Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 785
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland 2022* 785
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nederland; niet in te delen 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Nederland (LD) 2022* 55
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Nederland (LD) 2022* 125
47293 Winkels in buitenlandse voeding West-Nederland (LD) 2022* 465
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Nederland (LD) 2022* 145
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (LD) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (LD) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (PV) 2022* 30
47293 Winkels in buitenlandse voeding Fryslân (PV) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Drenthe (PV) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overijssel (PV) 2022* 35
47293 Winkels in buitenlandse voeding Flevoland (PV) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Gelderland (PV) 2022* 65
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (PV) 2022* 40
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Holland (PV) 2022* 195
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Holland (PV) 2022* 210
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zeeland (PV) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Brabant (PV) 2022* 90
47293 Winkels in buitenlandse voeding Limburg (PV) 2022* 50
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (PV) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (PV) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Groningen (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overig Groningen (CR) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Fryslân (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Fryslân (CR) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Fryslân (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Drenthe (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Overijssel (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Twente (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Veluwe (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Achterhoek (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 40
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (CR) 2022* 40
47293 Winkels in buitenlandse voeding Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding IJmond (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zaanstreek (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groot-Amsterdam (CR) 2022* 140
47293 Winkels in buitenlandse voeding Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 65
47293 Winkels in buitenlandse voeding Delft en Westland (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groot-Rijnmond (CR) 2022* 100
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 5
47293 Winkels in buitenlandse voeding Overig Zeeland (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding West-Noord-Brabant (CR) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 20
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Noord-Limburg (CR) 2022* 15
47293 Winkels in buitenlandse voeding Midden-Limburg (CR) 2022* 10
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zuid-Limburg (CR) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Flevoland (CR) 2022* 25
47293 Winkels in buitenlandse voeding Buitenland (CR) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (CR) 2022* 0
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leeuwarden (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zwolle (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Enschede (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Apeldoorn (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nijmegen (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amersfoort (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amsterdam (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Haarlem (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leiden (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding 's-Gravenhage (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Rotterdam (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Dordrecht (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Breda (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Tilburg (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding 's-Hertogenbosch (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Eindhoven (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Geleen/Sittard (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Heerlen (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Maastricht (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Niet in te delen (SG) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Groningen (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Leeuwarden (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Zwolle (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Enschede (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Apeldoorn (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Arnhem (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Nijmegen (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amersfoort (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Utrecht (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Amsterdam (GA) 2022*
47293 Winkels in buitenlandse voeding Haarlem (GA) 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.