Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2013

Aanbieders Financiering Perioden Uitgaven zorg (mln euro)
Totaal Zorgrekeningen Totaal alle financieringsbronnen 2013** 93.901
Totaal Zorgrekeningen Totaal financiering van ingezetenen 2013** 93.797
Totaal Zorgrekeningen HF1: Publieke sector 2013** 78.806
Totaal Zorgrekeningen HF11: Overheid 2013** 11.374
Totaal Zorgrekeningen HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 67.432
Totaal Zorgrekeningen HF121a: AWBZ 2013** 27.444
Totaal Zorgrekeningen HF121b: Ziekenfonds 2013**
Totaal Zorgrekeningen HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 39.989
Totaal Zorgrekeningen HF2: Private sector 2013** 14.991
Totaal Zorgrekeningen HF21: Private sociale verzekering 2013**
Totaal Zorgrekeningen HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.648
Totaal Zorgrekeningen HF23: Eigen betalingen 2013** 8.536
Totaal Zorgrekeningen HF24: Non-profit instellingen 2013** 1.404
Totaal Zorgrekeningen HF25: Bedrijven 2013** 1.403
Totaal Zorgrekeningen Buitenland; uitvoer 2013** 104
Totaal aanbieders gezondheidszorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 72.042
Totaal aanbieders gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 71.941
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF1: Publieke sector 2013** 62.134
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF11: Overheid 2013** 4.616
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 57.517
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF121a: AWBZ 2013** 19.629
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 37.889
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF2: Private sector 2013** 9.807
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.637
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF23: Eigen betalingen 2013** 4.175
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 943
Totaal aanbieders gezondheidszorg HF25: Bedrijven 2013** 1.052
Totaal aanbieders gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2013** 101
HP1: Ziekenhuizen Totaal alle financieringsbronnen 2013** 25.727
HP1: Ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2013** 25.683
HP1: Ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2013** 25.421
HP1: Ziekenhuizen HF11: Overheid 2013** 1.388
HP1: Ziekenhuizen HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 24.034
HP1: Ziekenhuizen HF121a: AWBZ 2013** 3.194
HP1: Ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2013**
HP1: Ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 20.839
HP1: Ziekenhuizen HF2: Private sector 2013** 262
HP1: Ziekenhuizen HF21: Private sociale verzekering 2013**
HP1: Ziekenhuizen HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 0
HP1: Ziekenhuizen HF23: Eigen betalingen 2013** 76
HP1: Ziekenhuizen HF24: Non-profit instellingen 2013** 186
HP1: Ziekenhuizen HF25: Bedrijven 2013** 0
HP1: Ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2013** 44
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Totaal alle financieringsbronnen 2013** 19.352
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2013** 19.308
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2013** 19.078
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF11: Overheid 2013** 592
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 18.487
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF121a: AWBZ 2013** 858
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2013**
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 17.629
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF2: Private sector 2013** 230
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF21: Private sociale verzekering 2013**
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF23: Eigen betalingen 2013** 76
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF24: Non-profit instellingen 2013** 154
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen HF25: Bedrijven 2013** 0
HP11:Algemene en academ. Ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2013** 44
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 5.216
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 5.216
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF1: Publieke sector 2013** 5.195
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF11: Overheid 2013** 791
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 4.404
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF121a: AWBZ 2013** 2.245
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 2.158
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF2: Private sector 2013** 22
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF23: Eigen betalingen 2013** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 22
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg HF25: Bedrijven 2013** 0
HP12: Geestelijke gez., verslavingszorg Buitenland; uitvoer 2013** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen Totaal alle financieringsbronnen 2013** 1.159
HP13: Categorale ziekenhuizen Totaal financiering van ingezetenen 2013** 1.159
HP13: Categorale ziekenhuizen HF1: Publieke sector 2013** 1.148
HP13: Categorale ziekenhuizen HF11: Overheid 2013** 5
HP13: Categorale ziekenhuizen HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 1.143
HP13: Categorale ziekenhuizen HF121a: AWBZ 2013** 92
HP13: Categorale ziekenhuizen HF121b: Ziekenfonds 2013**
HP13: Categorale ziekenhuizen HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 1.052
HP13: Categorale ziekenhuizen HF2: Private sector 2013** 10
HP13: Categorale ziekenhuizen HF21: Private sociale verzekering 2013**
HP13: Categorale ziekenhuizen HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF23: Eigen betalingen 2013** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen HF24: Non-profit instellingen 2013** 10
HP13: Categorale ziekenhuizen HF25: Bedrijven 2013** 0
HP13: Categorale ziekenhuizen Buitenland; uitvoer 2013** 0
HP2: Instellingen langdurige zorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 18.032
HP2: Instellingen langdurige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 18.027
HP2: Instellingen langdurige zorg HF1: Publieke sector 2013** 18.009
HP2: Instellingen langdurige zorg HF11: Overheid 2013** 1.060
HP2: Instellingen langdurige zorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 16.949
HP2: Instellingen langdurige zorg HF121a: AWBZ 2013** 15.946
HP2: Instellingen langdurige zorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HP2: Instellingen langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 1.003
HP2: Instellingen langdurige zorg HF2: Private sector 2013** 18
HP2: Instellingen langdurige zorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De Zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.
De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen (met cijfers uit 2008 als voorbeeld):

Totale uitgaven volgens de Zorgrekeningen (79.755 miljoen euro)
-/- uitvoer (financiering door het buitenland van uitgaven door Nederlandse zorgaanbieders voor niet-ingezetenen) (90 miljoen euro)
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante producten zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg en niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, voor ingezetenen, zoals welzijn en kinderopvang (8.430 + 10.568 = 18.998 miljoen euro)
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health) (60.667 miljoen euro)
+/+ investeringen door zorgaanbieders (4.672 miljoen euro, dit is niet in deze tabel opgenomen)
= Totale uitgaven aan gezondheid volgens de internationale definitie (65.339 miljoen euro, dit is niet in deze tabel opgenomen)

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers over 2005 tot en met 2011 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2015:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt, plus de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen.