Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 mei 2020:
De cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van januari tot en met maart 2020 en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig gemaakt.
De voorlopige cijfers van april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Nederland 2020 maart 9.052.556 6.815 2.490 984 1.411 30 6.940 9.059.497
Woning Nederland 2020 maart 7.902.872 6.046 1.658 698 786 -4 6.216 7.909.089
Niet-woning met functie: bijeenkomst Nederland 2020 maart 62.200 24 49 26 55 1 -7 62.217
Niet-woning met functie: cel (detentie) Nederland 2020 maart 58 0 0 0 0 0 0 58
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Nederland 2020 maart 22.880 23 31 2 18 11 45 22.925
Niet-woning met functie: industrie Nederland 2020 maart 199.518 264 163 100 133 5 199 199.713
Niet-woning met functie: kantoor Nederland 2020 maart 96.188 23 123 18 136 0 -8 96.166
Niet-woning met functie: logies Nederland 2020 maart 125.810 138 199 32 25 13 293 126.107
Niet-woning met functie: onderwijs Nederland 2020 maart 13.849 5 8 20 9 1 -15 13.829
Niet-woning met functie: sport Nederland 2020 maart 9.721 2 6 2 6 0 0 9.727
Niet-woning met functie: winkel Nederland 2020 maart 129.120 25 129 35 149 -2 -32 129.082
Niet-woning met overig gebruik Nederland 2020 maart 440.484 113 79 34 57 -1 100 440.549
Niet-woning met meerdere functies Nederland 2020 maart 49.856 152 45 17 37 6 149 50.035
Niet-woning totaal Nederland 2020 maart 1.149.684 769 832 286 625 34 724 1.150.408
Bron: CBS.
Verklaring van tekens