Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
De gegevens over het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenTotaal natuurlijke personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenEenmanszaak (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenMaatschap, samenwerking (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenVennootschap onder firma (VOF) (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenCommanditaire vennootschap (CV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenTotaal rechtspersonen (aantal) RechtsvormRechtspersonenBesloten vennootschap (BV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenNaamloze vennootschap (NV) (aantal)
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020 3e kwartaal* 2.805 1.525 5 2.750 2.800 1.850 1.320 5 520 5 955 915 0
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 3e kwartaal* 8.635 6.650 0 8.585 8.635 5.975 5.000 10 920 40 2.665 1.955 5
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020 3e kwartaal* 6.760 4.105 10 6.690 6.740 3.550 2.615 20 860 55 3.210 3.130 10
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 457.865 389.390 295 455.125 457.300 356.270 326.240 3.645 25.580 805 101.595 96.550 290
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 374.075 326.870 100 372.985 373.895 290.195 268.585 3.500 17.510 600 83.880 80.020 260
69 Juridische diensten en administratie 2020 3e kwartaal* 53.335 42.210 20 53.145 53.300 38.115 32.535 2.060 3.370 150 15.220 14.350 150
701 Holdings en interne concerndiensten 2020 3e kwartaal* 12.700 11.415 15 12.565 12.670 100 10 20 15 50 12.600 12.425 65
712 Keurings- en controlediensten 2020 3e kwartaal* 2.060 1.455 10 2.000 2.040 1.440 1.275 0 160 0 620 540 0
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 3e kwartaal* 125.565 112.010 15 125.395 125.550 115.645 107.640 555 7.310 140 9.920 9.165 5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 83.790 62.515 195 82.140 83.405 66.075 57.655 145 8.070 205 17.715 16.535 25
773 Zakelijke verhuur van goederen 2020 3e kwartaal* 3.195 2.205 5 3.150 3.190 2.065 1.635 10 400 20 1.130 1.070 0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 3e kwartaal* 5.470 4.600 5 5.415 5.460 4.620 4.365 0 250 0 850 790 0
801 Particuliere beveiligingdiensten 2020 3e kwartaal* 4.775 4.080 5 4.730 4.765 4.165 3.950 0 215 0 605 555 0
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 17.660 15.550 10 17.545 17.645 15.275 14.360 50 820 45 2.385 2.045 5
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 3e kwartaal* 6.100 5.150 5 6.040 6.095 5.040 4.630 20 370 25 1.060 975 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 125 330 570 140 140 0 0 0 680 15 0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 125 330 570 140 140 0 0 0 680 15 0
842 Overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 145 110 10 110 115 95 95 0 0 0 50 5 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 3e kwartaal* 227.185 198.390 25 226.685 227.135 195.810 182.315 445 12.795 250 31.375 7.915 50
982 Huishoudproductie eigen diensten 2020 3e kwartaal* 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens