2020 april* 126.107 38 140 10 24 12 156 126.264
Niet-woning met functie: onderwijs Nederland 2020 april* 13.829 4 5 9 17 -1 -18 13.809
Niet-woning met functie: sport Nederland 2020 april* 9.727 4 1 3 0 -1 1 9.730
Niet-woning met functie: winkel Nederland 2020 april* 129.082 31 112 5 121 -2 15 129.081
Niet-woning met overig gebruik Nederland 2020 april* 440.549 124 184 116 81 1 112 440.642
Niet-woning met meerdere functies Nederland 2020 april* 50.035 94 48 8 16 -2 116 50.193
Niet-woning totaal Nederland 2020 april* 1.150.408 625 890 250 532 44 777 1.151.185
Bron: CBS.
Verklaring van tekens