Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 18.570 8.275 5.780 3.025 1.005 270 150 35 16.500 2.070
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2023 1e kwartaal* 2.305 1.325 665 265 35 5 5 0 2.050 255
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2023 1e kwartaal* 9.210 3.410 2.885 1.940 660 175 95 20 8.140 1.070
01131 Teelt van groenten in volle grond 2023 1e kwartaal* 2.440 955 765 430 185 60 35 5 2.145 295
01132 Teelt van groenten onder glas 2023 1e kwartaal* 695 195 155 105 100 70 40 15 375 320
01133 Teelt van paddenstoelen 2023 1e kwartaal* 180 65 45 15 25 10 10 0 95 85
01134 Teelt van overige knolgewassen 2023 1e kwartaal* 5.895 2.190 1.920 1.390 350 35 5 0 5.520 375
0116 Teelt van vezelgewassen 2023 1e kwartaal* 65 55 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 6.985 3.485 2.220 815 305 90 55 10 6.255 730
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2023 1e kwartaal* 1.300 455 335 210 170 70 45 10 915 390
01193 Teelt van voedergewassen 2023 1e kwartaal* 5.095 2.695 1.720 550 115 15 5 0 4.830 265
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 1e kwartaal* 2.625 965 580 325 280 295 155 15 2.200 425
0121 Teelt van druiven 2023 1e kwartaal* 105 60 30 10 5 0 0 0 90 20
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2023 1e kwartaal* 1.385 430 295 165 160 225 100 10 1.275 115
01241 Teelt van appels en peren 2023 1e kwartaal* 1.145 300 225 140 150 225 95 10 1.045 100
01242 Teelt van steenvruchten 2023 1e kwartaal* 240 130 70 20 10 5 5 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2023 1e kwartaal* 635 215 155 95 70 45 40 5 490 145
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2023 1e kwartaal* 180 65 50 25 15 15 5 5 130 45
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2023 1e kwartaal* 140 20 25 30 25 15 10 0 90 50
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2023 1e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2023 1e kwartaal* 210 60 40 35 35 25 15 0 95 115
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2023 1e kwartaal* 275 190 60 15 5 5 0 0 245 30
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 1e kwartaal* 5.445 2.015 1.420 815 675 325 155 30 4.100 1.345
01301 Teelt van bloembollen 2023 1e kwartaal* 1.260 435 305 230 175 80 30 5 920 340
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2023 1e kwartaal* 340 140 105 50 30 15 0 0 300 40
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2023 1e kwartaal* 390 100 110 65 55 40 15 5 260 135
01304 Teelt van potplanten onder glas 2023 1e kwartaal* 650 145 120 90 125 90 60 15 315 335
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2023 1e kwartaal* 2.560 1.075 735 350 260 90 45 10 2.120 440
01411 Houden van melkvee 2023 1e kwartaal* 14.635 3.350 5.915 4.680 650 40 5 0 14.350 290
01421 Houden van vleeskalveren 2023 1e kwartaal* 1.270 390 645 205 30 0 0 0 1.190 80
01451 Fokken en houden van schapen 2023 1e kwartaal* 1.610 1.080 385 120 20 5 0 0 1.560 45
01452 Fokken en houden van geiten 2023 1e kwartaal* 435 105 135 145 40 5 5 0 375 60
01471 Opfokken/houden van leghennen 2023 1e kwartaal* 830 255 310 195 45 15 0 0 615 215
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2023 1e kwartaal* 520 170 200 115 30 5 5 0 430 90
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2023 1e kwartaal* 70 40 25 5 0 0 0 0 25 45
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2023 1e kwartaal* 100 65 10 5 5 10 5 5 60 40
022 Exploitatie van bossen 2023 1e kwartaal* 95 65 15 5 5 0 5 0 75 20
0220 Exploitatie van bossen 2023 1e kwartaal* 95 65 15 5 5 0 5 0 75 20
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 1e kwartaal* 30 10 0 0 0 5 5 0 5 30
061 Winning van aardolie 2023 1e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2023 1e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2023 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2023 1e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
081 Winning van zand, grind en klei 2023 1e kwartaal* 90 45 10 5 5 10 10 5 25 60
0812 Winning van zand, grind en klei 2023 1e kwartaal* 90 45 10 5 5 10 10 5 25 60
089 Winning van overige delfstoffen 2023 1e kwartaal* 25 10 5 5 0 0 0 0 5 20
0892 Winning van turf 2023 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2023 1e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1104 Industrie van vermout e.d. 2023 1e kwartaal* 30 20 5 0 0 0 0 0 25 5
1811 Drukkerijen van dagbladen 2023 1e kwartaal* 20 10 5 0 0 0 0 0 10 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 13 januari 2023:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen