Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten Tilburg (SG) 2022*
A-U Alle economische activiteiten Tilburg (GA) 2022*
A-U Alle economische activiteiten Tilburg 2022* 24.940
A Landbouw, bosbouw en visserij Tilburg (SG) 2022*
A Landbouw, bosbouw en visserij Tilburg (GA) 2022*
A Landbouw, bosbouw en visserij Tilburg 2022* 200
B Delfstoffenwinning Tilburg (SG) 2022*
B Delfstoffenwinning Tilburg (GA) 2022*
B Delfstoffenwinning Tilburg 2022* 0
C Industrie Tilburg (SG) 2022*
C Industrie Tilburg (GA) 2022*
C Industrie Tilburg 2022* 930
D Energievoorziening Tilburg (SG) 2022*
D Energievoorziening Tilburg (GA) 2022*
D Energievoorziening Tilburg 2022* 20
E Waterbedrijven en afvalbeheer Tilburg (SG) 2022*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Tilburg (GA) 2022*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Tilburg 2022* 15
F Bouwnijverheid Tilburg (SG) 2022*
F Bouwnijverheid Tilburg (GA) 2022*
F Bouwnijverheid Tilburg 2022* 2.520
G Handel Tilburg (SG) 2022*
G Handel Tilburg (GA) 2022*
G Handel Tilburg 2022* 3.865
H Vervoer en opslag Tilburg (SG) 2022*
H Vervoer en opslag Tilburg (GA) 2022*
H Vervoer en opslag Tilburg 2022* 670
I Horeca Tilburg (SG) 2022*
I Horeca Tilburg (GA) 2022*
I Horeca Tilburg 2022* 805
J Informatie en communicatie Tilburg (SG) 2022*
J Informatie en communicatie Tilburg (GA) 2022*
J Informatie en communicatie Tilburg 2022* 1.150
K Financiële dienstverlening Tilburg (SG) 2022*
K Financiële dienstverlening Tilburg (GA) 2022*
K Financiële dienstverlening Tilburg 2022* 1.260
L Verhuur en handel van onroerend goed Tilburg (SG) 2022*
L Verhuur en handel van onroerend goed Tilburg (GA) 2022*
L Verhuur en handel van onroerend goed Tilburg 2022* 330
M Specialistische zakelijke diensten Tilburg (SG) 2022*
M Specialistische zakelijke diensten Tilburg (GA) 2022*
M Specialistische zakelijke diensten Tilburg 2022* 4.705
N Verhuur en overige zakelijke diensten Tilburg (SG) 2022*
N Verhuur en overige zakelijke diensten Tilburg (GA) 2022*
N Verhuur en overige zakelijke diensten Tilburg 2022* 955
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Tilburg (SG) 2022*
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Tilburg (GA) 2022*
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Tilburg 2022* 20
P Onderwijs Tilburg (SG) 2022*
P Onderwijs Tilburg (GA) 2022*
P Onderwijs Tilburg 2022* 1.600
Q Gezondheids- en welzijnszorg Tilburg (SG) 2022*
Q Gezondheids- en welzijnszorg Tilburg (GA) 2022*
Q Gezondheids- en welzijnszorg Tilburg 2022* 2.530
R Cultuur, sport en recreatie Tilburg (SG) 2022*
R Cultuur, sport en recreatie Tilburg (GA) 2022*
R Cultuur, sport en recreatie Tilburg 2022* 1.880
S Overige dienstverlening Tilburg (SG) 2022*
S Overige dienstverlening Tilburg (GA) 2022*
S Overige dienstverlening Tilburg 2022* 1.480
T Huishoudens Tilburg (SG) 2022*
T Huishoudens Tilburg (GA) 2022*
T Huishoudens Tilburg 2022* 0
U Extraterritoriale organisaties Tilburg (SG) 2022*
U Extraterritoriale organisaties Tilburg (GA) 2022*
U Extraterritoriale organisaties Tilburg 2022* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 11 mei 2022:
De gegevens over 1 januari 2022 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2020 en 2021 is verwerkt.

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel:
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
T Huishoudens
A-U Alle economische activiteiten

Op de verschillende regionale niveaus zijn de gegevens over ‘niet-regionaal in te delen’ aangepast. In de periode 2007-2018 de toename voor het totaal (“Nederland niet in te delen”) minder dan 50 vestigingen. Vanaf 2019 bedraagt de toename ongeveer 4000.

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 4 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.