Welzijn; gezondheid en leefstijl, 2003-2012

Welzijn; gezondheid en leefstijl, 2003-2012

Gezondheid Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal gezondheid Totaal personen 2012 17 83 17 83
Totaal gezondheid Geslacht: mannen 2012 18 82 17 83
Totaal gezondheid Geslacht: vrouwen 2012 16 84 17 83
Totaal gezondheid Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 15 85
Totaal gezondheid Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Totaal gezondheid Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 21 79
Totaal gezondheid Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 18 82 15 85
Totaal gezondheid Herkomst: autochtoon 2012 16 84 16 84
Totaal gezondheid Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 21 79
Totaal gezondheid Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 23 77 25 75
Gezondheid: zeer goed Totaal personen 2012 5 95 7 93
Gezondheid: zeer goed Geslacht: mannen 2012 6 94 7 93
Gezondheid: zeer goed Geslacht: vrouwen 2012 4 96 6 94
Gezondheid: zeer goed Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 5 95 7 93
Gezondheid: zeer goed Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 6 94 6 94
Gezondheid: zeer goed Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Gezondheid: zeer goed Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Gezondheid: zeer goed Herkomst: autochtoon 2012 4 96 5 95
Gezondheid: zeer goed Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Gezondheid: zeer goed Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Gezondheid: goed Totaal personen 2012 12 88 12 88
Gezondheid: goed Geslacht: mannen 2012 14 86 14 86
Gezondheid: goed Geslacht: vrouwen 2012 11 89 11 89
Gezondheid: goed Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 14 86
Gezondheid: goed Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 13 87 13 87
Gezondheid: goed Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 14 86 14 86
Gezondheid: goed Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 11 89 9 91
Gezondheid: goed Herkomst: autochtoon 2012 12 88 12 88
Gezondheid: goed Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Gezondheid: goed Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Gezondheid: minder dan goed Totaal personen 2012 39 61 38 62
Gezondheid: minder dan goed Geslacht: mannen 2012 45 55 40 60
Gezondheid: minder dan goed Geslacht: vrouwen 2012 35 65 37 63
Gezondheid: minder dan goed Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Gezondheid: minder dan goed Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Gezondheid: minder dan goed Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 44 56 41 59
Gezondheid: minder dan goed Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 32 68 26 74
Gezondheid: minder dan goed Herkomst: autochtoon 2012 38 62 36 64
Gezondheid: minder dan goed Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Gezondheid: minder dan goed Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Roken: niet Totaal personen 2012 . . . .
Roken: niet Geslacht: mannen 2012 . . . .
Roken: niet Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Roken: niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Roken: niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Roken: niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Roken: niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Roken: niet Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Roken: niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Roken: niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Roken: wel Totaal personen 2012 . . . .
Roken: wel Geslacht: mannen 2012 . . . .
Roken: wel Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Roken: wel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Roken: wel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Roken: wel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Roken: wel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Roken: wel Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Roken: wel Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Roken: wel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Geslacht: mannen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Geslacht: mannen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Geslacht: mannen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Totaal personen 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Geslacht: mannen 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid
en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, rookgedrag, alcoholgebruik, (over)gewicht en sportgedrag. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), de Gezondheidsenquête (GE, 2010 oude methode) en het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.