Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte / leeftijd bestelauto Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal) Kilometers bedrijfsbestelauto's (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km)
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal 2020* 32.493 493,3 15.183
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 27.654 399,7 14.453
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 3.404 63,6 18.694
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 1.435 30,0 20.905
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 6.410 141,8 22.122
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 10.210 171,7 16.817
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 15.873 179,8 11.329
L Verhuur en handel van onroerend goed Totaal 2020* 8.600 122,6 14.260
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 5.112 83,0 16.244
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 1.471 17,4 11.825
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 2.017 22,2 11.010
L Verhuur en handel van onroerend goed Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 3.016 58,0 19.220
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 2.930 39,8 13.571
L Verhuur en handel van onroerend goed Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 2.654 24,9 9.386
M Specialistische zakelijke diensten Totaal 2020* 49.534 918,8 18.548
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 34.977 580,2 16.587
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 8.870 201,9 22.757
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 5.687 136,8 24.047
M Specialistische zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
M Specialistische zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 16.818 402,1 23.909
M Specialistische zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 16.959 331,0 19.520
M Specialistische zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 15.757 185,6 11.780
N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal 2020* 93.229 1.716,6 18.413
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 47.890 800,0 16.705
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 24.203 489,2 20.212
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 21.136 427,4 20.223
N Verhuur en overige zakelijke diensten Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 35.437 801,8 22.625
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 31.954 587,7 18.392
N Verhuur en overige zakelijke diensten Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 25.838 327,2 12.662
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Totaal 2020* 11.616 133,1 11.458
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 66 1,0 14.540
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 435 3,9 9.061
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 11.115 128,2 11.533
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 4.152 53,3 12.846
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 5.223 62,6 11.982
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 2.241 17,2 7.663
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto’s op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto’s), verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), grootte van het bedrijf en leeftijd van het voertuig.

De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto’s toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio’s.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers van 2020. Tevens kunnen door een verbetering in de methode voertuigen nu beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in het 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

Bedrijfsbestelauto's in deze tabel zijn in bezit van rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.
Kilometers bedrijfsbestelauto's
Kilometers afgelegd binnen en buiten de Nederlandse grenzen door bedrijfsbestelauto's met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in een bepaald jaar heeft gereden.
Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.