Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 2.086.670 1.660.015 192.570 95.995 67.690 34.210 20.850 7.215 1.616.230 470.440
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 2e kwartaal* 1.354.305 1.046.105 134.875 66.505 51.180 27.190 17.060 5.885 1.054.240 300.060
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2022 2e kwartaal* 1.976.930 1.563.300 185.440 93.505 66.025 33.425 20.365 7.030 1.606.475 370.450
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal* 77.470 39.075 21.055 11.755 3.660 1.165 585 115 69.675 7.795
01 Landbouw 2022 2e kwartaal* 75.885 37.925 20.835 11.635 3.600 1.145 575 115 68.485 7.400
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 17.635 8.040 5.425 2.765 940 260 145 35 15.620 2.010
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022 2e kwartaal* 2.235 1.310 640 245 30 5 5 0 1.980 260
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022 2e kwartaal* 9.290 3.555 2.915 1.895 640 155 85 25 8.215 1.075
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022 2e kwartaal* 2.595 1.090 780 465 175 50 25 0 2.290 305
01132 Teelt van groenten onder glas 2022 2e kwartaal* 715 200 165 115 110 60 40 15 410 310
01133 Teelt van paddenstoelen 2022 2e kwartaal* 195 70 40 20 30 20 10 5 105 90
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022 2e kwartaal* 5.780 2.195 1.930 1.290 325 25 5 0 5.410 370
0116 Teelt van vezelgewassen 2022 2e kwartaal* 60 55 5 5 0 0 0 0 55 10
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 6.045 3.120 1.860 625 265 100 55 10 5.375 670
01191 Teelt snijbloemen in volle grond 2022 2e kwartaal* 380 230 95 35 20 0 0 0 340 40
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022 2e kwartaal* 1.385 475 375 210 170 90 50 10 995 390
01193 Teelt van voedergewassen 2022 2e kwartaal* 4.110 2.335 1.335 360 70 5 5 0 3.900 210
01199 Teelt eenjarige gewassen (rest) 2022 2e kwartaal* 175 85 60 20 5 5 0 0 145 30
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 2.660 1.060 715 435 270 115 45 5 2.215 445
0121 Teelt van druiven 2022 2e kwartaal* 100 50 30 15 5 0 0 0 85 15
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022 2e kwartaal* 1.400 520 410 260 135 60 10 0 1.290 110
01241 Teelt van appels en peren 2022 2e kwartaal* 1.155 375 340 240 130 55 10 0 1.060 95
01242 Teelt van steenvruchten 2022 2e kwartaal* 245 145 70 20 10 0 0 0 230 15
0125 Teelt van overige vruchten 2022 2e kwartaal* 650 225 180 95 75 35 20 5 500 150
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022 2e kwartaal* 195 70 60 30 15 10 5 5 145 50
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022 2e kwartaal* 135 20 30 30 30 10 10 0 85 50
01253 Teelt houtig kleinfruit vollegrond 2022 2e kwartaal* 270 120 75 30 25 15 5 0 230 40
01254 Teelt houtig kleinfruit onder glas 2022 2e kwartaal* 45 15 20 5 5 5 0 0 35 10
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022 2e kwartaal* 10 5 0 0 0 0 0 0 10 0
0128 Teelt van specerijen 2022 2e kwartaal* 230 65 40 45 50 20 15 0 100 130
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022 2e kwartaal* 270 195 50 15 5 0 5 0 235 35
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 2e kwartaal* 5.450 2.030 1.370 790 710 320 185 35 4.125 1.325
0130 Teelt bloembollen en sierplanten 2022 2e kwartaal* 5.450 2.030 1.370 790 710 320 185 35 4.125 1.325
01301 Teelt van bloembollen 2022 2e kwartaal* 1.245 435 280 200 185 85 50 5 915 330
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022 2e kwartaal* 320 130 100 55 25 10 0 0 290 30
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022 2e kwartaal* 485 130 125 80 90 40 15 5 335 145
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022 2e kwartaal* 585 125 100 75 115 85 70 15 265 320
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022 2e kwartaal* 2.590 1.100 715 355 270 95 45 5 2.135 455
01309 Teelt sierplanten volle grond rest 2022 2e kwartaal* 230 105 50 35 25 10 5 0 180 50
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 2e kwartaal* 28.400 9.995 10.630 6.550 1.080 110 30 5 26.605 1.795
0141 Melkveehouderij 2022 2e kwartaal* 15.990 3.920 6.635 4.760 630 35 5 0 15.680 310
01411 Houden van melkvee 2022 2e kwartaal* 15.090 3.570 6.215 4.645 620 35 5 0 14.800 290
01412 Opfokken jong melkvee 2022 2e kwartaal* 900 355 415 115 10 0 0 0 880 20
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2022 2e kwartaal* 3.365 1.645 1.265 390 50 10 0 0 3.225 135
01421 Houden van vleeskalveren 2022 2e kwartaal* 1.315 405 660 220 30 0 0 0 1.230 80
01422 Overige vleesveehouderij 2022 2e kwartaal* 2.050 1.235 605 170 25 10 0 0 1.995 55
