Bedrijven; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
De gegevens over het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte100 werkzame personen of meer (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
G Handel 2020 3e kwartaal* 243.230 150.555 40.915 21.820 15.620 7.125 4.560 1.495 1.145 240.590 242.840 182.070 61.155
45 Autohandel en -reparatie 2020 3e kwartaal* 34.425 21.135 5.385 3.590 2.665 975 410 120 145 34.155 34.380 27.120 7.305
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 77.890 46.570 11.175 6.405 5.755 3.680 2.745 895 665 76.330 77.710 40.530 37.365
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 3e kwartaal* 130.910 82.850 24.360 11.820 7.200 2.470 1.405 475 330 130.105 130.750 114.425 16.490
I Horeca 2020 3e kwartaal* 64.185 29.875 13.270 8.475 7.440 3.470 1.205 255 190 63.735 64.125 53.360 10.825
55 Logiesverstrekking 2020 3e kwartaal* 9.815 5.160 2.340 800 625 440 260 95 95 9.625 9.785 7.570 2.245
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 3e kwartaal* 54.365 24.715 10.930 7.675 6.820 3.030 945 160 95 54.110 54.335 45.790 8.580
Bron: CBS.
Verklaring van tekens