Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
92 Loterijen en kansspelen Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 625
92 Loterijen en kansspelen Nederland 2022* 625
92 Loterijen en kansspelen Buitenland 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Nederland; niet in te delen 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Noord-Nederland (LD) 2022* 60
92 Loterijen en kansspelen Oost-Nederland (LD) 2022* 105
92 Loterijen en kansspelen West-Nederland (LD) 2022* 320
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Nederland (LD) 2022* 140
92 Loterijen en kansspelen Buitenland (LD) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Niet in te delen (LD) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Groningen (PV) 2022* 25
92 Loterijen en kansspelen Fryslân (PV) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Drenthe (PV) 2022* 20
92 Loterijen en kansspelen Overijssel (PV) 2022* 30
92 Loterijen en kansspelen Flevoland (PV) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Gelderland (PV) 2022* 60
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (PV) 2022* 30
92 Loterijen en kansspelen Noord-Holland (PV) 2022* 130
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Holland (PV) 2022* 155
92 Loterijen en kansspelen Zeeland (PV) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Noord-Brabant (PV) 2022* 90
92 Loterijen en kansspelen Limburg (PV) 2022* 50
92 Loterijen en kansspelen Buitenland (PV) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Niet in te delen (PV) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Oost-Groningen (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Overig Groningen (CR) 2022* 20
92 Loterijen en kansspelen Noord-Fryslân (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Fryslân (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Fryslân (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Noord-Drenthe (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Noord-Overijssel (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Twente (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Veluwe (CR) 2022* 20
92 Loterijen en kansspelen Achterhoek (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 25
92 Loterijen en kansspelen Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (CR) 2022* 30
92 Loterijen en kansspelen Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen IJmond (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Zaanstreek (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Groot-Amsterdam (CR) 2022* 60
92 Loterijen en kansspelen Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 45
92 Loterijen en kansspelen Delft en Westland (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Groot-Rijnmond (CR) 2022* 65
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 10
92 Loterijen en kansspelen Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Overig Zeeland (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen West-Noord-Brabant (CR) 2022* 30
92 Loterijen en kansspelen Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 20
92 Loterijen en kansspelen Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 20
92 Loterijen en kansspelen Noord-Limburg (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Midden-Limburg (CR) 2022* 5
92 Loterijen en kansspelen Zuid-Limburg (CR) 2022* 30
92 Loterijen en kansspelen Flevoland (CR) 2022* 15
92 Loterijen en kansspelen Buitenland (CR) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Niet in te delen (CR) 2022* 0
92 Loterijen en kansspelen Groningen (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Zwolle (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Enschede (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Arnhem (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Nijmegen (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Amersfoort (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Amsterdam (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Haarlem (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Leiden (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen 's-Gravenhage (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Rotterdam (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Dordrecht (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Breda (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Tilburg (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen 's-Hertogenbosch (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Eindhoven (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Geleen/Sittard (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Heerlen (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Maastricht (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Niet in te delen (SG) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Groningen (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Leeuwarden (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Zwolle (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Enschede (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Apeldoorn (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Arnhem (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Nijmegen (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Amersfoort (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Utrecht (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Amsterdam (GA) 2022*
92 Loterijen en kansspelen Haarlem (GA) 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.