Welzijn; maatschappelijke participatie en vertrouwen, 2003-2012

Welzijn; maatschappelijke participatie en vertrouwen, 2003-2012

Participatie en vertrouwen Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal participatie en vertrouwen Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 17 83
Totaal participatie en vertrouwen Geslacht: mannen 2012 18 82 17 83
Totaal participatie en vertrouwen Geslacht: vrouwen 2012 16 84 17 83
Totaal participatie en vertrouwen Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 15 85
Totaal participatie en vertrouwen Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Totaal participatie en vertrouwen Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 21 79
Totaal participatie en vertrouwen Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 18 82 15 85
Totaal participatie en vertrouwen Herkomst: autochtoon 2012 16 84 16 84
Totaal participatie en vertrouwen Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 21 79
Totaal participatie en vertrouwen Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 23 77 25 75
Verenigingsdeelname: niet Totaal persoonskenmerken 2012 20 80 21 79
Verenigingsdeelname: niet Geslacht: mannen 2012 22 78 22 78
Verenigingsdeelname: niet Geslacht: vrouwen 2012 18 82 21 79
Verenigingsdeelname: niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 16 84 21 79
Verenigingsdeelname: niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 18 82 21 79
Verenigingsdeelname: niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 23 77 24 76
Verenigingsdeelname: niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 22 78 18 82
Verenigingsdeelname: niet Herkomst: autochtoon 2012 19 81 20 80
Verenigingsdeelname: niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Verenigingsdeelname: niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Verenigingsdeelname: wel Totaal persoonskenmerken 2012 13 87 12 88
Verenigingsdeelname: wel Geslacht: mannen 2012 13 87 13 87
Verenigingsdeelname: wel Geslacht: vrouwen 2012 13 87 12 88
Verenigingsdeelname: wel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 8 92 9 91
Verenigingsdeelname: wel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 12 88 12 88
Verenigingsdeelname: wel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 19 81 17 83
Verenigingsdeelname: wel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 13 87 11 89
Verenigingsdeelname: wel Herkomst: autochtoon 2012 12 88 12 88
Verenigingsdeelname: wel Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Verenigingsdeelname: wel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Totaal persoonskenmerken 2012 12 88 13 87
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Geslacht: mannen 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Geslacht: vrouwen 2012 8 92 9 91
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 8 92 9 91
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Geslacht: mannen 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Geslacht: mannen 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Totaal persoonskenmerken 2012 11 89 12 88
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Geslacht: mannen 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Herkomst: autochtoon 2012 9 91 9 91
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Kerkbezoek: zelden of nooit Totaal persoonskenmerken 2012 18 82 18 82
Kerkbezoek: zelden of nooit Geslacht: mannen 2012 19 81 18 82
Kerkbezoek: zelden of nooit Geslacht: vrouwen 2012 17 83 18 82
Kerkbezoek: zelden of nooit Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 13 87 16 84
Kerkbezoek: zelden of nooit Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Kerkbezoek: zelden of nooit Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 23 77 22 78
Kerkbezoek: zelden of nooit Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 20 80 16 84
Kerkbezoek: zelden of nooit Herkomst: autochtoon 2012 17 83 17 83
Kerkbezoek: zelden of nooit Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 20 80
Kerkbezoek: zelden of nooit Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Politieke acties: niet Totaal persoonskenmerken 2012 16 84 16 84
Politieke acties: niet Geslacht: mannen 2012 17 83 16 84
Politieke acties: niet Geslacht: vrouwen 2012 16 84 16 84
Politieke acties: niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 13 87
Politieke acties: niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 15 85 16 84
Politieke acties: niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 19 81 19 81
Politieke acties: niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 19 81 15 85
Politieke acties: niet Herkomst: autochtoon 2012 16 84 15 85
Politieke acties: niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 18 82 18 82
Politieke acties: niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Politieke acties: wel Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 18 82
Politieke acties: wel Geslacht: mannen 2012 18 82 19 81
Politieke acties: wel Geslacht: vrouwen 2012 15 85 17 83
Politieke acties: wel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 16 84
Politieke acties: wel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 15 85 17 83
Politieke acties: wel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 25 75 24 76
Politieke acties: wel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Politieke acties: wel Herkomst: autochtoon 2012 15 85 17 83
Politieke acties: wel Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Politieke acties: wel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse vormen van maatschappelijke participatie en institutioneel vertrouwen, namelijk verenigingsdeelname, kerkbezoek, meedoen met politieke acties, verrichten van vrijwilligerswerk, vertrouwen in de Tweede Kamer, vertrouwen in de politie en vertrouwen in rechters. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.