Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
93291 Jachthavens Nederland 2021* 455
93291 Jachthavens Noord-Nederland (LD) 2021* 130
93291 Jachthavens Oost-Nederland (LD) 2021* 55
93291 Jachthavens West-Nederland (LD) 2021* 235
93291 Jachthavens Zuid-Nederland (LD) 2021* 35
93291 Jachthavens Niet in te delen (LD) 2021*
93291 Jachthavens Groningen (PV) 2021* 20
93291 Jachthavens Fryslân (PV) 2021* 110
93291 Jachthavens Drenthe (PV) 2021* 0
93291 Jachthavens Overijssel (PV) 2021* 25
93291 Jachthavens Flevoland (PV) 2021* 10
93291 Jachthavens Gelderland (PV) 2021* 20
93291 Jachthavens Utrecht (PV) 2021* 25
93291 Jachthavens Noord-Holland (PV) 2021* 120
93291 Jachthavens Zuid-Holland (PV) 2021* 75
93291 Jachthavens Zeeland (PV) 2021* 15
93291 Jachthavens Noord-Brabant (PV) 2021* 25
93291 Jachthavens Limburg (PV) 2021* 10
93291 Jachthavens Niet in te delen (PV) 2021*
93291 Jachthavens Oost-Groningen (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Overig Groningen (CR) 2021* 10
93291 Jachthavens Noord-Fryslân (CR) 2021* 35
93291 Jachthavens Zuidwest-Fryslân (CR) 2021* 70
93291 Jachthavens Zuidoost-Fryslân (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Noord-Drenthe (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Noord-Overijssel (CR) 2021* 25
93291 Jachthavens Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Twente (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Veluwe (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Achterhoek (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 10
93291 Jachthavens Utrecht (CR) 2021* 25
93291 Jachthavens Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 15
93291 Jachthavens Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens IJmond (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Zaanstreek (CR) 2021* 10
93291 Jachthavens Groot-Amsterdam (CR) 2021* 60
93291 Jachthavens Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 30
93291 Jachthavens Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 30
93291 Jachthavens Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Delft en Westland (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 10
93291 Jachthavens Groot-Rijnmond (CR) 2021* 25
93291 Jachthavens Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Overig Zeeland (CR) 2021* 15
93291 Jachthavens West-Noord-Brabant (CR) 2021* 15
93291 Jachthavens Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Noord-Limburg (CR) 2021* 0
93291 Jachthavens Midden-Limburg (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Zuid-Limburg (CR) 2021* 5
93291 Jachthavens Flevoland (CR) 2021* 10
93291 Jachthavens Niet in te delen (CR) 2021*
93291 Jachthavens Groningen (GA) 2021*
93291 Jachthavens Leeuwarden (GA) 2021*
93291 Jachthavens Zwolle (GA) 2021*
93291 Jachthavens Enschede (GA) 2021*
93291 Jachthavens Apeldoorn (GA) 2021*
93291 Jachthavens Arnhem (GA) 2021*
93291 Jachthavens Nijmegen (GA) 2021*
93291 Jachthavens Amersfoort (GA) 2021*
93291 Jachthavens Utrecht (GA) 2021*
93291 Jachthavens Amsterdam (GA) 2021*
93291 Jachthavens Haarlem (GA) 2021*
93291 Jachthavens Leiden (GA) 2021*
93291 Jachthavens 's-Gravenhage (GA) 2021*
93291 Jachthavens Rotterdam (GA) 2021*
93291 Jachthavens Dordrecht (GA) 2021*
93291 Jachthavens Breda (GA) 2021*
93291 Jachthavens Tilburg (GA) 2021*
93291 Jachthavens 's-Hertogenbosch (GA) 2021*
93291 Jachthavens Eindhoven (GA) 2021*
93291 Jachthavens Geleen/Sittard (GA) 2021*
93291 Jachthavens Heerlen (GA) 2021*
93291 Jachthavens Maastricht (GA) 2021*
93291 Jachthavens Niet in te delen (GA) 2021*
93291 Jachthavens Groningen (SG) 2021*
93291 Jachthavens Leeuwarden (SG) 2021*
93291 Jachthavens Zwolle (SG) 2021*
93291 Jachthavens Enschede (SG) 2021*
93291 Jachthavens Apeldoorn (SG) 2021*
93291 Jachthavens Arnhem (SG) 2021*
93291 Jachthavens Nijmegen (SG) 2021*
93291 Jachthavens Amersfoort (SG) 2021*
93291 Jachthavens Utrecht (SG) 2021*
93291 Jachthavens Amsterdam (SG) 2021*
93291 Jachthavens Haarlem (SG) 2021*
93291 Jachthavens Leiden (SG) 2021*
93291 Jachthavens 's-Gravenhage (SG) 2021*
93291 Jachthavens Rotterdam (SG) 2021*
93291 Jachthavens Dordrecht (SG) 2021*
93291 Jachthavens Breda (SG) 2021*
93291 Jachthavens Tilburg (SG) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.