Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (aantal)
A Landbouw, bosbouw en visserij Leeuwarden (SG) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Leeuwarden (GA) 2021*
A Landbouw, bosbouw en visserij Leeuwarden 2021* 345
B Delfstoffenwinning Leeuwarden (SG) 2021*
B Delfstoffenwinning Leeuwarden (GA) 2021*
B Delfstoffenwinning Leeuwarden 2021* 0
C Industrie Leeuwarden (SG) 2021*
C Industrie Leeuwarden (GA) 2021*
C Industrie Leeuwarden 2021* 475
D Energievoorziening Leeuwarden (SG) 2021*
D Energievoorziening Leeuwarden (GA) 2021*
D Energievoorziening Leeuwarden 2021* 25
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leeuwarden (SG) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leeuwarden (GA) 2021*
E Waterbedrijven en afvalbeheer Leeuwarden 2021* 20
F Bouwnijverheid Leeuwarden (SG) 2021*
F Bouwnijverheid Leeuwarden (GA) 2021*
F Bouwnijverheid Leeuwarden 2021* 960
G Handel Leeuwarden (SG) 2021*
G Handel Leeuwarden (GA) 2021*
G Handel Leeuwarden 2021* 2.020
H Vervoer en opslag Leeuwarden (SG) 2021*
H Vervoer en opslag Leeuwarden (GA) 2021*
H Vervoer en opslag Leeuwarden 2021* 290
I Horeca Leeuwarden (SG) 2021*
I Horeca Leeuwarden (GA) 2021*
I Horeca Leeuwarden 2021* 505
J Informatie en communicatie Leeuwarden (SG) 2021*
J Informatie en communicatie Leeuwarden (GA) 2021*
J Informatie en communicatie Leeuwarden 2021* 695
K Financiële dienstverlening Leeuwarden (SG) 2021*
K Financiële dienstverlening Leeuwarden (GA) 2021*
K Financiële dienstverlening Leeuwarden 2021* 630
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeuwarden (SG) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeuwarden (GA) 2021*
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeuwarden 2021* 205
M Specialistische zakelijke diensten Leeuwarden (SG) 2021*
M Specialistische zakelijke diensten Leeuwarden (GA) 2021*
M Specialistische zakelijke diensten Leeuwarden 2021* 2.405
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeuwarden (SG) 2021*
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeuwarden (GA) 2021*
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeuwarden 2021* 540
R Cultuur, sport en recreatie Leeuwarden (SG) 2021*
R Cultuur, sport en recreatie Leeuwarden (GA) 2021*
R Cultuur, sport en recreatie Leeuwarden 2021* 970
S Overige dienstverlening Leeuwarden (SG) 2021*
S Overige dienstverlening Leeuwarden (GA) 2021*
S Overige dienstverlening Leeuwarden 2021* 800
U Extraterritoriale organisaties Leeuwarden (SG) 2021*
U Extraterritoriale organisaties Leeuwarden (GA) 2021*
U Extraterritoriale organisaties Leeuwarden 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.