Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Welzijn; economische risico's, 2003-2012

Economische risico's Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal risico's Totaal personen 2012 17 83 17 83
Totaal risico's Geslacht: mannen 2012 18 82 17 83
Totaal risico's Geslacht: vrouwen 2012 16 84 17 83
Totaal risico's Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 12 88 15 85
Totaal risico's Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 16 84 17 83
Totaal risico's Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 22 78 21 79
Totaal risico's Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 18 82 15 85
Totaal risico's Herkomst: autochtoon 2012 16 84 16 84
Totaal risico's Herkomst: westerse allochtoon 2012 19 81 21 79
Totaal risico's Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 23 77 25 75
Economisch zelfstandig: niet Totaal personen 2012 21 79 21 79
Economisch zelfstandig: niet Geslacht: mannen 2012 24 76 23 77
Economisch zelfstandig: niet Geslacht: vrouwen 2012 18 82 19 81
Economisch zelfstandig: niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 16 84 19 81
Economisch zelfstandig: niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 27 73 27 73
Economisch zelfstandig: niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 27 73 28 72
Economisch zelfstandig: niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 19 81 15 85
Economisch zelfstandig: niet Herkomst: autochtoon 2012 19 81 19 81
Economisch zelfstandig: niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Economisch zelfstandig: niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Economisch zelfstandig: wel Totaal personen 2012 13 87 14 86
Economisch zelfstandig: wel Geslacht: mannen 2012 13 87 14 86
Economisch zelfstandig: wel Geslacht: vrouwen 2012 12 88 13 87
Economisch zelfstandig: wel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 9 91 10 90
Economisch zelfstandig: wel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 12 88 13 87
Economisch zelfstandig: wel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 18 82 17 83
Economisch zelfstandig: wel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Economisch zelfstandig: wel Herkomst: autochtoon 2012 13 87 13 87
Economisch zelfstandig: wel Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Economisch zelfstandig: wel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Financieel onafhankelijk: niet Totaal personen 2012 20 80 21 79
Financieel onafhankelijk: niet Geslacht: mannen 2012 24 76 26 74
Financieel onafhankelijk: niet Geslacht: vrouwen 2012 18 82 19 81
Financieel onafhankelijk: niet Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 15 85 19 81
Financieel onafhankelijk: niet Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 25 75 24 76
Financieel onafhankelijk: niet Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 24 76 25 75
Financieel onafhankelijk: niet Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 22 78 21 79
Financieel onafhankelijk: niet Herkomst: autochtoon 2012 18 82 19 81
Financieel onafhankelijk: niet Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Financieel onafhankelijk: niet Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Financieelonafhankelijk: wel Totaal personen 2012 15 85 15 85
Financieelonafhankelijk: wel Geslacht: mannen 2012 16 84 15 85
Financieelonafhankelijk: wel Geslacht: vrouwen 2012 14 86 14 86
Financieelonafhankelijk: wel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 10 90 11 89
Financieelonafhankelijk: wel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 13 87 15 85
Financieelonafhankelijk: wel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 21 79 20 80
Financieelonafhankelijk: wel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 16 84 12 88
Financieelonafhankelijk: wel Herkomst: autochtoon 2012 15 85 14 86
Financieelonafhankelijk: wel Herkomst: westerse allochtoon 2012 18 82 16 84
Financieelonafhankelijk: wel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Totaal personen 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Geslacht: mannen 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: voltijd Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Totaal personen 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Geslacht: mannen 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: deeltijd Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Totaal personen 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Geslacht: mannen 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Geslacht: vrouwen 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Leeftijd: 18 tot 35 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Leeftijd: 35 tot 50 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Leeftijd: 65 jaar of ouder 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Herkomst: autochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Herkomst: westerse allochtoon 2012 . . . .
Dienstverband: flexibel Herkomst: niet-westerse allochtoon 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar enkele indicatoren van economische
risico's, namelijk de economische zelfstandigheid, financiële onafhankelijkheid en het dienstverband. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012), het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en de inkomensstatistiek. Aan POLS 2003 tot en met 2009 zijn SSB-gegevens over de sociaaleconomische categorie en voornaamste inkomensbron van het huishouden van het betreffende jaar toegevoegd. Aangezien er vanaf 2010 ten tijde van de publicatie nog geen SSB-gegevens van het betreffende rapportagejaar beschikbaar zijn, is er gebruik gemaakt van SSB-gegevens van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4. Daarnaast zijn er voor het verslagjaar 2010 op basis van de oude methode cijfers over dienstverband aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.