Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012

Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012

Opleiding en arbeid Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal opleiding en arbeid Totaal personen 2012 17 83 17 83
Totaal opleiding en arbeid Geslacht: mannen 2012 18 82 17 83
Totaal opleiding en arbeid Geslacht: vrouwen 2012 16 84 17 83
Totaal opleiding en arbeid Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 15 85
Totaal opleiding en arbeid Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Totaal opleiding en arbeid Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 21 79
Totaal opleiding en arbeid Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 18 82 15 85
Totaal opleiding en arbeid Herkomst: autochtoon 2012 16 84 16 84
Totaal opleiding en arbeid Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 21 79
Totaal opleiding en arbeid Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 23 77 25 75
Onderwijsniveau: basisonderwijs Totaal personen 2012 28 72 27 73
Onderwijsniveau: basisonderwijs Geslacht: mannen 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Geslacht: vrouwen 2012 27 73 28 72
Onderwijsniveau: basisonderwijs Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Herkomst: autochtoon 2012 24 76 23 77
Onderwijsniveau: basisonderwijs Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: basisonderwijs Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Totaal personen 2012 19 81 20 80
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Geslacht: mannen 2012 25 75 24 76
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Geslacht: vrouwen 2012 15 85 16 84
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 15 85 17 83
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 20 80 17 84
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Herkomst: autochtoon 2012 19 82 19 81
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: vmbo, mbo1, avo Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Totaal personen 2012 15 85 15 85
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Geslacht: mannen 2012 16 84 15 85
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Geslacht: vrouwen 2012 14 86 14 86
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 11 89 12 88
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 14 86 16 85
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 23 77 21 79
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 16 85 10 90
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Herkomst: autochtoon 2012 15 85 14 86
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: havo, vwo, mbo Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: hbo, wo Totaal personen 2012 13 87 15 85
Onderwijsniveau: hbo, wo Geslacht: mannen 2012 13 87 15 85
Onderwijsniveau: hbo, wo Geslacht: vrouwen 2012 12 88 14 86
Onderwijsniveau: hbo, wo Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 7 93 10 90
Onderwijsniveau: hbo, wo Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 11 90 13 87
Onderwijsniveau: hbo, wo Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 20 80 22 78
Onderwijsniveau: hbo, wo Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Onderwijsniveau: hbo, wo Herkomst: autochtoon 2012 12 88 14 86
Onderwijsniveau: hbo, wo Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Onderwijsniveau: hbo, wo Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
1. Actief Totaal personen 2012 14 86 15 85
1. Actief Geslacht: mannen 2012 15 85 15 85
1. Actief Geslacht: vrouwen 2012 12 88 14 86
1. Actief Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 11 89 13 87
1. Actief Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 12 88 14 86
1. Actief Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 18 82 18 82
1. Actief Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
1. Actief Herkomst: autochtoon 2012 13 87 13 87
1. Actief Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
1. Actief Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
1.1 Werknemer particulier bedrijf Totaal personen 2012 14 85 16 84
1.1 Werknemer particulier bedrijf Geslacht: mannen 2012 16 84 16 84
1.1 Werknemer particulier bedrijf Geslacht: vrouwen 2012 14 86 15 85
1.1 Werknemer particulier bedrijf Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 14 86
1.1 Werknemer particulier bedrijf Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 13 87 15 85
1.1 Werknemer particulier bedrijf Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 19 81 19 81
1.1 Werknemer particulier bedrijf Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
1.1 Werknemer particulier bedrijf Herkomst: autochtoon 2012 14 86 15 85
1.1 Werknemer particulier bedrijf Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
1.1 Werknemer particulier bedrijf Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Totaal personen 2012 11 89 11 89
1.2 Ambtenaar Geslacht: mannen 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Herkomst: autochtoon 2012 11 89 8 92
1.2 Ambtenaar Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
1.2 Ambtenaar Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Totaal personen 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Geslacht: mannen 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
1.3 Directeur-grootaandeelhouder Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Totaal personen 2012 13 87 14 86
1.4 Zelfstandige Geslacht: mannen 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Herkomst: autochtoon 2012 13 87 13 87
1.4 Zelfstandige Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
1.4 Zelfstandige Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar het hoogstbehaalde onderwijsniveau
en enkele arbeidsgerelateerde kenmerken, namelijk sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar over van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.