Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
242 Stalen buizenindustrie Nederland, Buitenland, Niet in te delen 2022* 155
242 Stalen buizenindustrie Nederland 2022* 155
242 Stalen buizenindustrie Buitenland 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Nederland; niet in te delen 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Noord-Nederland (LD) 2022* 15
242 Stalen buizenindustrie Oost-Nederland (LD) 2022* 20
242 Stalen buizenindustrie West-Nederland (LD) 2022* 80
242 Stalen buizenindustrie Zuid-Nederland (LD) 2022* 35
242 Stalen buizenindustrie Buitenland (LD) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Niet in te delen (LD) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Groningen (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Fryslân (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Drenthe (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Overijssel (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Flevoland (PV) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Gelderland (PV) 2022* 10
242 Stalen buizenindustrie Utrecht (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Noord-Holland (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Zuid-Holland (PV) 2022* 65
242 Stalen buizenindustrie Zeeland (PV) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Noord-Brabant (PV) 2022* 25
242 Stalen buizenindustrie Limburg (PV) 2022* 10
242 Stalen buizenindustrie Buitenland (PV) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Niet in te delen (PV) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Oost-Groningen (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Delfzijl en omgeving (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Overig Groningen (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Noord-Fryslân (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidwest-Fryslân (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidoost-Fryslân (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Noord-Drenthe (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidoost-Drenthe (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidwest-Drenthe (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Noord-Overijssel (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidwest-Overijssel (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Twente (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Veluwe (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Achterhoek (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Arnhem/Nijmegen (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zuidwest-Gelderland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Utrecht (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Kop van Noord-Holland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Alkmaar en omgeving (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie IJmond (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Agglomeratie Haarlem (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Zaanstreek (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Groot-Amsterdam (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Delft en Westland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Oost-Zuid-Holland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Groot-Rijnmond (CR) 2022* 50
242 Stalen buizenindustrie Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Overig Zeeland (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie West-Noord-Brabant (CR) 2022* 15
242 Stalen buizenindustrie Midden-Noord-Brabant (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Noord-Limburg (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Midden-Limburg (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Zuid-Limburg (CR) 2022* 5
242 Stalen buizenindustrie Flevoland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Buitenland (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Niet in te delen (CR) 2022* 0
242 Stalen buizenindustrie Groningen (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Leeuwarden (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Zwolle (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Enschede (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Apeldoorn (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Arnhem (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Nijmegen (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Amersfoort (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Utrecht (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Amsterdam (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Haarlem (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Leiden (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie 's-Gravenhage (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Rotterdam (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Dordrecht (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Breda (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Tilburg (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie 's-Hertogenbosch (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Eindhoven (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Geleen/Sittard (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Heerlen (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Maastricht (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Niet in te delen (SG) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Groningen (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Leeuwarden (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Zwolle (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Enschede (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Apeldoorn (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Arnhem (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Nijmegen (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Amersfoort (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Utrecht (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Amsterdam (GA) 2022*
242 Stalen buizenindustrie Haarlem (GA) 2022*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 3 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd:
Nederland, Buitenland, Niet in te delen
Buitenland
Nederland; niet in te delen

Het gebruik van niets (blanco) en “.” (puntje) is geüniformeerd. Regio’s en bedrijfstakken die in een bepaalde periode niet worden onderscheiden staan als “.” (puntje) in de tabel.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.