Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 4e kwartaal* 2.151.195 1.721.290 1.795 2.135.325 2.147.685
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2022 4e kwartaal* 2.040.460 1.623.705 1.730 2.025.080 2.037.090
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 4e kwartaal* 1.395.130 1.084.555 1.140 1.383.325 1.393.070
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 4e kwartaal* 78.325 39.625 10 78.120 78.310
01 Landbouw 2022 4e kwartaal* 76.735 38.470 10 76.535 76.715
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 4e kwartaal* 17.485 7.830 5 17.410 17.475
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 4e kwartaal* 2.670 1.055 5 2.645 2.665
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 4e kwartaal* 5.445 2.020 0 5.405 5.445
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 4e kwartaal* 28.465 9.910 0 28.450 28.460
015 Gemengd bedrijf 2022 4e kwartaal* 3.400 1.805 0 3.400 3.400
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 4e kwartaal* 19.230 15.810 0 19.190 19.225
017 Jacht 2022 4e kwartaal* 40 40 0 40 40
02 Bosbouw 2022 4e kwartaal* 655 510 0 655 655
021 Bosbouw 2022 4e kwartaal* 385 300 0 385 385
022 Exploitatie van bossen 2022 4e kwartaal* 95 70 0 95 95
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 4e kwartaal* 170 145 0 170 170
03 Visserij 2022 4e kwartaal* 935 640 0 930 935
031 Visserij 2022 4e kwartaal* 785 555 0 775 785
032 Viskwekerij 2022 4e kwartaal* 155 85 0 155 155
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 4e kwartaal* 83.760 57.250 305 81.060 83.250
B Delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 590 445 0 550 585
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 4e kwartaal* 30 10 0 20 30
061 Winning van aardolie 2022 4e kwartaal* 20 5 0 15 20
062 Winning van aardgas 2022 4e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 4e kwartaal* 120 65 0 110 120
081 Winning van zand, grind en klei 2022 4e kwartaal* 90 50 0 85 90
089 Winning van overige delfstoffen 2022 4e kwartaal* 30 15 0 20 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 4e kwartaal* 440 370 0 425 435
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022 4e kwartaal* 420 355 0 405 415
099 Dienstverlening overige winning 2022 4e kwartaal* 20 15 0 20 20
C Industrie 2022 4e kwartaal* 78.790 53.530 280 76.290 78.330
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal* 8.435 4.630 50 8.020 8.350
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal* 7.210 3.930 50 6.815 7.130
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 4e kwartaal* 715 460 10 660 705
102 Visverwerkende industrie 2022 4e kwartaal* 165 80 0 150 165
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 4e kwartaal* 245 110 5 210 235
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 4e kwartaal* 55 25 5 45 50
105 Zuivelindustrie 2022 4e kwartaal* 370 180 5 335 360
106 Meelindustrie 2022 4e kwartaal* 105 50 0 90 105
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 4e kwartaal* 3.940 2.140 10 3.830 3.925
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 4e kwartaal* 1.400 815 10 1.315 1.375
109 Diervoederindustrie 2022 4e kwartaal* 210 65 5 175 205
11 Drankenindustrie 2022 4e kwartaal* 1.210 695 0 1.195 1.205
110 Drankenindustrie 2022 4e kwartaal* 1.210 695 0 1.195 1.205
12 Tabaksindustrie 2022 4e kwartaal* 15 5 0 10 15
120 Tabaksindustrie 2022 4e kwartaal* 15 5 0 10 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 4e kwartaal* 6.175 4.970 10 6.125 6.165
13 Textielindustrie 2022 4e kwartaal* 2.860 2.130 5 2.820 2.850
131 Spinnerijen 2022 4e kwartaal* 50 35 0 50 50
132 Weverijen 2022 4e kwartaal* 40 25 0 35 40
133 Textielveredelingsindustrie 2022 4e kwartaal* 985 805 0 985 985
139 Overige textielproductenindustrie 2022 4e kwartaal* 1.785 1.265 5 1.750 1.780
14 Kledingindustrie 2022 4e kwartaal* 2.585 2.245 0 2.585 2.585
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022 4e kwartaal* 2.520 2.190 0 2.520 2.520
142 Bontartikelenindustrie 2022 4e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2022 4e kwartaal* 60 50 0 60 60
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 4e kwartaal* 730 595 0 720 725
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022 4e kwartaal* 595 500 0 590 595
152 Schoenenindustrie 2022 4e kwartaal* 135 90 0 130 135
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal* 5.485 3.575 15 5.340 5.465
16 Houtindustrie 2022 4e kwartaal* 3.335 2.200 0 3.275 3.330
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022 4e kwartaal* 440 295 0 435 440
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022 4e kwartaal* 2.890 1.910 0 2.840 2.890
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 4e kwartaal* 3.570 2.100 20 3.440 3.550
17 Papierindustrie 2022 4e kwartaal* 350 120 15 270 335
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 4e kwartaal* 50 15 5 35 45
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 4e kwartaal* 300 105 5 235 290
18 Grafische industrie 2022 4e kwartaal* 3.220 1.980 5 3.170 3.215
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 4e kwartaal* 2.710 1.525 5 2.665 2.705
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 4e kwartaal* 510 455 0 505 510
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 4e kwartaal* 2.815 1.235 45 2.415 2.730
19 Aardolie-industrie 2022 4e kwartaal* 40 20 0 30 35
191 Cokesfabrieken 2022 4e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2022 4e kwartaal* 40 20 0 30 35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022 4e kwartaal* 1.385 685 30 1.170 1.320
20 Chemische industrie 2022 4e kwartaal* 1.155 585 25 985 1.105
201 Basischemie 2022 4e kwartaal* 365 135 15 270 335
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022 4e kwartaal* 15 10 0 15 15
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 4e kwartaal* 100 25 0 80 95
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022 4e kwartaal* 470 335 5 455 465
205 Overige chemische productenindustrie 2022 4e kwartaal* 175 70 0 145 170
206 Synthetische vezelindustrie 2022 4e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2022 4e kwartaal* 230 100 5 185 215
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022 4e kwartaal* 30 10 0 25 25
212 Farmaceutische productenindustrie 2022 4e kwartaal* 205 90 5 160 190
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 4e kwartaal* 1.390 530 15 1.220 1.375
221 Rubberproductenindustrie 2022 4e kwartaal* 85 20 0 70 80
222 Kunststofproductenindustrie 2022 4e kwartaal* 1.305 505 15 1.150 1.290
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 4e kwartaal* 2.155 1.375 15 2.065 2.135
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 4e kwartaal* 690 540 5 675 685
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022 4e kwartaal* 35 25 0 30 30
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022 4e kwartaal* 55 25 5 50 50
234 Overige keramische industrie 2022 4e kwartaal* 375 310 0 375 375
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022 4e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 4e kwartaal* 525 250 5 475 520
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 4e kwartaal* 405 200 0 400 405
239 Overige minerale productenindustrie 2022 4e kwartaal* 60 25 0 55 60
24-30, 33 Metalektro 2022 4e kwartaal* 35.030 23.735 105 33.860 34.870
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 4e kwartaal* 14.850 10.095 35 14.440 14.805
24 Basismetaalindustrie 2022 4e kwartaal* 405 225 10 355 390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.