Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
2363 Centrales van stortklare beton Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 140
2363 Centrales van stortklare beton Nederland 2022* 135
2363 Centrales van stortklare beton Buitenland 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Nederland; niet in te delen 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Nederland (LD) 2022* 20
2363 Centrales van stortklare beton Oost-Nederland (LD) 2022* 30
2363 Centrales van stortklare beton West-Nederland (LD) 2022* 45
2363 Centrales van stortklare beton Zuid-Nederland (LD) 2022* 45
2363 Centrales van stortklare beton Buitenland (LD) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Niet in te delen (LD) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Groningen (PV) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Fryslân (PV) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Drenthe (PV) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Overijssel (PV) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Flevoland (PV) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Gelderland (PV) 2022* 15
2363 Centrales van stortklare beton Utrecht (PV) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Holland (PV) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Zuid-Holland (PV) 2022* 25
2363 Centrales van stortklare beton Zeeland (PV) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Brabant (PV) 2022* 30
2363 Centrales van stortklare beton Limburg (PV) 2022* 15
2363 Centrales van stortklare beton Buitenland (PV) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Niet in te delen (PV) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Oost-Groningen (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Overig Groningen (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Fryslân (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Zuidwest-Fryslân (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Zuidoost-Fryslân (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Drenthe (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Overijssel (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Twente (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Veluwe (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Achterhoek (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Utrecht (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton IJmond (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Zaanstreek (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Groot-Amsterdam (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Delft en Westland (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Groot-Rijnmond (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Overig Zeeland (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton West-Noord-Brabant (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 10
2363 Centrales van stortklare beton Noord-Limburg (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Midden-Limburg (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Zuid-Limburg (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Flevoland (CR) 2022* 5
2363 Centrales van stortklare beton Buitenland (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Niet in te delen (CR) 2022* 0
2363 Centrales van stortklare beton Groningen (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Leeuwarden (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Zwolle (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Enschede (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Apeldoorn (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Arnhem (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Nijmegen (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Amersfoort (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Utrecht (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Amsterdam (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Haarlem (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Leiden (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton 's-Gravenhage (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Rotterdam (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Dordrecht (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Breda (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Tilburg (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton 's-Hertogenbosch (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Eindhoven (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Geleen/Sittard (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Heerlen (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Maastricht (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Niet in te delen (SG) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Groningen (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Leeuwarden (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Zwolle (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Enschede (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Apeldoorn (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Arnhem (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Nijmegen (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Amersfoort (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Utrecht (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Amsterdam (GA) 2022*
2363 Centrales van stortklare beton Haarlem (GA) 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.