Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom,2002-2015

Uitkeringsontvangers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom,2002-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Inkomstenbron voor instr. of na uitstr. Perioden Instroom in uitkering AO-uitkering (1000 personen) Instroom in uitkering WW-uitkering (1000 personen) Instroom in uitkering Bijstandsuitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering AO-uitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering WW-uitkering (1000 personen) Uitstroom uit uitkering Bijstandsuitkering (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 41,7 222,6 101,2 49,6 237,6 84,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 19,8 199,9 26,5 7,6 160,5 37,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 18,7 198,2 20,2 5,6 141,2 33,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 11,3 7,0 2,3 27,1 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 17,6 23,2 24,4 3,1 48,4 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 3,6 3,1 0,0 5,2 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,3 0,0 17,3 0,3 0,0 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,9 5,0 0,0 1,5 20,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,0 15,5 4,7 1,3 25,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,5 5,1 3,6 31,1 14,6 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,4 6,2 35,1 1,6 26,0 18,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,8 0,7 5,4 0,1 1,3 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,6 5,5 29,7 1,5 24,7 16,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,2 2,6 17,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 10,7 5,0 10,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 30,5 163,1 44,9 39,2 173,9 40,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,6 149,3 15,1 6,4 121,8 20,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 14,7 148,0 11,1 4,6 106,4 18,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,3 9,1 4,5 2,0 21,7 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 12,3 16,0 14,6 1,8 32,8 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 3,0 1,8 0,0 4,1 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,0 0,0 10,6 0,2 0,0 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,2 2,7 0,0 0,7 11,9 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 10,6 10,9 2,5 0,9 18,3 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,2 4,4 1,6 25,7 12,5 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,1 3,9 15,1 0,9 17,8 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,4 0,4 2,6 0,1 0,7 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,7 3,5 12,4 0,9 17,1 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,2 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 7,7 1,9 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 11,2 59,5 56,3 10,4 63,7 44,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,2 50,6 11,5 1,2 38,7 16,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,0 50,2 9,1 1,0 34,8 15,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 2,2 2,5 0,3 5,4 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 5,3 7,3 9,8 1,2 15,6 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,6 1,3 0,0 1,1 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,4 0,0 6,7 0,1 0,0 1,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,7 2,3 0,0 0,8 8,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,4 4,6 2,2 0,4 7,0 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,2 0,6 2,0 5,4 2,2 6,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,3 2,3 20,1 0,6 8,2 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,5 0,3 2,8 0,0 0,5 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,8 2,0 17,3 0,6 7,6 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,0 2,0 15,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 6,8 36,2 43,0 6,9 39,2 32,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,7 30,1 7,6 0,5 22,0 10,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,6 29,9 6,0 0,4 20,0 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 1,2 1,8 0,1 2,8 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,4 4,7 7,0 1,0 10,6 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,4 1,0 0,0 0,7 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 0,0 4,7 0,0 0,0 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,5 1,6 0,0 0,7 5,7 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,9 2,9 1,6 0,3 4,6 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,3 1,9 3,7 1,3 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,5 1,4 14,0 0,4 5,2 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,1 1,3 0,0 0,2 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,4 1,3 12,7 0,3 4,9 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,6 1,8 13,9 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 2,2 2,6 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,4 23,3 13,4 3,5 24,5 11,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,5 20,5 3,8 0,7 16,6 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,4 20,3 3,2 0,6 14,8 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 1,0 0,7 0,1 2,6 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,9 2,5 2,8 0,3 5,0 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,3 0,3 0,0 0,4 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 0,7 0,0 0,1 2,3 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 1,7 0,6 0,1 2,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,3 0,1 1,7 0,8 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,8 0,9 6,0 0,3 3,0 3,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 0,2 1,4 0,0 0,3 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,5 0,7 4,6 0,3 2,7 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,4 0,2 1,1 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,9 27,3 10,3 4,9 27,7 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 23,4 3,1 0,6 17,9 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 23,2 2,4 0,4 15,9 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 1,1 0,9 0,2 2,7 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,9 2,4 2,9 0,5 5,2 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,2 0,6 0,0 0,2 2,3 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,7 1,6 0,6 0,3 2,6 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,5 0,6 3,3 1,5 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,4 0,9 3,6 0,2 3,4 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,2 0,8 3,2 0,1 3,2 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,2 1,6 0,8 0,0 0,0 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,0 0,0 1,0 1,6 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,7 15,0 5,8 2,3 14,4 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,7 12,2 1,7 0,2 8,7 2,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid als werknemer 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,6 12,1 1,3 0,1 7,9 1,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,4 0,5 0,1 1,1 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,9 1,1 1,5 0,3 2,5 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,3 0,0 0,1 1,1 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,8 0,8 0,4 0,2 1,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,1 0,2 0,4 1,6 0,7 0,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen die wonen in Nederland en die in slechts één van twee opeenvolgende jaren op de laatste vrijdag van september een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvingen. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het eerste jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als uitstromer. Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede jaar de betreffende uitkering had, wordt de persoon aangemerkt als instromer. Voor instromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar vóór instroom gegeven. Voor uitstromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar ná uitstroom gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 - 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2001/2002 tot en met 2013/2014 zijn definitief.
De cijfers over 2014/2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instroom in uitkering
AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen AO-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

AO-uitkering
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.

Arbeidsongeschiktheidswetten
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.
WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode geen WW-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

WW-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode geen bijstandsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode wel. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

Bijstandsuitkering
Periodieke uitkering op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).
Uitstroom uit uitkering
AO-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een AO-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

AO-uitkering
Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.

Arbeidsongeschiktheidswetten
De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong) zijn de wettelijke regelingen tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen worden periodiek uitgekeerd.
WW-uitkering
Personen die aan het begin van de periode een WW-uitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

WW-uitkering
Periodieke uitkering op grond van de werkloosheidswet (WW).

Werkloosheidswet (WW)
De wet heeft tot doel werknemers te verzekeren tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden van de verzekerde. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of men voor een WW-uitkering in aanmerking komt.
Bijstandsuitkering
Personen die aan het begin van de periode een bijstandsuitkering hadden, maar aan het einde van de periode niet. De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.

Bijstandsuitkering
Periodieke uitkering op grond van een bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet. Het gaat om uitkeringen op grond van de Algemene bijstandswet (Abw, tot 1 januari 2004), de Wet werk en bijstand (WWB, vanaf 1 januari 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).