Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Kenmerken baan / bedrijfsgrootte Cao-sector Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Soort baan: op uitzendbasis Totaal 2020 445,0 76,8 111,6 146,6 178,0 207,0 255,5 311,1 42,0 66,3 90,6 113,0 133,5 168,9
Soort baan: op uitzendbasis Particuliere bedrijven 2020 424,8 74,3 107,9 141,2 171,1 198,7 245,4 297,3 40,7 64,2 87,5 108,9 128,6 162,7
Soort baan: op uitzendbasis Gesubsidieerde instellingen 2020 20,1 2,5 3,7 5,4 6,9 8,2 10,1 13,8 1,3 2,1 3,1 4,1 4,9 6,2
Soort baan: op uitzendbasis Overheid 2020 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soort baan: op oproepbasis Totaal 2020 916,1 80,8 148,0 245,3 324,3 396,4 518,9 336,2 30,5 55,2 88,9 117,3 143,7 188,5
Soort baan: op oproepbasis Particuliere bedrijven 2020 794,8 75,9 139,7 233,1 307,4 374,6 486,3 287,4 28,1 51,6 83,9 110,6 135,3 176,0
Soort baan: op oproepbasis Gesubsidieerde instellingen 2020 103,6 2,9 6,1 9,7 13,7 18,3 27,8 42,9 1,3 2,4 3,7 5,2 6,9 10,6
Soort baan: op oproepbasis Overheid 2020 17,7 1,9 2,2 2,5 3,1 3,5 4,8 5,9 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Totaal 2020 255,2 9,8 11,3 12,5 13,5 15,0 17,7 219,2 8,0 9,2 10,1 10,9 12,0 13,9
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Particuliere bedrijven 2020 243,4 9,6 11,1 12,2 13,2 14,7 17,3 208,8 7,8 9,0 9,8 10,6 11,7 13,6
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Gesubsidieerde instellingen 2020 11,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 10,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Overheid 2020 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soort baan: stageplek Totaal 2020 106,4 99,6 100,0 100,3 100,6 100,8 101,2 75,9 74,3 74,5 74,6 74,7 74,8 75,0
Soort baan: stageplek Particuliere bedrijven 2020 52,7 50,6 51,0 51,2 51,4 51,5 51,8 43,5 42,6 42,7 42,8 42,9 43,0 43,1
Soort baan: stageplek Gesubsidieerde instellingen 2020 39,9 39,3 39,3 39,3 39,4 39,4 39,4 24,6 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,5
Soort baan: stageplek Overheid 2020 13,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 10,0 7,8 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Soort baan: wsw Totaal 2020 69,5 8,1 25,8 34,8 45,6 53,1 60,4 59,3 6,1 20,3 28,1 37,6 44,6 51,3
Soort baan: wsw Particuliere bedrijven 2020 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Soort baan: wsw Gesubsidieerde instellingen 2020 69,1 8,1 25,7 34,6 45,3 52,8 60,0 58,9 6,1 20,2 27,9 37,4 44,3 51,0
Soort baan: wsw Overheid 2020 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Soort baan: regulier Totaal 2020 6.598,6 163,2 301,0 442,0 594,7 757,4 1.134,8 5.354,5 100,4 185,6 273,9 371,6 480,0 734,8
Soort baan: regulier Particuliere bedrijven 2020 4.364,0 134,1 256,8 379,6 507,3 639,7 954,3 3.641,7 82,2 159,0 237,8 322,1 413,4 629,8
Soort baan: regulier Gesubsidieerde instellingen 2020 1.197,3 13,9 25,3 40,0 60,5 83,2 133,2 851,6 8,6 14,7 21,9 32,2 44,1 73,0
Soort baan: regulier Overheid 2020 1.037,2 15,2 18,9 22,5 26,9 34,5 47,3 861,3 9,6 11,9 14,2 17,2 22,5 32,0
Contractsoort: bepaalde tijd Totaal 2020 2.548,4 313,8 466,7 639,0 793,0 937,3 1.207,8 1.602,5 185,0 270,6 360,2 443,6 524,6 678,4
Contractsoort: bepaalde tijd Particuliere bedrijven 2020 1.983,4 245,8 384,9 543,3 682,3 809,8 1.042,3 1.234,4 142,1 220,3 302,7 378,0 449,5 581,1
Contractsoort: bepaalde tijd Gesubsidieerde instellingen 2020 364,4 51,1 62,2 74,0 86,6 100,2 131,0 226,3 31,0 36,8 42,6 49,4 56,8 74,4
Contractsoort: bepaalde tijd Overheid 2020 200,6 16,9 19,5 21,7 24,0 27,3 34,4 141,8 11,9 13,4 14,8 16,2 18,3 22,9
Contractsoort: onbepaalde tijd Totaal 2020 5.587,1 114,8 219,8 330,0 450,1 577,4 863,1 4.534,6 68,4 131,3 196,0 270,6 352,0 540,1
Contractsoort: onbepaalde tijd Particuliere bedrijven 2020 3.653,4 89,2 170,5 261,9 355,1 455,0 695,8 3.035,8 51,6 97,2 149,4 206,7 270,9 430,7
Contractsoort: onbepaalde tijd Gesubsidieerde instellingen 2020 1.065,5 15,6 37,9 55,0 79,2 101,7 139,5 765,5 10,6 27,1 38,4 53,9 67,9 90,9
Contractsoort: onbepaalde tijd Overheid 2020 868,3 10,0 11,4 13,2 15,9 20,7 27,8 733,2 6,3 7,1 8,1 10,0 13,2 18,5
Contractsoort: niet van toepassing Totaal 2020 255,2 9,8 11,3 12,5 13,5 15,0 17,7 219,2 8,0 9,2 10,1 10,9 12,0 13,9
Contractsoort: niet van toepassing Particuliere bedrijven 2020 243,4 9,6 11,1 12,2 13,2 14,7 17,3 208,8 7,8 9,0 9,8 10,6 11,7 13,6
Contractsoort: niet van toepassing Gesubsidieerde instellingen 2020 11,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 10,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Contractsoort: niet van toepassing Overheid 2020 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur, soort baan, contractsoort of bedrijfsgrootte) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2021:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.