Bedrijven; bedrijfstak

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september2020:
Voor alle verslagperiodes is het SBI-aggregaat Business Economy toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte100 werkzame personen of meer (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
K Financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 99.035 87.985 6.255 2.105 1.455 605 355 105 175 98.755 98.950 7.535 91.505
64 Bankwezen 2020 3e kwartaal* 83.585 77.170 4.310 990 600 270 150 45 45 83.495 83.560 2.110 81.475
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2020 3e kwartaal* 645 445 25 20 35 35 25 15 55 580 620 20 625
66 Overige financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 14.805 10.375 1.920 1.090 820 300 180 45 80 14.680 14.770 5.405 9.400
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 28.620 20.295 4.365 2.195 985 365 225 110 85 28.425 28.595 12.625 15.995
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 28.620 20.295 4.365 2.195 985 365 225 110 85 28.425 28.595 12.625 15.995
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 374.075 326.870 24.495 8.845 6.995 3.715 2.055 595 495 372.985 373.895 290.195 83.880
69 Juridische diensten en administratie 2020 3e kwartaal* 53.335 42.210 4.990 2.570 2.020 915 435 105 85 53.145 53.300 38.115 15.220
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 3e kwartaal* 143.930 131.065 7.595 2.080 1.555 830 495 165 145 143.625 143.880 98.685 45.250
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 3e kwartaal* 46.090 37.690 3.455 1.620 1.505 960 555 170 140 45.785 46.040 34.860 11.230
72 Research 2020 3e kwartaal* 5.150 3.895 350 250 235 175 135 50 60 5.035 5.125 2.890 2.260
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 3e kwartaal* 34.485 28.460 3.190 1.090 905 490 255 65 40 34.385 34.475 29.585 4.900
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 3e kwartaal* 88.530 81.895 4.675 970 535 250 145 40 20 88.470 88.525 83.910 4.620
75 Veterinaire dienstverlening 2020 3e kwartaal* 2.550 1.655 240 265 245 105 40 0 5 2.545 2.545 2.150 400
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 83.790 62.515 8.690 3.925 3.290 2.025 1.690 775 875 82.140 83.405 66.075 17.715
77 Verhuur van roerende goederen 2020 3e kwartaal* 9.015 6.220 1.405 565 380 220 120 50 50 8.915 9.000 6.055 2.960
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 15.280 9.410 1.455 780 885 780 885 475 605 14.200 14.995 7.765 7.515
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 3e kwartaal* 6.260 4.885 735 275 175 80 70 20 20 6.220 6.255 5.045 1.215
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 3e kwartaal* 5.470 4.600 350 155 145 95 70 25 25 5.415 5.460 4.620 850
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 3e kwartaal* 30.105 21.845 3.750 1.810 1.395 645 405 140 115 29.845 30.060 27.310 2.795
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 17.660 15.550 990 350 310 200 145 60 55 17.545 17.645 15.275 2.385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens