Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Medisch geschoolden (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Totaal werkzaam in de zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Totaal werkzaam elders (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Totaal niet werkzaam (aantal) Positie in de werkkring Werknemer (aantal) Positie in de werkkring Zelfstandige (aantal) Deeltijdfactor loondienst (factor)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 1999 286.600 209.180 37.815 39.600 207.135 30.360 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2016 343.825 275.780 34.915 33.130 237.360 53.270 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2017* 347.985 281.155 33.845 32.985 242.105 53.405 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 1999 3.855 515 2.950 390 2.730 430 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2016 6.600 1.155 4.330 1.115 3.835 1.335 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2017* 5.175 1.135 3.805 230 3.615 1.050 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 1999 45.760 30.630 8.365 6.770 24.965 10.970 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2016 75.095 54.055 8.170 12.870 35.980 21.515 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2017* 77.360 55.160 8.270 13.925 36.605 22.335 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts 1999 19.995 10.590 4.140 5.265 13.415 965 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts 2016 35.610 19.565 4.755 11.290 20.690 2.605 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Basisarts 2017* 36.695 19.970 4.900 11.825 20.990 2.915 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 1999 12.715 9.890 1.940 885 6.330 3.750 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2016 21.605 19.370 1.245 990 10.505 8.025 0,94
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2017* 22.435 19.845 1.330 1.260 10.805 8.410 0,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 1999 555 430 90 35 235 195 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2016 1.085 945 90 50 385 550 0,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2017* 1.125 960 95 75 390 570 0,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 1999 340 250 55 30 110 155 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2016 565 495 40 30 180 310 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2017* 595 515 45 35 205 325 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal overige artsen 1999 9.810 8.345 1.030 435 2.355 6.185 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal overige artsen 2016 14.645 13.350 870 420 2.740 10.205 0,77
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal overige artsen 2017* 15.040 13.615 755 670 2.815 10.300 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 1999 3.240 1.805 1.255 180 2.865 70 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2016 3.240 1.765 1.300 170 2.050 675 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal sociaal geneeskundige artsen 2017* 3.190 1.735 1.285 170 2.000 705 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 1999 26.610 17.995 4.535 4.075 13.000 7.935 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2016 34.485 28.215 4.415 1.855 19.740 10.280 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal fysiotherapeuten 2017* 35.575 28.995 3.930 2.645 19.960 10.440 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 1999 5.615 4.305 1.085 225 4.140 745 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2016 17.105 12.370 2.255 2.475 8.415 3.850 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal GZ-psychologen 2017* 14.365 12.295 1.515 550 8.350 3.295 0,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 1999 4.885 3.980 500 405 2.970 750 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2016 6.720 4.590 620 1.505 1.830 2.190 0,81
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal psychotherapeuten 2017* 4.425 3.935 300 190 1.580 1.700 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 1999 7.760 6.130 890 740 1.745 4.645 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2016 11.750 8.705 970 2.075 935 8.235 0,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal tandartsen 2017* 9.710 8.515 695 505 815 7.920 0,85
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 1999 2.070 1.410 325 340 535 1.130 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2016 4.065 3.560 325 180 1.370 2.170 0,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verloskundigen 2017* 4.295 3.640 355 295 1.415 2.205 0,71
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 1999 194.005 147.535 19.595 26.875 159.485 4.465 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2016 193.470 167.395 14.290 11.780 167.110 5.475 0,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2017* 201.150 171.140 15.230 14.780 171.400 5.875 0,77
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2017; deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2017 niet meer definitief gemaakt. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe afgeslankte tijdreekstabel met cijfers vanaf 1999 (zie paragraaf 3). De nieuwe tijdreekstabel verschilt op een aantal punten van de huidige tijdreekstabel. In de nieuwe tabel is de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer als onderwerp weggelaten. Bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen) en is de sectorindeling van de werkzamen in de zorg achterwege gelaten.
Ook komen er binnenkort nog 3 nieuwe tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron) en sector naar leeftijd en geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013.

Toelichting onderwerpen

Medisch geschoolden
Medisch geschoolden zijn gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register, en deel uitmaken van de GBA-bevolking of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies welke niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Dit geeft het aantal geregistreerde medisch geschoolden weer in het gekozen beroep of specialisme, zonder verdere uitsplitsingen naar verrichte arbeid.

Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.
---
De beroepsbevolking heeft in deze tabel betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De categorieën werkzaam en niet werkzaam zijn verder onderverdeeld in een aantal groepen, waarbij de categorie niet-beroepsbevolking opgedeeld is over de overige twee categorieën. Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Een niet werkzame medisch geschoolde is slechts ingedeeld in een van de genoemde groepen, waarbij de weergegeven volgorde bepalend is voor de indeling.
Werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
Totaal werkzaam in de zorg
Werkzaam elders
Personen die een arbeidsbetrekking hebben buiten de Nederlandse zorgsector.
Totaal werkzaam elders
Niet werkzaam
Persoon die in een situatie verkeert waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.
Totaal niet werkzaam
Positie in de werkkring
Indeling van personen naar de wijze waarop ze op de arbeidsmarkt actief zijn. Hierbij worden de volgende posities onderscheiden:
- Werknemer met een vaste reguliere baan;
- Werknemer met een flexibele of tijdelijke baan;
- Zelfstandig ondernemer;
-  Directeur-grootaandeelhouder
-  Meewerkend gezinslid;
-  Overige zelfstandige.
---
Deze posities zijn samengevat in de groepen Werknemer, Zelfstandige of beide. Daarnaast is er nog de categorie Niet werkzaam.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Directeur-grootaandeelhouders vallen in deze tabel buiten deze categorie.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga), oftewel (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het (eigen) bedrijf,
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid zonder schriftelijke overeenkomst (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige; tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancers.
Deeltijdfactor loondienst
De deeltijdfactor is de verhouding tussen het aantal verloonde uren (exclusief overwerkuren) van een baan in loondienst ten opzichte van het standaard aantal uren bij een volledige werkweek in een bedrijf. Zo is van een persoon die een arbeidscontract van 32 uur heeft, waar een voltijdbaan 36 uur per week omvat, de deeltijdfactor 0,89. De deeltijdfactor kan niet hoger dan 1 zijn. Dit gegeven is alleen opgenomen voor personen in loondienst, en is gebaseerd op het totaal van alle banen in loondienst van een persoon. De deeltijdfactor is bekend sinds 2001.

De duur van een voltijdswerkweek per bedrijf wordt bepaald door vergelijking van 1) de voor dat bedrijf geldende gemiddelde werkweek bij een voltijd dienstverband volgens de CAO waar de werknemers onder vallen, en 2) de hoogst voorkomende wekelijkse arbeidsduur tussen de 34 en 40 uur binnen het bedrijf (vanaf 2017), of de meest voorkomende wekelijkse arbeidsduur binnen het bedrijf (tot en met 2016). De laagste van de twee is gekozen als gebruikelijke voltijd werkweek.

Voor medisch specialisten zijn de CAO's gebruikt van de sectoren waar ze werken. Zo is bij de (algemene) ziekenhuizen de CAO van de ziekenhuizen gebruikt die een gemiddelde werkweek van 36 uur kent bij een voltijdbaan. Deze gemiddelde werkweek is gebruikt om te bepalen of iemand in deeltijd werkt, waarna de deeltijdfactor wordt berekend.
De CAO ziekenhuizen kent echter een aparte arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten met een gemiddelde voltijds werkweek van 45 uur.