Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2011) '94-'11

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, gemeenten (indeling 2011) '94-'11

Soort misdrijf Eindbeslissingen Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal)
1.2 Bedrog Totaal eindbeslissingen 2011* 890
1.2 Bedrog Onbevoegdverklaring van de rechter 2011* 5
1.2 Bedrog Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie 2011* 10
1.2 Bedrog Schorsing van de vervolging 2011* -
1.2 Bedrog Vrijspraak 2011* 80
1.2 Bedrog Ontslag rechtsvervolging met maatregel 2011* -
1.2 Bedrog Ontslag rechtsvervolging zonder maatr. 2011* 5
1.2 Bedrog Schuldigverklaring met straf 2011* 780
1.2 Bedrog Schuldigverklaring zonder straf 2011* 15
1.2 Bedrog Onbekend 2011* -
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal eindbeslissingen 2011* 140
1.2.3 Bedrog (overig) Onbevoegdverklaring van de rechter 2011* -
1.2.3 Bedrog (overig) Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie 2011* -
1.2.3 Bedrog (overig) Schorsing van de vervolging 2011* -
1.2.3 Bedrog (overig) Vrijspraak 2011* 10
1.2.3 Bedrog (overig) Ontslag rechtsvervolging met maatregel 2011* -
1.2.3 Bedrog (overig) Ontslag rechtsvervolging zonder maatr. 2011* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Schuldigverklaring met straf 2011* 115
1.2.3 Bedrog (overig) Schuldigverklaring zonder straf 2011* 15
1.2.3 Bedrog (overig) Onbekend 2011* -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, eindbeslissing, 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2011. De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).
De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten, naar de situatie in 2011.
Bij de afdoeningen door de rechter zijn de zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 17 december 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Misdrijven; vervolging en berechting naar regio. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.