Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Functies Financiering Perioden Uitgaven zorg (mln euro)
Totaal zorgrekeningen Totaal alle financieringsbronnen 2013** 93.901
Totaal zorgrekeningen Totaal financiering van ingezetenen 2013** 93.797
Totaal zorgrekeningen HF1: Publieke sector 2013** 78.806
Totaal zorgrekeningen HF11: Overheid 2013** 11.374
Totaal zorgrekeningen HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 67.432
Totaal zorgrekeningen HF121a: AWBZ 2013** 27.444
Totaal zorgrekeningen HF121b: Ziekenfonds 2013**
Totaal zorgrekeningen HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 39.989
Totaal zorgrekeningen HF2: Private sector 2013** 14.991
Totaal zorgrekeningen HF21: Private sociale verzekering 2013**
Totaal zorgrekeningen HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.648
Totaal zorgrekeningen HF23: Eigen betalingen 2013** 8.536
Totaal zorgrekeningen HF24: Non-profit instellingen 2013** 1.404
Totaal zorgrekeningen HF25: Bedrijven 2013** 1.403
Totaal zorgrekeningen Buitenland; uitvoer 2013** 104
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 72.042
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 71.941
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF1: Publieke sector 2013** 62.134
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF11: Overheid 2013** 4.616
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 57.517
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF121a: AWBZ 2013** 19.629
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 37.889
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF2: Private sector 2013** 9.807
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.637
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF23: Eigen betalingen 2013** 4.175
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 943
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg HF25: Bedrijven 2013** 1.052
Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg Buitenland; uitvoer 2013** 101
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 37.438
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 37.371
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF1: Publieke sector 2013** 32.564
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF11: Overheid 2013** 1.403
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 31.160
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF121a: AWBZ 2013** 3.396
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 27.764
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF2: Private sector 2013** 4.808
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.245
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF23: Eigen betalingen 2013** 1.381
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 181
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg HF25: Bedrijven 2013** 0
HC1+2: Geneeskundige en revalidatiezorg Buitenland; uitvoer 2013** 67
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 22.978
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 22.939
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF1: Publieke sector 2013** 22.484
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF11: Overheid 2013** 1.254
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 21.230
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF121a: AWBZ 2013** 2.995
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 18.234
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF2: Private sector 2013** 455
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 81
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF23: Eigen betalingen 2013** 217
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 156
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg HF25: Bedrijven 2013** 0
HC11+12+21+22: Klinische med.zorg Buitenland; uitvoer 2013** 39
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 14.062
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 14.035
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF1: Publieke sector 2013** 9.683
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF11: Overheid 2013** 149
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 9.534
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF121a: AWBZ 2013** 126
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 9.408
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF2: Private sector 2013** 4.352
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 3.164
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF23: Eigen betalingen 2013** 1.163
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 25
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg HF25: Bedrijven 2013** 0
HC13+23: Polikl./ambulante med. Zorg Buitenland; uitvoer 2013** 27
HC1: Geneeskundige zorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 34.375
HC1: Geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 34.308
HC1: Geneeskundige zorg HF1: Publieke sector 2013** 30.551
HC1: Geneeskundige zorg HF11: Overheid 2013** 1.397
HC1: Geneeskundige zorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 29.154
HC1: Geneeskundige zorg HF121a: AWBZ 2013** 2.507
HC1: Geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 26.646
HC1: Geneeskundige zorg HF2: Private sector 2013** 3.757
HC1: Geneeskundige zorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
HC1: Geneeskundige zorg HF22: Particuliere ziekteverzekering 2013** 2.263
HC1: Geneeskundige zorg HF23: Eigen betalingen 2013** 1.316
HC1: Geneeskundige zorg HF24: Non-profit instellingen 2013** 178
HC1: Geneeskundige zorg HF25: Bedrijven 2013** 0
HC1: Geneeskundige zorg Buitenland; uitvoer 2013** 67
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg Totaal alle financieringsbronnen 2013** 21.603
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg Totaal financiering van ingezetenen 2013** 21.564
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF1: Publieke sector 2013** 21.112
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF11: Overheid 2013** 1.254
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF12: Sociale verzekering, zekerheid 2013** 19.857
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF121a: AWBZ 2013** 2.107
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF121b: Ziekenfonds 2013**
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2013** 17.751
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF2: Private sector 2013** 452
HC11+12: Klinische geneeskundige zorg HF21: Private sociale verzekering 2013**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de Zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De Zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.
De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer volgens de Zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen (met cijfers uit 2008 als voorbeeld):

Totale uitgaven volgens de Zorgrekeningen (79.755 miljoen euro)
-/- uitvoer (financiering door het buitenland van uitgaven door Nederlandse zorgaanbieders voor niet-ingezetenen) (90 miljoen euro)
-/- uitgaven aan gezondheidsverwante activiteiten en niet-gezondheidszorg volgens de internationale definitie, voor ingezetenen, zoals kinderopvang en huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg (8.430 + 10.568 = 18.998 miljoen euro)
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health) (60.667 miljoen euro)
+/+ investeringen door zorgaanbieders (4.672 miljoen euro)
= Totale uitgaven aan gezondheid volgens de internationale definitie (65.339 miljoen euro)


Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 en 2013 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers over 2005 tot en met 2011 zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2015:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt, plus de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen.