Bedrijven; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2020:
De gegevens over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 1e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte100 werkzame personen of meer (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
G Handel 2020 2e kwartaal* 240.990 148.305 40.670 21.815 15.730 7.260 4.585 1.480 1.145 238.365 240.600 180.370 60.620
45 Autohandel en -reparatie 2020 2e kwartaal* 34.200 20.895 5.385 3.580 2.675 975 425 125 140 33.930 34.155 26.935 7.265
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 2e kwartaal* 78.210 46.775 11.195 6.430 5.790 3.710 2.760 870 675 76.665 78.030 41.115 37.095
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 2e kwartaal* 128.580 80.630 24.085 11.805 7.265 2.575 1.405 485 330 127.770 128.420 112.320 16.260
I Horeca 2020 2e kwartaal* 62.800 28.565 13.095 8.175 7.440 3.735 1.325 270 195 62.335 62.745 52.255 10.545
55 Logiesverstrekking 2020 2e kwartaal* 9.555 4.975 2.275 770 610 455 280 100 95 9.360 9.525 7.405 2.155
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 2e kwartaal* 53.245 23.590 10.820 7.410 6.830 3.280 1.045 175 100 52.975 53.215 44.850 8.395
Bron: CBS.
Verklaring van tekens