Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2016

Misdrijven; vervolging en berechting, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Ingeschreven rechtbankstrafzaken (aantal)
1.2 Bedrog Totaal Totaal leeftijd 2016* 2.265
1.2 Bedrog Totaal Jonger dan 18 jaar 2016* 135
1.2 Bedrog Totaal 18 tot 25 jaar 2016* 575
1.2 Bedrog Totaal 25 of ouder 2016* 1.530
1.2 Bedrog Totaal Leeftijd onbekend 2016* 20
1.2 Bedrog Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 20
1.2 Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 25 of ouder 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen Leeftijd onbekend 2016* 20
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 2.245
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 18 jaar 2016* 135
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 18 tot 25 jaar 2016* 575
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 25 of ouder 2016* 1.530
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 1.695
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Jonger dan 18 jaar 2016* 120
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 18 tot 25 jaar 2016* 440
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 25 of ouder 2016* 1.140
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 545
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Jonger dan 18 jaar 2016* 15
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 18 tot 25 jaar 2016* 140
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 25 of ouder 2016* 390
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 25 of ouder 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 5
1.2 Bedrog Soort verdachte onbekend Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Soort verdachte onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Soort verdachte onbekend 25 of ouder 2016* 0
1.2 Bedrog Soort verdachte onbekend Leeftijd onbekend 2016* 5
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal Totaal leeftijd 2016* 185
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal 18 tot 25 jaar 2016* 30
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal 25 of ouder 2016* 145
1.2.3 Bedrog (overig) Totaal Leeftijd onbekend 2016* 10
1.2.3 Bedrog (overig) Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 5
1.2.3 Bedrog (overig) Rechtspersonen Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Rechtspersonen 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Rechtspersonen 25 of ouder 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Rechtspersonen Leeftijd onbekend 2016* 5
1.2.3 Bedrog (overig) Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 175
1.2.3 Bedrog (overig) Natuurlijke personen Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Natuurlijke personen 18 tot 25 jaar 2016* 30
1.2.3 Bedrog (overig) Natuurlijke personen 25 of ouder 2016* 145
1.2.3 Bedrog (overig) Natuurlijke personen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 140
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Mannen Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Mannen 18 tot 25 jaar 2016* 25
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Mannen 25 of ouder 2016* 110
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Mannen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 40
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Vrouwen Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Vrouwen 18 tot 25 jaar 2016* 5
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Vrouwen 25 of ouder 2016* 30
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht: Vrouwen Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht onbekend Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht onbekend 25 of ouder 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Geslacht onbekend Leeftijd onbekend 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Soort verdachte onbekend Jonger dan 18 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Soort verdachte onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Soort verdachte onbekend 25 of ouder 2016* 0
1.2.3 Bedrog (overig) Soort verdachte onbekend Leeftijd onbekend 2016* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket, waarover het Openbaar Ministerie (OM) een beslissing heeft genomen en die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, leeftijd en soort verdachte. De door het OM genomen beslissingen zijn onderverdeeld naar de soort beslissing. De afdoeningen door de rechter zijn onderverdeeld naar soort eindbeslissing en soort sanctie. De zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd, zijn niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ingeschreven rechtbankstrafzaken
Aantal rechtbankstrafzaken ingeschreven bij het Openbaar Ministerie (OM).