Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Werknemers; inkomstenbron vóór instroom of na uitstroom arbeid, 2002-2015

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Inkomstenbron voor instroom na uitstroom Perioden Instroom in arbeid als werknemer (1000 personen) Uitstroom uit arbeid als werknemer (1000 personen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 696,8 633,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 63,2 81,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,6 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 60,9 79,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 157,7 218,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 14,7 28,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 98,8 142,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 31,3 21,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 20,1 44,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 17,1 90,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 419,2 231,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 313,9 127,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 105,4 103,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 55,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal herkomst Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 50,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 476,1 454,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 48,9 64,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,9 1,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 47,2 62,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 111,6 157,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 11,6 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 74,6 105,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,7 10,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,0 32,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 14,9 78,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 303,6 164,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 238,6 94,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 65,0 69,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Autochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 21,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 220,6 178,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 14,3 17,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,6 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 13,7 16,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 46,1 60,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,1 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 24,2 36,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 15,6 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 5,1 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,2 11,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 115,7 66,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 75,3 32,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 40,4 34,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 45,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 29,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 122,5 103,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 7,7 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 7,3 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 27,0 37,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,2 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 13,6 21,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 10,5 7,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,9 7,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,2 6,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 45,6 29,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 19,7 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 25,9 20,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 42,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 1e generatie Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 25,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 98,2 74,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 6,6 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 6,4 7,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 19,1 23,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,8 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 10,6 14,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 5,1 3,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,3 4,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,0 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 70,1 36,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 55,6 23,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 14,5 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Allochtoon, 2e generatie Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 4,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 95,7 81,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 7,0 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,5 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 6,6 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 17,2 25,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,1 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 11,3 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,2 2,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 2,3 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,6 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 38,4 24,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig: scholier / student 26 september 2014 tot 25 september 2015* 22,2 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Inkomsten overig: geen of anders 26 september 2014 tot 25 september 2015* 16,1 14,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Instroom door Immigratie 26 september 2014 tot 25 september 2015* 33,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon Uitstroom door emigratie / sterfte 26 september 2014 tot 25 september 2015* 18,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit alle bronnen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 61,6 48,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,3 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid in het buitenland 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit arbeid als zelfstandige 26 september 2014 tot 25 september 2015* 3,0 3,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit uitkering totaal 26 september 2014 tot 25 september 2015* 8,1 13,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit AO-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,3 0,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit WW-uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 5,3 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit bijstandsuitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,7 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit andere uitkering 26 september 2014 tot 25 september 2015* 1,1 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Westerse allochtoon 1e generatie Inkomsten uit pensioen 26 september 2014 tot 25 september 2015* 0,7 3,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft informatie over alle personen die in slechts één van twee opeenvolgende jaren op de laatste vrijdag van september in Nederland werknemer waren en in Nederland woonden.
Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het eerste jaar een baan als werknemer had, wordt de persoon aangemerkt als uitstromer.
Wanneer een persoon alleen op het peilmoment van het tweede jaar een baan als werknemer had, wordt de persoon aangemerkt als instromer.
Voor instromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar vóór instroom gegeven. Voor uitstromers wordt de inkomstenbron op de laatste vrijdag van september in het jaar ná uitstroom gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002 - 2015

Status van de cijfers:
De cijfers over 2001/2002 tot en met 2013/2014 zijn definitief.
De cijfers over 2014/2015 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Instroom in arbeid als werknemer
Het gaat hier om personen, die aan het begin van de periode geen baan als werknemer hadden, maar aan het einde van de periode wel.
Van deze personen wordt de inkomensbron aan het begin van de periode gegeven (dus voor instroom in arbeid als werknemer).
De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.
Uitstroom uit arbeid als werknemer
Het gaat hier om personen die aan het begin van de periode een baan als werknemer hadden, maar aan het einde van de periode niet meer.
Van deze personen wordt de inkomensbron aan het einde van de periode gegeven (dus na uitstroom uit arbeid als werknemer).
De periode loopt van de laatste vrijdag van september in het ene jaar tot de laatste vrijdag van september in het daarop volgende jaar.