Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal* 2.118.140 1.690.410 1.770 2.102.585 2.114.685
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2022 3e kwartaal* 2.006.185 1.591.550 1.700 1.991.115 2.002.875
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 3e kwartaal* 1.373.485 1.064.545 1.120 1.361.945 1.371.470
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal* 77.830 39.355 5 77.645 77.815
01 Landbouw 2022 3e kwartaal* 76.235 38.205 5 76.060 76.220
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 17.535 7.960 5 17.470 17.530
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 2.665 1.065 0 2.655 2.665
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 3e kwartaal* 5.450 2.035 0 5.400 5.450
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 3e kwartaal* 28.450 9.990 0 28.440 28.450
015 Gemengd bedrijf 2022 3e kwartaal* 3.405 1.820 0 3.405 3.405
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 3e kwartaal* 18.690 15.295 0 18.650 18.685
017 Jacht 2022 3e kwartaal* 40 40 0 40 40
02 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 655 510 0 655 655
021 Bosbouw 2022 3e kwartaal* 390 305 0 390 390
022 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 95 65 0 95 95
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 3e kwartaal* 170 140 0 170 170
03 Visserij 2022 3e kwartaal* 940 640 0 930 940
031 Visserij 2022 3e kwartaal* 785 555 0 780 785
032 Viskwekerij 2022 3e kwartaal* 155 85 0 150 155
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 3e kwartaal* 82.655 56.220 295 79.965 82.155
B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 575 435 0 540 570
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 3e kwartaal* 30 10 0 20 25
061 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 15 10 0 15 15
062 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 3e kwartaal* 120 65 0 110 120
081 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 90 50 0 85 90
089 Winning van overige delfstoffen 2022 3e kwartaal* 30 15 0 20 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal* 425 360 0 410 425
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022 3e kwartaal* 405 345 0 390 405
099 Dienstverlening overige winning 2022 3e kwartaal* 20 10 0 20 20
C Industrie 2022 3e kwartaal* 77.780 52.580 265 75.295 77.330
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 8.305 4.515 50 7.885 8.220
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 7.120 3.840 50 6.725 7.040
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 3e kwartaal* 715 455 10 660 705
102 Visverwerkende industrie 2022 3e kwartaal* 160 80 0 145 160
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 3e kwartaal* 245 115 5 210 235
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 3e kwartaal* 55 25 5 40 50
105 Zuivelindustrie 2022 3e kwartaal* 360 175 0 325 355
106 Meelindustrie 2022 3e kwartaal* 110 50 0 90 105
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 3.875 2.075 10 3.775 3.865
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 3e kwartaal* 1.385 800 15 1.300 1.360
109 Diervoederindustrie 2022 3e kwartaal* 215 70 5 180 210
11 Drankenindustrie 2022 3e kwartaal* 1.170 665 0 1.150 1.160
110 Drankenindustrie 2022 3e kwartaal* 1.170 665 0 1.150 1.160
12 Tabaksindustrie 2022 3e kwartaal* 15 5 0 10 15
120 Tabaksindustrie 2022 3e kwartaal* 15 5 0 10 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 3e kwartaal* 6.125 4.920 10 6.070 6.115
13 Textielindustrie 2022 3e kwartaal* 2.830 2.100 10 2.790 2.820
131 Spinnerijen 2022 3e kwartaal* 55 40 0 55 55
132 Weverijen 2022 3e kwartaal* 40 25 0 35 40
133 Textielveredelingsindustrie 2022 3e kwartaal* 970 795 0 965 970
139 Overige textielproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 1.765 1.240 10 1.730 1.760
14 Kledingindustrie 2022 3e kwartaal* 2.575 2.235 0 2.570 2.575
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022 3e kwartaal* 2.515 2.185 0 2.515 2.515
142 Bontartikelenindustrie 2022 3e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2022 3e kwartaal* 55 45 0 55 55
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 3e kwartaal* 720 585 0 710 720
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 590 495 0 590 590
152 Schoenenindustrie 2022 3e kwartaal* 130 90 0 125 130
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 5.410 3.505 15 5.270 5.390
16 Houtindustrie 2022 3e kwartaal* 3.270 2.150 0 3.210 3.265
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022 3e kwartaal* 435 290 0 430 435
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 2.830 1.865 0 2.780 2.830
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 3e kwartaal* 3.580 2.095 15 3.450 3.555
17 Papierindustrie 2022 3e kwartaal* 350 120 10 270 335
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 3e kwartaal* 50 15 5 35 45
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 305 105 10 235 290
18 Grafische industrie 2022 3e kwartaal* 3.225 1.975 5 3.180 3.220
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 3e kwartaal* 2.725 1.525 5 2.680 2.720
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 3e kwartaal* 500 450 0 500 500
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 3e kwartaal* 2.805 1.225 45 2.410 2.725
19 Aardolie-industrie 2022 3e kwartaal* 45 20 0 30 40
191 Cokesfabrieken 2022 3e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2022 3e kwartaal* 45 20 0 30 40
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022 3e kwartaal* 1.375 680 30 1.160 1.315
20 Chemische industrie 2022 3e kwartaal* 1.140 575 25 970 1.095
201 Basischemie 2022 3e kwartaal* 360 130 15 265 330
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022 3e kwartaal* 20 10 0 20 20
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 3e kwartaal* 100 25 0 80 95
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022 3e kwartaal* 460 325 5 445 455
205 Overige chemische productenindustrie 2022 3e kwartaal* 175 70 0 140 170
206 Synthetische vezelindustrie 2022 3e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2022 3e kwartaal* 235 100 5 190 220
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022 3e kwartaal* 30 10 0 30 30
212 Farmaceutische productenindustrie 2022 3e kwartaal* 200 90 5 160 190
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 3e kwartaal* 1.390 525 10 1.215 1.370
221 Rubberproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 80 25 0 65 80
222 Kunststofproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 1.305 505 10 1.150 1.290
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 3e kwartaal* 2.145 1.355 15 2.060 2.125
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 3e kwartaal* 690 540 5 675 685
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022 3e kwartaal* 30 20 0 25 30
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022 3e kwartaal* 55 20 5 45 50
234 Overige keramische industrie 2022 3e kwartaal* 375 305 0 375 375
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022 3e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 3e kwartaal* 520 250 5 470 515
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 3e kwartaal* 405 195 0 400 405
239 Overige minerale productenindustrie 2022 3e kwartaal* 60 20 0 55 60
24-30, 33 Metalektro 2022 3e kwartaal* 34.460 23.220 100 33.305 34.310
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 3e kwartaal* 14.625 9.895 30 14.215 14.585
24 Basismetaalindustrie 2022 3e kwartaal* 400 220 10 350 390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.