Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2006-2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Bedrijven met productinnovaties (%) (%) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Goederen (aantal) Innovatoren met afgeronde innovaties Productinnovatoren Deze productinnovatie betrof Diensten (aantal)
Bedrijven, totaal 9.655 68 6.619 5.130
A-F Landbouw en nijverheid 1.091 65 718 584
G-N Commerciële dienstverlening 5.678 68 3.243 3.765
A Landbouw, bosbouw en visserij 375 72 320 124
B Delfstoffenwinning 23 80 14 12
C Industrie 2.886 70 2.658 781
D Energievoorziening 16 47 6 15
E Waterbedrijven en afvalbeheer 69 53 30 48
F Bouwnijverheid 607 63 347 385
G Handel 2.141 66 1.875 817
H Vervoer en opslag 440 55 127 390
I Horeca 191 54 133 106
J Informatie en communicatie 1.044 86 536 842
K Financiële dienstverlening 274 70 52 254
L Verhuur en handel van onroerend goed 147 61 22 135
M Specialistische zakelijke diensten 952 73 346 789
N Verhuur en overige zakelijke diensten 489 61 152 432
01 Landbouw 366 72 317 116
02 Bosbouw 8 100 2 8
03 Visserij 2 32 2 -
06 Winning van aardolie en aardgas 5 79 - 5
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 11 78 11 -
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 8 85 3 8
10 Voedingsmiddelenindustrie 365 76 351 45
11 Drankenindustrie 13 80 13 1
12 Tabaksindustrie 8 87 8 -
13 Textielindustrie 65 63 63 16
14 Kledingindustrie 14 71 12 6
15 Leer- en schoenenindustrie 6 53 5 3
16 Houtindustrie 58 42 50 13
17 Papierindustrie 57 61 57 10
18 Grafische industrie 123 60 57 96
19 Aardolie-industrie 4 40 4 3
20 Chemische industrie 202 84 198 31
21 Farmaceutische industrie 37 80 37 3
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 256 74 256 61
23 Bouwmaterialenindustrie 142 71 141 38
24 Basismetaalindustrie 34 57 34 2
25 Metaalproductenindustrie 400 62 357 119
26 Elektrotechnische industrie 147 78 133 47
27 Elektrische apparatenindustrie 117 80 95 43
28 Machine-industrie 433 77 415 118
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 60 61 60 8
30 Overige transportmiddelenindustrie 62 85 62 11
31 Meubelindustrie 103 75 103 12
32 Overige industrie 75 51 64 36
33 Reparatie en installatie van machines 105 68 83 58
35 Energiebedrijven 16 47 6 15
36 Waterleidingbedrijven 5 60 2 3
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 12 67 4 9
38 Afvalbehandeling en recycling 46 51 20 34
39 Sanering en overig afvalbeheer 7 51 4 3
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 107 45 72 63
42 Grond-, water- en wegenbouw 84 65 22 71
43 Gespecialiseerde bouw 416 70 253 250
45 Autohandel en -reparatie 163 63 130 94
46 Groothandel en handelsbemiddeling 1.671 71 1.551 535
47 Detailhandel (niet in autoÆs) 307 49 194 188
49 Vervoer over land 244 54 82 198
50 Vervoer over water 12 46 1 12
51 Vervoer door de lucht 4 61 1 3
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 153 58 43 149
53 Post en koeriers 28 52 - 28
55 Logiesverstrekking 82 54 39 72
56 Eet- en drinkgelegenheden 108 55 93 33
58 Uitgeverijen 77 74 37 58
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 37 77 18 20
60 Radio- en televisieomroepen 12 63 2 10
61 Telecommunicatie 60 85 22 60
62 IT-dienstverlening 785 88 441 637
63 Diensten op het gebied van informatie 73 87 16 57
64 Bankwezen 47 75 17 41
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 56 69 19 52
66 Overige financiële dienstverlening 171 69 16 161
68 Verhuur en handel van onroerend goed 147 61 22 135
69 Juridische diensten en administratie 138 59 10 138
70 Holdings en managementadviesbureaus . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 485 76 199 402
73 Reclamewezen en marktonderzoek 209 72 92 159
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 118 90 44 89
75 Veterinaire dienstverlening 1 100 1 1
77 Verhuur van roerende goederen 44 62 34 30
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 211 53 55 187
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 55 73 15 55
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 26 90 2 26
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 82 63 33 64
82 Overige zakelijke dienstverlening 72 74 13 70
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2.995 69 2.708 857
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 386 76 372 46
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 85 63 81 26
19-22 Raffinaderijen en chemie 499 78 494 98
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 434 62 391 121
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2006-2008 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar over 2006-2008.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren met afgeronde innovaties
Totaal van productinnovatoren en procesinnovatoren die in de beschouwde
periode technologische innovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd en
afgerond. Technologische innovatie omvat productinnovatie en
procesinnovatie.
Productinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Procesinnovatoren zijn bedrijven die innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot nieuwe of sterk verbeterde
productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten
voor de goederen en/of diensten.
Productinnovatoren
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties
Aantal bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben
uitgevoerd die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde
producten of diensten (productinnovaties).
Bedrijven met productinnovaties (%)
Bedrijven die in beschouwde periode innovatieprojecten hebben uitgevoerd
die hebben geleid tot technologisch nieuwe of sterk verbeterde producten
of diensten (productinnovaties).
In procenten van het aantal innovatoren.
Deze productinnovatie betrof
Aantal productinnovatoren met goederen of diensten die nieuw voor het
bedrijf of sterk verbeterd zijn.
Goederen
Aantal productinnovatoren met goederen die nieuw of sterk verbeterd zijn.
Diensten
Aantal productinnovatoren met diensten die nieuw of sterk verbeterd zijn.