Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal* 2.086.670 1.660.015 1.755 2.071.330 2.083.255
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2022 2e kwartaal* 1.976.930 1.563.300 1.690 1.962.055 1.973.650
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 2e kwartaal* 1.354.305 1.046.105 1.120 1.342.915 1.352.310
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal* 77.470 39.075 10 77.295 77.455
01 Landbouw 2022 2e kwartaal* 75.885 37.925 10 75.715 75.870
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 17.635 8.040 5 17.570 17.625
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 2e kwartaal* 2.660 1.060 0 2.645 2.655
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 2e kwartaal* 5.450 2.030 0 5.410 5.450
014 Veeteelt en fokkerijen 2022 2e kwartaal* 28.400 9.995 0 28.390 28.400
015 Gemengd bedrijf 2022 2e kwartaal* 3.400 1.825 0 3.400 3.400
016 Dienstverlening voor de landbouw 2022 2e kwartaal* 18.305 14.935 0 18.265 18.300
017 Jacht 2022 2e kwartaal* 40 40 0 40 40
02 Bosbouw 2022 2e kwartaal* 645 505 0 645 645
021 Bosbouw 2022 2e kwartaal* 380 300 0 380 380
022 Exploitatie van bossen 2022 2e kwartaal* 95 65 0 95 95
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2022 2e kwartaal* 165 140 0 165 165
03 Visserij 2022 2e kwartaal* 940 650 0 935 940
031 Visserij 2022 2e kwartaal* 790 565 0 780 790
032 Viskwekerij 2022 2e kwartaal* 155 85 0 150 155
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 2e kwartaal* 81.575 55.270 295 78.885 81.080
B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 570 430 0 535 565
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 2e kwartaal* 30 10 0 20 30
061 Winning van aardolie 2022 2e kwartaal* 20 10 0 15 20
062 Winning van aardgas 2022 2e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022 2e kwartaal* 125 65 0 110 125
081 Winning van zand, grind en klei 2022 2e kwartaal* 95 50 0 90 95
089 Winning van overige delfstoffen 2022 2e kwartaal* 30 15 0 25 30
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal* 415 350 0 400 410
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2022 2e kwartaal* 395 335 0 385 395
099 Dienstverlening overige winning 2022 2e kwartaal* 20 10 0 20 20
C Industrie 2022 2e kwartaal* 76.770 51.690 270 74.290 76.325
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 2e kwartaal* 8.210 4.425 50 7.785 8.125
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022 2e kwartaal* 7.035 3.755 50 6.635 6.960
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2022 2e kwartaal* 700 440 10 645 690
102 Visverwerkende industrie 2022 2e kwartaal* 155 80 0 140 155
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2022 2e kwartaal* 240 110 5 205 230
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2022 2e kwartaal* 55 25 5 40 50
105 Zuivelindustrie 2022 2e kwartaal* 355 175 0 320 350
106 Meelindustrie 2022 2e kwartaal* 110 50 0 90 105
107 Brood- en deegwarenindustrie 2022 2e kwartaal* 3.835 2.020 10 3.730 3.820
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2022 2e kwartaal* 1.370 790 15 1.285 1.350
109 Diervoederindustrie 2022 2e kwartaal* 215 70 0 180 210
11 Drankenindustrie 2022 2e kwartaal* 1.155 660 0 1.140 1.150
110 Drankenindustrie 2022 2e kwartaal* 1.155 660 0 1.140 1.150
12 Tabaksindustrie 2022 2e kwartaal* 15 5 0 10 15
120 Tabaksindustrie 2022 2e kwartaal* 15 5 0 10 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 2e kwartaal* 6.080 4.885 10 6.030 6.070
13 Textielindustrie 2022 2e kwartaal* 2.810 2.080 10 2.765 2.800
131 Spinnerijen 2022 2e kwartaal* 55 40 0 55 55
132 Weverijen 2022 2e kwartaal* 35 25 0 30 35
133 Textielveredelingsindustrie 2022 2e kwartaal* 960 785 0 960 960
