Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari


Deze tabel bevat gegevens over alle voertuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken volgens de stand op 1 januari van elk jaar. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het kentekenregister van RDW. Sinds 1 september 2005 is kentekenregistratie voor deze voertuigen verplicht. Van alle Nederlandse brom- en snorfietsen zijn de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt, onderverdeeld naar kenmerken van het voertuig (soort, bouwjaar en brandstofsoort).

Vanaf 1 juli 2017 zijn speed pedelecs in Nederland wettelijk verplicht geregistreerd als bromfiets en niet meer als snorfiets. Echter in verband met de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de tabel is er voor gekozen de speed pedelecs in 2020, even als in voorgaande jaren, mee te tellen in de cijfers van de snorfietsen. Het aantal speed pedelecs is op 1 januari 2020 1,6 procent van het totaal aantal voertuigen met een bromfietskenteken.

Vanaf verslagjaar 2020 zijn in de categorie brommobielen ook elektrische brommobielen meegenomen. Voor die tijd werden deze elektrische voertuigen meegenomen in de categorie Overige voertuigen met een bromfietskenteken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2020
Toegevoegd zijn de cijfers over het bromfietspark per 1 januari 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het bromfietspark op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

Brandstofsoort Bouwjaarklasse Perioden Voertuigen met bromfietskenteken (aantal) Snorfiets (aantal) Bromfiets (aantal) Brommobiel (aantal) Overige voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Totaal Totaal alle bouwjaren 2020 1.249.420 764.710 460.618 18.376 5.716
Totaal Bouwjaar 2019 2020 62.469 38.559 22.267 1.153 490
Totaal Bouwjaar 2018 2020 57.626 41.281 15.277 847 221
Totaal Bouwjaar 2017 2020 80.947 61.414 18.482 872 179
Totaal Bouwjaar 2016 2020 63.365 46.974 15.320 840 231
Totaal Bouwjaar 2015 2020 59.701 43.814 15.032 732 123
Totaal Bouwjaar 2014 2020 56.311 42.108 13.321 737 145
Totaal Bouwjaar 2013 2020 51.947 39.774 11.262 799 112
Totaal Bouwjaar 2012 2020 57.910 44.180 12.627 924 179
Totaal Bouwjaar 2011 2020 66.947 49.638 16.137 1.003 169
Totaal Bouwjaar 2010 2020 73.318 50.552 21.566 993 207
Totaal Bouwjaar 2009 2020 68.692 43.365 23.988 1.178 161
Totaal Bouwjaar 2008 2020 61.129 35.664 24.126 1.085 254
Totaal Bouwjaar 2007 2020 43.710 24.511 17.798 1.190 211
Totaal Bouwjaar 2006 2020 30.619 16.986 12.477 993 163
Totaal Bouwjaren tot en met 2005 2020 414.729 185.890 220.938 5.030 2.871
Benzine Totaal alle bouwjaren 2020 1.174.093 719.991 449.016 0 5.086
Benzine Bouwjaar 2019 2020 48.426 31.461 16.673 0 292
Benzine Bouwjaar 2018 2020 49.030 36.324 12.596 0 110
Benzine Bouwjaar 2017 2020 73.614 55.815 17.666 0 133
Benzine Bouwjaar 2016 2020 57.796 42.629 15.040 0 127
Benzine Bouwjaar 2015 2020 54.065 39.171 14.786 0 108
Benzine Bouwjaar 2014 2020 51.240 38.109 13.017 0 114
Benzine Bouwjaar 2013 2020 48.794 37.654 11.038 0 102
Benzine Bouwjaar 2012 2020 53.836 41.330 12.362 0 144
Benzine Bouwjaar 2011 2020 62.708 46.738 15.829 0 141
Benzine Bouwjaar 2010 2020 69.604 48.096 21.319 0 189
Benzine Bouwjaar 2009 2020 65.679 41.800 23.724 0 155
Benzine Bouwjaar 2008 2020 59.147 34.935 23.962 0 250
Benzine Bouwjaar 2007 2020 42.105 24.208 17.688 0 209
Benzine Bouwjaar 2006 2020 29.468 16.832 12.473 0 163
Benzine Bouwjaren tot en met 2005 2020 408.581 184.889 220.843 0 2.849
Diesel Totaal alle bouwjaren 2020 17.816 43 13 17.756 4
Diesel Bouwjaar 2019 2020 880 0 0 880 0
Diesel Bouwjaar 2018 2020 775 0 0 775 0
Diesel Bouwjaar 2017 2020 826 2 1 823 0
Diesel Bouwjaar 2016 2020 804 0 0 804 0
Diesel Bouwjaar 2015 2020 694 0 0 694 0
Diesel Bouwjaar 2014 2020 702 0 0 702 0
Diesel Bouwjaar 2013 2020 764 0 0 764 0
Diesel Bouwjaar 2012 2020 888 0 0 888 0
Diesel Bouwjaar 2011 2020 991 0 0 991 0
Diesel Bouwjaar 2010 2020 976 0 0 976 0
Diesel Bouwjaar 2009 2020 1.172 0 0 1.172 0
Diesel Bouwjaar 2008 2020 1.083 0 0 1.083 0
Diesel Bouwjaar 2007 2020 1.187 0 0 1.187 0
Diesel Bouwjaar 2006 2020 991 0 0 991 0
Diesel Bouwjaren tot en met 2005 2020 5.083 41 12 5.026 4
Elektriciteit Totaal alle bouwjaren 2020 57.511 44.676 11.589 620 626
Elektriciteit Bouwjaar 2019 2020 13.163 7.098 5.594 273 198
Elektriciteit Bouwjaar 2018 2020 7.821 4.957 2.681 72 111
Elektriciteit Bouwjaar 2017 2020 6.507 5.597 815 49 46
Elektriciteit Bouwjaar 2016 2020 4.765 4.345 280 36 104
Elektriciteit Bouwjaar 2015 2020 4.942 4.643 246 38 15
Elektriciteit Bouwjaar 2014 2020 4.369 3.999 304 35 31
Elektriciteit Bouwjaar 2013 2020 2.389 2.120 224 35 10
Elektriciteit Bouwjaar 2012 2020 3.186 2.850 265 36 35
Elektriciteit Bouwjaar 2011 2020 3.248 2.900 308 12 28
Elektriciteit Bouwjaar 2010 2020 2.738 2.456 247 17 18
Elektriciteit Bouwjaar 2009 2020 1.841 1.565 264 6 6
Elektriciteit Bouwjaar 2008 2020 899 729 164 2 4
Elektriciteit Bouwjaar 2007 2020 418 303 110 3 2
Elektriciteit Bouwjaar 2006 2020 160 154 4 2 0
Elektriciteit Bouwjaren tot en met 2005 2020 1.065 960 83 4 18
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens