Bestaande koopwoning;woningtype;verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-'17

Bestaande koopwoning;woningtype;verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-'17

Type woning Perioden Aantal verkochte woningen Aantal verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Woningen: totaal 2005 206.629 7,7
Woningen: totaal 2006 209.767 1,5
Woningen: totaal 2007 202.401 -3,5
Woningen: totaal 2008 182.392 -9,9
Woningen: totaal 2009 127.532 -30,1
Woningen: totaal 2010 126.127 -1,1
Woningen: totaal 2011 120.739 -4,3
Woningen: totaal 2012 117.261 -2,9
Woningen: totaal 2013 110.094 -6,1
Woningen: totaal 2014 153.511 39,4
Woningen: totaal 2015 178.293 16,1
Woningen: totaal 2016 214.793 20,5
Woningen: totaal 2017 241.860 12,6
Bron: CBS, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per woningtype. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2018:
Geen, de tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Bestaande koopwoningen; woningtype; verkoopprijzen prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.