Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Totaal verdachten van misdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van drugsmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vuurwapenmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Totaal vermogensmisdrijven (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal/verduistering en inbraak (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal van fiets (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal van bromfiets/snorfiets (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal van personenauto (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal uit/vanaf personenauto (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Straatroof (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Zakkenrollerij (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Winkeldiefstal (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten Verdachten van vermogensmisdrijven Diefstal/inbraak uit woning (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Totaal 2021* 139.580 13.220 6.990 46.390 34.540 1.860 740 470 1.150 1.140 350 20.100 2.110
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Nederlandse achtergrond 2021* 67.540 5.420 3.040 19.630 15.260 810 360 190 330 340 30 9.170 780
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Met migratieachtergrond 2021* 71.340 7.770 3.940 26.390 19.080 1.040 370 270 810 760 310 10.870 1.290
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Westerse migratieachtergrond 2021* 25.090 2.420 1.250 9.990 7.700 460 70 100 250 80 90 4.910 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Niet-westerse migratieachtergrond 2021* 46.260 5.350 2.700 16.400 11.390 590 300 170 560 680 230 5.960 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Marokko 2021* 11.840 1.870 570 4.290 2.990 180 100 60 300 170 90 1.280 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021* 5.280 540 490 1.920 1.300 70 40 20 30 120 0 690 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Suriname 2021* 7.600 690 490 2.570 1.780 80 50 30 40 130 0 970 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Turkije 2021* 6.270 870 400 1.550 860 40 20 10 30 40 10 310 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Overige niet-westerse migratieachterg... 2021* 15.270 1.380 750 6.080 4.460 220 90 50 170 220 130 2.710 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal verdachten Onbekende migratieachtergrond 2021* 700 40 10 370 210 0 0 10 10 40 0 60 30
Mannen Totaal verdachten Totaal 2021* 115.970 11.830 6.500 35.390 25.800 1.730 710 440 1.110 1.050 300 13.220 1.850
Mannen Totaal verdachten Nederlandse achtergrond 2021* 54.520 4.710 2.790 13.870 10.450 730 350 180 310 310 20 5.300 670
Mannen Totaal verdachten Met migratieachtergrond 2021* 61.310 7.110 3.710 21.450 15.300 990 360 260 790 740 280 7.890 1.170
Mannen Totaal verdachten Westerse migratieachtergrond 2021* 21.030 2.110 1.140 7.960 6.010 420 70 100 240 80 60 3.610 400
Mannen Totaal verdachten Niet-westerse migratieachtergrond 2021* 40.280 5.000 2.570 13.490 9.290 570 290 160 550 660 220 4.270 780
Mannen Totaal verdachten Marokko 2021* 10.670 1.800 540 3.750 2.610 180 100 60 290 170 90 980 310
Mannen Totaal verdachten (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021* 4.450 500 480 1.450 980 70 40 20 30 110 0 440 80
Mannen Totaal verdachten Suriname 2021* 6.310 630 470 1.950 1.330 80 40 30 40 130 0 610 90
Mannen Totaal verdachten Turkije 2021* 5.650 830 370 1.310 710 40 20 10 30 30 0 200 50
Mannen Totaal verdachten Overige niet-westerse migratieachterg... 2021* 13.200 1.240 710 5.030 3.660 220 90 50 170 220 130 2.050 250
Mannen Totaal verdachten Onbekende migratieachtergrond 2021* 140 10 0 80 50 0 0 0 10 0 0 30 0
Vrouwen Totaal verdachten Totaal 2021* 22.990 1.360 480 10.680 8.590 130 20 20 40 50 40 6.860 240
Vrouwen Totaal verdachten Nederlandse achtergrond 2021* 13.010 710 250 5.760 4.810 80 20 10 20 20 10 3.870 120
Vrouwen Totaal verdachten Met migratieachtergrond 2021* 9.950 650 230 4.910 3.760 50 10 10 20 30 30 2.970 120
Vrouwen Totaal verdachten Westerse migratieachtergrond 2021* 3.990 300 100 2.010 1.680 40 0 0 10 10 30 1.290 70
Vrouwen Totaal verdachten Niet-westerse migratieachtergrond 2021* 5.960 350 120 2.900 2.080 10 10 0 10 20 0 1.680 50
Vrouwen Totaal verdachten Marokko 2021* 1.170 70 30 540 370 0 0 0 10 0 0 300 10
Vrouwen Totaal verdachten (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021* 830 40 10 470 320 0 0 0 0 10 0 260 10
Vrouwen Totaal verdachten Suriname 2021* 1.280 50 20 620 450 0 0 0 0 0 0 360 20
Vrouwen Totaal verdachten Turkije 2021* 620 40 30 230 140 0 0 0 0 0 0 110 0
Vrouwen Totaal verdachten Overige niet-westerse migratieachterg... 2021* 2.050 140 30 1.050 800 10 0 0 0 10 0 660 10
Vrouwen Totaal verdachten Onbekende migratieachtergrond 2021* 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 10 0
Onbekend Totaal verdachten Totaal 2021* 620 40 10 310 160 0 0 10 0 40 0 30 30
Onbekend Totaal verdachten Nederlandse achtergrond 2021* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Met migratieachtergrond 2021* 80 10 0 30 20 0 0 0 0 0 0 10 0
Onbekend Totaal verdachten Westerse migratieachtergrond 2021* 70 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Niet-westerse migratieachtergrond 2021* 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0
Onbekend Totaal verdachten Marokko 2021* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten (voormalige) Ned. Antillen,Aruba 2021* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Suriname 2021* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Turkije 2021* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Overige niet-westerse migratieachterg... 2021* 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Onbekend Totaal verdachten Onbekende migratieachtergrond 2021* 540 30 10 280 140 0 0 0 0 40 0 20 30
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar veel voorkomende delictgroepen, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

De tabel laat het aantal verdachten van misdrijven per bevolkingsgroep in absolute en relatieve cijfers zien. Het relatieve cijfer is berekend per 10 000 personen van de geselecteerde bevolkingsgroep. Van personen die niet voorkomen in de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze personen zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve.

Omdat per verslagjaar het aantal unieke verdachten per type misdrijf wordt gepresenteerd tellen de aantallen verdachten per type misdrijf samen op tot meer dan het totaal aantal unieke verdachten.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd of aangehouden, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Vermogensdelicten en 1 maal in Geweldsdelicten.

Gegevens over geregistreerde verdachten zijn beschikbaar vanaf 2005.
Door het verdwijnen van de Herkenningsdienstsystemen (HKS) zijn cijfers over aangehouden verdachten beschikbaar van 1999 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 en 2021 zijn voorlopig. Voorlopige cijfers geven een onderschatting van het definitieve aantal verdachten. Het voorlopige aantal verdachten in het meest recente jaar is enkele procenten lager dan het definitieve aantal.

Wijzigingen per maart 2022:
Cijfers over het aantal geregistreerde verdachten van het jaar 2021 zijn toegevoegd.
De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2019 en 2020 zijn aangepast door nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Aan het begin van 2023 komen nieuwe cijfers over de geregistreerde verdachten beschikbaar van het voorgaande jaar.
In 2022 gaat het CBS over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Het woord migratieachtergrond en de indeling naar westers/niet-westers worden niet meer gebruikt. De nieuwe herkomstindeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties, waaronder deze tabel.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde verdachten
Personen (geen rechtspersonen) die worden verdacht van het plegen van een misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal verdachten van misdrijven
Alle unieke geregistreerde verdachten van misdrijven.
---
Het betreft de personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten van vermogensmisdrijven
Vermogensmisdrijven zijn omschreven in artikel 208 t/m 214, 216 t/m 223, 225 t/m 232, 234, 311, 312, 321 t/m 323, 326 t/m 334, 336, 337, 416 en 417bis Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle valsheidmisdrijven, waaronder vals geld maken of in omloop brengen en valsheid in geschrifte. Daarnaast alle vormen van diefstal en inbraak. Ook verduistering, bedrog en heling horen tot deze categorie.
---
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Totaal vermogensmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van vermogensmisdrijven. Onder vermogensmisdrijven vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven. Hieronder vallen alle vormen van diefstal en inbraak. Daarnaast vallen verduistering, bedrog, valsheidsmisdrijven, afpersing, bankbreuk en witwassen in deze categorie misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal/verduistering en inbraak
Alle geregistreerde verdachten van diefstal of verduistering en inbraak.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal van fiets
Alle geregistreerde verdachten van fietsdiefstal.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal van bromfiets/snorfiets
Alle geregistreerde verdachten van bromfietsdiefstal.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal van personenauto
Alle geregistreerde verdachten van autodiefstal.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal uit/vanaf personenauto
Alle geregistreerde verdachten van diefstal uit auto's alsmede diefstal vanaf een auto (zoals een spiegel).
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Straatroof
Alle geregistreerde verdachten van straatroof.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Zakkenrollerij
Alle geregistreerde verdachten van zakkenrollerij.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Winkeldiefstal
Alle geregistreerde verdachten van winkeldiefstal.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Diefstal/inbraak uit woning
Alle geregistreerde verdachten van woninginbraak.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Verdachten van drugsmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van drugsmisdrijven.
De Opiumwet regelt de opsporing, vervolging en berechting van handelingen die te maken hebben met (verboden) drugsbezit en drugshandel. De wet maakt onderscheid tussen misdrijven en overtredingen. Op grond van de Opiumwet geldt een verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen die genoemd worden op de zogeheten lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs). Voorbeelden van de hier bedoelde stoffen zijn cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium en hennep. De in deze tabel gepresenteerde cijfers hebben uitsluitend betrekking op misdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.
Verdachten van vuurwapenmisdrijven
Alle geregistreerde verdachten van vuurwapenmisdrijven.
---
Het betreft de verdachte personen die geregistreerd zijn in het registratiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) van de politie.
Een persoon die binnen een verslagjaar meer dan 1 keer is geregistreerd, wordt slechts 1 keer meegeteld in het totaal aantal verdachten. Daarnaast wordt hij voor ieder delict waarvan hij wordt verdacht 1 keer geteld in betreffende hoofdgroep van delicten. Voorbeeld: een verdachte van 10 inbraken en 2 geweldsdelicten wordt 1 maal geteld in Totaal aantal verdachten, 1 maal in Verdachten van vermogensdelicten en 1 maal in Verdachten van geweldsdelicten.