0143 Paardenfokkerij 2022 2e kwartaal* 1.375 765 390 160 50 5 5 0 1.160 215
0145 Schapen- en geitenhouderij 2022 2e kwartaal* 2.065 1.215 530 255 60 5 5 0 1.965 100
01451 Fokken en houden van schapen 2022 2e kwartaal* 1.630 1.110 385 110 20 5 0 0 1.585 45
01452 Fokken en houden van geiten 2022 2e kwartaal* 440 105 145 140 40 5 0 0 385 55
0146 Varkenshouderij 2022 2e kwartaal* 2.800 1.065 950 570 175 25 10 0 2.270 530
01461 Fokvarkensbedrijven, vermeerdering 2022 2e kwartaal* 600 165 215 140 60 10 5 0 465 135
01462 Vleesvarkensbedrijven 2022 2e kwartaal* 1.620 760 565 245 40 10 0 0 1.355 260
01463 (Deels) gesloten varkensbedrijven 2022 2e kwartaal* 580 140 170 185 70 10 5 0 450 130
0147 Pluimveehouderij 2022 2e kwartaal* 1.735 545 690 375 95 20 5 5 1.355 375
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022 2e kwartaal* 860 265 325 200 50 20 0 0 645 215
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022 2e kwartaal* 530 170 215 110 30 0 5 0 445 90
01473 Opfokken/houden ouderdieren kippen 2022 2e kwartaal* 265 80 120 50 10 0 0 0 210 55
01479 Opfokken/houden overig pluimvee 2022 2e kwartaal* 75 30 30 15 5 0 0 0 55 20
0149 Overige fokkerij en houderij 2022 2e kwartaal* 1.075 840 170 40 15 0 0 0 940 130
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022 2e kwartaal* 70 45 20 5 0 0 0 0 25 45
01499 Overige fokkerij/houderij (rest) 2022 2e kwartaal* 1.000 795 150 35 15 0 0 0 915 85
015 Gemengd bedrijf 2022 2e kwartaal* 3.400 1.825 1.000 450 100 20 5 0 3.115 285
0150 Gemengd bedrijf 2022 2e kwartaal* 3.400 1.825 1.000 450 100 20 5 0 3.115 285
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 2e kwartaal* 18.305 14.935 1.695 650 500 325 165 25 16.770 1.535
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2022 2e kwartaal* 14.220 11.410 1.335 550 450 295 150 20 12.925 1.295
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2022 2e kwartaal* 3.935 3.440 340 90 40 20 10 0 3.760 175
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2022 2e kwartaal* 95 55 10 5 10 5 5 5 50 45
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2022 2e kwartaal* 50 30 10 5 0 0 0 0 30 20
017 Jacht 2022 2e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
0170 Jacht 2022 2e kwartaal* 40 40 0 0 0 0 0 0 40 0
02 Bosbouw 2022 2e kwartaal* 645 505 65 30 25 15 5 0 550 95
021 Bosbouw 2022 2e kwartaal* 380 300 35 20 15 10 0 0 330 50
0210 Bosbouw 2022 2e kwartaal* 380 300 35 20 15 10 0 0 330 50
022 Exploitatie van bossen 2022 2e kwartaal* 95 65 15 5 10 5 0 0 75 25
0220 Exploitatie van bossen 2022 2e kwartaal* 95 65 15 5 10 5 0 0 75 25
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 2e kwartaal* 165 140 15 5 5 0 0 0 145 20
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 2e kwartaal* 165 140 15 5 5 0 0 0 145 20
03 Visserij 2022 2e kwartaal* 940 650 155 90 30 5 5 5 640 300
031 Visserij 2022 2e kwartaal* 790 565 135 60 15 0 5 0 565 220
0311 Zee- en kustvisserij 2022 2e kwartaal* 625 450 100 45 15 0 5 0 415 210
0312 Binnenvisserij 2022 2e kwartaal* 165 110 35 15 5 0 0 0 150 15
032 Viskwekerij 2022 2e kwartaal* 155 85 20 30 15 5 0 0 75 80
0321 Zeeviskwekerij 2022 2e kwartaal* 90 45 10 20 10 5 0 0 35 60
0322 Zoetwaterviskwekerij 2022 2e kwartaal* 60 40 10 10 5 0 0 0 40 20
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 2e kwartaal* 81.575 55.270 7.795 4.740 4.705 3.550 2.825 1.235 56.150 25.425
B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 570 430 30 20 25 15 20 15 320 250
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 2e kwartaal* 30 10 0 0 0 0 0 0 5 25
061 Winning van aardolie 2022 2e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
0610 Winning van aardolie 2022 2e kwartaal* 20 10 0 0 0 0 0 0 5 15
062 Winning van aardgas 2022 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0620 Winning van aardgas 2022 2e kwartaal* 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 2e kwartaal* 125 65 10 10 10 10 5 5 35 90
081 Winning van zand, grind en klei 2022 2e kwartaal* 95 50 5 10 10 10 5 5 25 65
0812 Winning van zand, grind en klei 2022 2e kwartaal* 95 50 5 10 10 10 5 5 25 65
089 Winning van overige delfstoffen 2022 2e kwartaal* 30 15 5 5 0 0 0 0 5 25
0892 Winning van turf 2022 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0893 Winning van zout 2022 2e kwartaal* 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2022 2e kwartaal* 25 15 5 0 0 0 0 0 5 20
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 415 350 20 5 15 5 10 5 280 135
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2022:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen