Welzijn; veiligheid, 2003-2010

Welzijn; veiligheid, 2003-2010

Veiligheid Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal onveiligheidsgevoelens Totaal personen 2010 13 87 14 86
Totaal onveiligheidsgevoelens Geslacht: mannen 2010 11 89 13 87
Totaal onveiligheidsgevoelens Geslacht: vrouwen 2010 14 86 15 85
Totaal onveiligheidsgevoelens Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 8 92 11 89
Totaal onveiligheidsgevoelens Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 12 88 15 85
Totaal onveiligheidsgevoelens Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 14 86 15 85
Totaal onveiligheidsgevoelens Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 18 82 14 86
Totaal onveiligheidsgevoelens Herkomst: autochtoon 2010 11 89 12 88
Totaal onveiligheidsgevoelens Herkomst: westerse allochtoon 2010 15 85 18 82
Totaal onveiligheidsgevoelens Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 23 77 22 78
Onveiligheidsgevoelens: vaak Totaal personen 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Geslacht: mannen 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Geslacht: vrouwen 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Herkomst: autochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Herkomst: westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: vaak Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: soms Totaal personen 2010 14 86 14 86
Onveiligheidsgevoelens: soms Geslacht: mannen 2010 10 90 12 88
Onveiligheidsgevoelens: soms Geslacht: vrouwen 2010 16 84 15 85
Onveiligheidsgevoelens: soms Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 11 89 10 90
Onveiligheidsgevoelens: soms Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 13 87 20 80
Onveiligheidsgevoelens: soms Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 14 86 13 87
Onveiligheidsgevoelens: soms Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: soms Herkomst: autochtoon 2010 12 88 11 89
Onveiligheidsgevoelens: soms Herkomst: westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: soms Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Totaal personen 2010 12 88 13 87
Onveiligheidsgevoelens: zelden Geslacht: mannen 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Geslacht: vrouwen 2010 10 90 11 89
Onveiligheidsgevoelens: zelden Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Herkomst: autochtoon 2010 11 89 12 88
Onveiligheidsgevoelens: zelden Herkomst: westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: zelden Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 . . . .
Onveiligheidsgevoelens: nooit Totaal personen 2010 11 89 13 87
Onveiligheidsgevoelens: nooit Geslacht: mannen 2010 10 90 12 88
Onveiligheidsgevoelens: nooit Geslacht: vrouwen 2010 13 87 14 86
Onveiligheidsgevoelens: nooit Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2010 6 94 10 90
Onveiligheidsgevoelens: nooit Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2010 11 89 14 86
Onveiligheidsgevoelens: nooit Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 13 87 14 86
Onveiligheidsgevoelens: nooit Leeftijd: 65 jaar of ouder 2010 17 83 13 87
Onveiligheidsgevoelens: nooit Herkomst: autochtoon 2010 10 90 12 88
Onveiligheidsgevoelens: nooit Herkomst: westerse allochtoon 2010 12 88 13 87
Onveiligheidsgevoelens: nooit Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 20 80 19 81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven.
Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar de mate van onveiligheidsgevoelens.
Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009) en de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Aandeel dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo gelukkig' of
'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf
een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Aandeel dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In
welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Aandeel dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment
leidt?'.
Tevreden met het leven
Aandeel dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?.