139 Overige textielproductenindustrie 2022 2e kwartaal* 1.755 1.235 10 1.720 1.750
14 Kledingindustrie 2022 2e kwartaal* 2.560 2.225 0 2.560 2.560
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2022 2e kwartaal* 2.500 2.180 0 2.500 2.500
142 Bontartikelenindustrie 2022 2e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2022 2e kwartaal* 55 45 0 55 55
15 Leer- en schoenenindustrie 2022 2e kwartaal* 715 580 0 705 710
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2022 2e kwartaal* 585 490 0 580 585
152 Schoenenindustrie 2022 2e kwartaal* 130 90 0 125 130
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2022 2e kwartaal* 5.330 3.440 15 5.190 5.310
16 Houtindustrie 2022 2e kwartaal* 3.220 2.105 0 3.165 3.215
161 Primaire houtbewerking e.d. 2022 2e kwartaal* 435 285 0 430 435
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2022 2e kwartaal* 2.785 1.825 0 2.730 2.780
17-18 Papier- en grafische industrie 2022 2e kwartaal* 3.565 2.075 20 3.435 3.545
17 Papierindustrie 2022 2e kwartaal* 350 125 15 270 335
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2022 2e kwartaal* 45 15 5 30 40
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2022 2e kwartaal* 305 110 10 240 295
18 Grafische industrie 2022 2e kwartaal* 3.210 1.950 5 3.165 3.205
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2022 2e kwartaal* 2.720 1.510 5 2.675 2.715
182 Repro van geluid, beeld en software 2022 2e kwartaal* 490 440 0 490 490
19-22 Raffinaderijen en chemie 2022 2e kwartaal* 2.800 1.225 45 2.410 2.720
19 Aardolie-industrie 2022 2e kwartaal* 45 20 0 30 40
191 Cokesfabrieken 2022 2e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2022 2e kwartaal* 45 20 0 30 40
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2022 2e kwartaal* 1.375 690 30 1.165 1.315
20 Chemische industrie 2022 2e kwartaal* 1.140 575 25 975 1.095
201 Basischemie 2022 2e kwartaal* 360 130 15 270 335
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2022 2e kwartaal* 20 10 0 20 20
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2022 2e kwartaal* 100 30 0 80 95
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2022 2e kwartaal* 460 325 5 445 455
205 Overige chemische productenindustrie 2022 2e kwartaal* 175 70 0 140 170
206 Synthetische vezelindustrie 2022 2e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2022 2e kwartaal* 235 110 5 190 220
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2022 2e kwartaal* 30 15 0 25 30
212 Farmaceutische productenindustrie 2022 2e kwartaal* 205 100 5 165 190
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022 2e kwartaal* 1.380 520 15 1.215 1.365
221 Rubberproductenindustrie 2022 2e kwartaal* 80 25 0 65 80
222 Kunststofproductenindustrie 2022 2e kwartaal* 1.300 495 15 1.145 1.285
23 Bouwmaterialenindustrie 2022 2e kwartaal* 2.110 1.335 15 2.025 2.095
231 Glas- en glaswerkindustrie 2022 2e kwartaal* 685 530 5 670 680
232 Vuurvast keramische productindustrie 2022 2e kwartaal* 25 20 0 25 25
233 Keramische bouwproductenindustrie 2022 2e kwartaal* 50 20 5 45 45
234 Overige keramische industrie 2022 2e kwartaal* 360 290 0 360 360
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2022 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2022 2e kwartaal* 520 245 5 470 510
237 Natuursteenbewerkende industrie 2022 2e kwartaal* 400 195 0 395 400
239 Overige minerale productenindustrie 2022 2e kwartaal* 60 25 0 55 60
24-30, 33 Metalektro 2022 2e kwartaal* 33.915 22.745 100 32.770 33.765
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 2e kwartaal* 14.380 9.660 30 13.980 14.340
24 Basismetaalindustrie 2022 2e kwartaal* 405 220 10 355 390
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 april 2022:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.